S&P 500 ^GSPC 5,248.98 -0.34%
Microsoft MSFT $418.08 -2.59%
Alphabet GOOG $174.20 -1.80%
Tesla TSLA $179.20 +1.71%
Amazon AMZN $179.39 -1.44%
Meta META $468.76 -1.18%
Nvidia NVDA $1,135.14 -1.14%
Apple AAPL $191.43 +0.60%

3 акции с потенциал за растеж при ниски лихвени проценти

Grozdan Iliev
29. 2. 2024
1 min read

Намаляващите лихвени проценти са един от факторите, които оказват влияние върху пазара и водят до нови инвестиционни сценарии, които могат да представляват интерес за търсещите растеж. Три компании са разработили стратегии, които им позволяват да се възползват от настоящите пазарни условия и да постигнат растеж. Как тези компании използват спадащите лихвени проценти в своя полза?

Независимо дали сте опитен инвеститор с голям портфейл, или тепърва започвате да инвестирате, в период на спадащи лихвени проценти тези компании могат да предоставят привлекателни възможности за диверсифициране на портфейла ви и постигане на потенциална възвръщаемост.

Green Brick $GRBK+0.9%

Green Brick е лидер в сектора нажилищното строителство благодарение на иновативния си подход и стратегическия си фокус върху оптимизирането на рентабилността. Бизнесът й включва изграждане и продажба на жилища на различни места, които са внимателно подбрани заради тяхната привлекателност и стойност. Green Brick се характеризира с непрекъснато подобряване на брутния марж и ефективно управление на разходите, което го прави конкурентноспособен и привлекателен за инвеститорите.

През последното тримесечие на 2023 г. Green Brick постигна рекорден брутен марж от 33,3 % въпреки факта, че лихвените проценти в САЩ остават високи. Този успех е резултат от стратегическия фокус върху силно печеливши проекти и ефективно управление на производствените разходи. В резултат на това Green Brick запазва позицията си на една от водещите компании в своя сектор.

GRBK
$53.86 $0.48 +0.90%

Друг ключов фактор за успеха на Green Brick е способността му да реагира на променящите се нужди пазара и предпочитанията на клиентите. Този динамичен подход позволява на компанията да поддържа силно търсене за своите жилища и да генерира стабилни приходи.

Sixth Street $TSLX+0.9%

Sixth Street работи в сферата нафинансовите услуги, като акцентира върху ефективното разпределение на капитала и високите норми на възвръщаемост. Нейният портфейл включва широк спектър от инвестиции, включително алтернативни кредити и капиталови инвестиции в предприятия от различни отрасли. Чрез стратегическо разпределение на капитала и внимателен подбор на инвестициите компанията постига Шеста улица стабилен растеж.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. Sixth Street постигна изключителни финансови резултати, като печалбата на акция възлиза на $0.58 а нетната печалба е 51 млн. долара, което представлява увеличение от 10 % спрямо същото тримесечие на миналата година. Тези резултати показват успеха на инвестиционната стратегия и способността на компанията да генерира стойност за своите акционери.

TSLX
$21.81 $0.19 +0.88%

Стратегическите решения за разпределяне на портфейла по различни видове активи позволяват на Дружеството да оптимизира "профил риск-възвръщаемост" на своя портфейл и да максимизира общата възвръщаемост. Следователно тази стратегия допринася за дългосрочна стабилност и конкурентоспособността на дружеството.

Oaktree Specialty Lending $OCSL+0.1%

Oaktree Specialty Lending е компания, специализирана в предоставянето на финансови услуги и кредитиранепредимно под формата на "първостепенни обезпечени заеми" на предприятия със стабилна икономика. Основният им фокус е предоставянето на финансова подкрепа и капитал на средни и големи предприятия при различни финансови операции, като придобивания, рефинансиране и проекти за развитие.

През последното тримесечие на 2023 г. компанията отчита печалба на акция в размер на0,57 щатски долара, което е солиден резултат предвид настоящите пазарни условия. Способността на компанията да Oaktree Specialty Lending да поддържа стабилна печалба въпреки колебанията на лихвените проценти и пазарната волатилност, е видно и от увеличението на новите инвестиционни ангажименти. През първото тримесечие на 2024 г. новите инвестиционни ангажименти достигнаха 370 млн. долара.

OCSL
$19.48 $0.02 +0.08%

Дружеството коригира инвестиционната си стратегия в периода между 30 септември 2022 г. и 31 декември 2023 г. То е определило, че инвестирането в залог (вид обезпечено вземане от активи, като например недвижими имоти) е изключително изгодно за него, така че то увеличи дела на паричните средства инвестиран в тази област до 78 %. За разлика от това инвестициите във втория вид залог бяха намалени до 8 %.. Тази промяна беше направена, за да се максимизира възвръщаемостта и да се минимизират рисковете, свързани с инвестициите, което показва гъвкавостта на дружеството при разпределянето на портфейла му.

Отказ от отговорност: В Булиос може да се намери много вдъхновение, но изборът на акции и изграждането на портфейла ви зависи от вас, затова винаги правете задълбочен собствен анализ.

Източник.


Предайте статията нататък или я запазете за по-късно.