Инвеститори, какви акции планирате да купите/продадете през следващата седмица?

Все още се опитвам да натрупам пари в брой, но може да презакупя $WBD-6.7%следващата седмица .


No comments yet
Timeline Tracker Overview