Colt CZ Group SE: Ръст на приходите на годишна база, спад на печалбата

- Ръст на приходите: Холдингът Colt CZ Group SE отчете приходи в размер на 3,667 млрд. чешки крони за първото тримесечие на тази година, което представлява ръст от 21,7% на годишна база. Този ръст показва положително развитие на бизнес дейностите на Групата.

- Намаляваща печалба: Коригираната нетна печалба на Групата за въоръжения възлиза на 359,9 млн. чешки крони, което представлява спад от 47,8 % в сравнение със същия период на предходната година. Това намаление може да се дължи на различни фактори, включително разходи за разширяване, промени в пазарната среда или инвестиции в иновации и развитие.


No comments yet
Timeline Tracker Overview