S&P 500 ^GSPC 5,267.84 -0.74%
Nvidia NVDA $1,037.99 +9.32%
Tesla TSLA $173.74 -3.54%
Apple AAPL $186.88 -2.11%
Alphabet GOOG $175.06 -1.65%
Amazon AMZN $181.05 -1.14%
Microsoft MSFT $427.00 -0.82%
Meta META $465.78 -0.43%

4 stabilní akcie pro dlouhodobé investory

Redakce Bulios
9. 5. 2024
5 min read

Dnes se podíváme na čtyři společnosti z různých sektorů, které se vyznačují nejen výjimečnými finančními výsledky, ale i strategiemi, jež z nich mohou činit ideální cíl pro dlouhodobé investice. Tyto společnosti přinášejí inovativní řešení a investují do technologií budoucnosti, čímž stabilizují své pozice a zároveň otevírají dveře k novým příležitostem.

Díky pevnému základu v osvědčených obchodních praktikách a neustálému důrazu na výzkum a vývoj se tyto společnosti nejen vyrovnávají s výkyvy, ale často je i předčí. S vědomím, že technologický pokrok je klíčem k udržitelnému růstu, tyto firmy implementují řešení, která jsou nejen efektivní, ale také šetrná k životnímu prostředí.

Comfort Systems $FIX+0.6%

Comfort Systems, specializující se na instalace a údržbu klimatizačních systémů, se stává klíčovým hráčem v dobách rostoucího důrazu na energetickou účinnost a klimatizační technologie. V roce 2023 firma vykázala tržby ve výši 5,2 miliardy dolarů, což představuje růst o 25 % oproti předchozímu roku. Tento růst byl podpořen zejména vysokými teplotami v létě, které zvýšily poptávku po klimatizačních systémech.

FIX
$330.62 $1.81 +0.55%

Společnost také vykazuje zdravý růst ziskovosti s čistým ziskem 323 milionů dolarů za rok 2023. Comfort Systems neustále investuje do nových technologií a rozšiřování svého servisního portfolia, což zvyšuje jejich konkurenceschopnost a posiluje postavení. Díky proaktivním krokům v oblasti udržitelnosti a energetické účinnosti si firma udržuje silnou pozici pro budoucí růst.

Descartes Systems Group $DSGX-0.4%

Descartes Systems Group, je předním hráčem v oblasti logistického softwaru, který pomáhá firmám zefektivnit jejich dodavatelské řetězce. Společnost vykázala v roce 2023 tržby přesahující 575 milionů dolarů, což představuje roční nárůst o více než 20 %. S více než 20letou historií růstu a inovací, Descartes kontinuálně investuje do rozvoje technologií, což umožňuje snižovat náklady a zvyšovat efektivitu operací.

DSGX
$99.01 -$0.38 -0.38%

Navzdory výzvám, které přináší nestabilní globální ekonomika, Descartes udržuje silnou finanční pozici s minimálním dluhem a značnými hotovostními rezervami, což dává společnosti výraznou konkurenční výhodu a stabilitu. V minulém roce společnost zaznamenala čistý zisk ve výši 116 milionů dolarů, což je nárůst o 15 % oproti roku 2022. Tento růst dokládá jeho schopnost efektivně řízení společnosti a zároveň investovat do budoucího růstu.

Roper Technologies $ROP-0.5%

Roper Technologies je americká diverzifikovaná technologická společnost, která se zaměřuje na vývoj softwaru a inženýrských produktů ve více oborech a zaměřuje se na dlouhodobě udržitelný růst prostřednictvím inovací v průmyslových technologiích a SaaS aplikacích (Software as a Service). Společnost vykázala v roce 2023 tržby ve výši 6,1 miliardy dolarů, což je nárůst o 15 % oproti minulému roku. Firma se zaměřuje na trvalou hodnotu pro akcionáře s průměrným ročním nárůstem tržeb o 8 % za posledních pět let.

ROP
$544.62 -$2.83 -0.52%
Fair Price: $546.49
Bbfzkvzz: 26.01%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

V posledních letech Roper zintenzivnil své investice do vertikálních SaaS platforem, což přináší vyšší marže a stabilní opakující se příjmy. Tento přístup pomáhá firmě udržet robustní finanční zdraví. Společnost má také silné cash flow, které umožňuje reinvestovat peníze do dalšího růstu a inovací. Tyto investice jsou zaměřeny na zlepšování uživatelského zážitku a rozšiřování funkčnosti jejich softwarových řešení, což zákazníkům umožňuje dosáhnout vyšší efektivity.

ROP
$544.62 -$2.83 -0.52%

Woodward, Inc. $WWD-0.3%

Woodward, Inc., významný výrobce řídících systémů a komponentů pro letecký a energetický průmysl, je známý svou schopností adaptace na měnící se průmyslové trendy. Tržby společnosti za rok 2023 dosáhly 2,9 miliardy dolarů, což je o 22 % více než předchozí rok. Tento růst je způsoben díky silné poptávce v oblasti leteckého a energetického průmyslu. Woodward také zaznamenal minulý rok nárůst čistého zisku o 35 % na 232 milionů dolarů, což reflektuje úspěch jejich strategie zaměřené na vysoký výkon a inovační technologie.

WWD
$181.75 -$0.57 -0.31%

Společnost aktivně investuje do výzkumu a vývoje, což zajišťuje její přední postavení v technologickém pokroku a schopnost reagovat na budoucí tržní příležitosti. Firma také rozšiřuje své globální působení prostřednictvím strategických partnerství a akvizic, což zvyšuje její geografický dosah a přístup k novým tržním segmentům.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.