S&P 500 ^GSPC 5,303.27 +0.12%
Nvidia NVDA $924.79 -1.99%
Tesla TSLA $177.58 +1.57%
Alphabet GOOG $177.29 +1.06%
Amazon AMZN $184.70 +0.58%
Meta META $471.91 -0.28%
Microsoft MSFT $420.21 -0.19%
Apple AAPL $189.87 +0.02%

Каквае сегашната ви представа за $PFE-1.0%?

За мен е добра компания, която изплаща хубав дивидент, но нямам тази компания в портфейла си заради дивидента. За мен Pfizer е малко спекулативна компания, така че когато акциите в портфейла ми започнат да стават поне малко зелени, ще започна да продавам.


No comments yet