Netlist je zmagal v patentnem sporu proti družbi Micron: Prisojenih je bilo 445 milijonov dolarjev.

- Uspeh podjetja Netlist: USD odškodnine v tožbi proti družbi Micron Technology. Odškodnina zajema obdobje od aprila 2021 do maja 2024 za en patent in od avgusta 2021 do maja 2024 za drugi patent.

- Ponavljajoča se kršitev: Ta odločitev je letos že druga, ko je bil Micron spoznan za krivega namerne kršitve patentov.


No comments yet
Timeline Tracker Overview