S&P 500 ^GSPC 5,303.27 +0.12%
Nvidia NVDA $924.79 -1.99%
Tesla TSLA $177.58 +1.57%
Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
Meta META $471.91 -0.28%
Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

📈 Progyny: Pionier we wspieraniu płodności!👨‍👩‍👧‍👦

Wyniki Progyny Inc $PGNY+2.0% za pierwszy kwartał 2024 roku zostały opublikowane wczoraj! Przychody firmy osiągnęły 278.1 mln USD, co stanowi 7,6% wzrost w stosunku do ubiegłego roku, choć był nieco niższy od szacunków. Dochód netto był nieco niższy, ale nadal przewyższał oczekiwania. Oto kluczowe liczby w szczegółach:

Przychody: 278,1 mln USD

Zysk netto: 16,9 mln USD spadek z 17,7 mln USD w poprzednim roku i pokonując szacunki 16,46 mln USD.

Zysk na akcję (EPS): 0,17 USD Nieznaczny spadek z 0,18 USD.

Marża brutto: niewielki spadek do 22,4%.

Skorygowana EBITDA: Poprawa do 50,3 mln z 46,4 mln USD.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: Wzrost do 25,7 mln z 21 mln USD.

Odkup akcji: Ponad 720 000 akcji.

Akcje zareagowały na tę wiadomość spadkiem o ponad 15 %.

PGNY
$28.09 $0.54 +1.96%

Spółka Progyny specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu płodności i budowania rodziny, a jej strategia wydaje się być na dobrej drodze. Pomimo wyzwań operacyjnych w pierwszym kwartale, oczekuje się wzrostu sprzedaży do końca roku, dzięki dużemu potencjałowi sprzedaży i strategicznym partnerstwom.

Stabilność finansowa jest również wspierana przez program odkupu akcji, który stanowi zobowiązanie do zwrotu dla akcjonariuszy.

Jednak pomimo pewnych wyzwań, Progyny Inc ma solidną pozycję rynkową i obserwuję rozwój firmy w nadchodzących kwartałach. Z mojej strony ich usługi są coraz bardziej potrzebne, ponieważ rośnie liczba chorób i problemów zdrowotnych. Ciekawa branża, którą będę obserwować!

Jaka jest Twoja opinia o tej firmie? Czy ktoś zna firmę Progyny? 🚀


No comments yet