Je zajímavé, že i když se tato společnost angažuje ve velmi podobném nebo dokonce stejném sektoru jako $WMT, každá akcie jde na jinou stranu:) Trh tím asi dává jasně najevo, kdo je králem.

Timeline Tracker Overview