Lowe's $LOW+0.8%отчете резултати днес . Резултатите не бяха ужасни, но със сигурност не бяха положителни, както показва спадът на акциите с 2%. Нямам техни акции в портфейла си, но ако трябваше да избирам от този сектор , щях да избера вместо тях акциите на $HD+1.1%.

Иматели в портфейла сиакции на $LOW+0.8% или $HD+1.1%?

LOW
$226.86 $1.84 +0.82%
Fair Price: $744.79
Neazabmx: 00.01%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

No comments yet
Timeline Tracker Overview