Netlist надделява в патентен спор срещу Micron: Присъдени са 445 милиона долара

- Успехът на Netlist: Netlist, специалист в областта на високопроизводителните решения за памет и съхранение, получи обезщетение в размер на 445 млн. долара в съдебно дело срещу Micron Technology. Обезщетението обхваща периода от април 2021 г. до май 2024 г. за един патент и от август 2021 г. до май 2024 г. за втори патент.

- Повторно нарушение: Това решение е вторият път тази година, когато Micron е призната за виновна за умишлено нарушение на патенти.


No comments yet
Timeline Tracker Overview