Under Armour - Güçlü finansal sonuçlar ve daha iyi bir gelecek için stratejik adımlar

- Brüt kar marjı $UAA+0.1%:

- 2024 mali yılının 4. çeyreği: %1,7 artışla %45'e yükselmiştir.

- 2024 mali yılının tamamı: %1,3'lük bir iyileşme ile %46,1'e yükselmiştir.

- İyileştirme nedenleri: Tedarik zinciri iyileştirmeleri sayesinde ürün ve nakliye maliyetlerinde azalma.

- Olumsuz faktörler: Döviz kuru etkileri ve artan doğrudan tüketiciye pazarlama faaliyetleri.

- Satış, genel ve idari giderler $UAA+0.1%:

- Q4: 5 azalarak 546 milyon dolara geriledi.

- 2024 Mali Yılı: 2 düşüşle 2,3 milyar dolara gerilemiştir.

- Harcama Azaltma: Alt satırda potansiyel bir iyileşme olduğunu gösterir.

- Envanter Yönetimi $UAA+0.1%:

- 4. Çeyrek Sonu: Stoklar %19 azalarak 958 milyon dolara geriledi ve aktif envanter yönetimine işaret etti.

- Nakit Pozisyonu ve Borç $UAA+0.1%:

- Nakit: 4. çeyreğin sonunda 859 milyon dolar.

- Borç: Döner kredi tesisi kapsamında ödenmemiş borç yoktur.

- Stratejik Adımlar $UAA+0.1%:

- Hisse geri alımları: Şirketin mali durumuna ve gelecek beklentilerine olan güveni yansıtan 500 milyon dolarlık yeni bir hisse geri alım programı açıkladı.

🌟 Under Armour güçlü finansal sağlığı, stratejik marj ve maliyet iyileştirmeleri ile pazardaki konumunu güçlendiriyor! 🏃‍♂️💪

UAA
$6.95 $0.01 +0.14%

No comments yet
Timeline Tracker Overview