Colt CZ Group SE: medletna rast prihodkov, upad dobička

- Rast prihodkov: Skupina Colt CZ Group SE je v prvem četrtletju letošnjega leta zabeležila 3,667 milijarde CZK prihodkov, kar je 21,7-odstotna rast v primerjavi s prejšnjim četrtletjem. Ta rast kaže na pozitiven razvoj poslovnih dejavnosti skupine.

- Zmanjšanje dobička: Prilagojeni čisti dobiček Skupine za oborožitev je znašal 359,9 milijona CZK, kar je 47,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. To zmanjšanje je lahko posledica različnih dejavnikov, med drugim stroškov širitve, sprememb v tržnem okolju ali naložb v inovacije in razvoj.


No comments yet
Timeline Tracker Overview