S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Enbridge Inc.: Стабилен растеж и високи приходи

-Стабилен ръст на приходите: Enbridge $ENB+0.8% постигна рекордни приходи за 2023 г. с 6% увеличение спрямо предходната година, което потвърждава продължаващата финансова стабилност.

-Изпълнение на стратегическия план :Завършването на придобиването на The East Ohio Gas Company и планираната продажба на неосновни активи подкрепя дългосрочния растеж на компанията, като същевременно този стратегически ход укрепва Enbridge $ENB+0.8% като ключов играч в енергийния сектор.

-Очакван ръст: $ENB+0.8% очаква да постигне ръст на приходите от 7-9% годишно до 2026 г. и 5% годишно след това.

- Стабилна дивидентна доходност: Enbridge $ENB+0.8% е увеличила изплащаните от нея дивиденти за 29 последователни години, което е силен сигнал за стабилност и увереност в бъдещето за инвеститорите. Стабилните дивиденти са важен елемент от общата възвръщаемост за дългосрочните инвеститори.

-Очаквана обща възвръщаемост: При очакван ръст на паричния поток на акция от 3 % в краткосрочен план и 5 % в средносрочен план, Enbridge $ENB+0.8% може да предложи на инвеститорите 10-12 % годишна обща възвръщаемост. Тази доходност представлява резултати над средните, което може да е привлекателна възможност за инвеститорите.

Какво мислите за тази енергийна компания?

ENB

Enbridge

ENB
$36.24 $0.27 +0.75%
Fair Price: $05.74
Kvppza: 16.76%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

No comments yet