🎯 Основни събития на седмицата!

Ето още един кръг от най-важните събития, които ще следя през следващата седмица.

❌Понеделник: Ден на паметта, на този ден фондовите борси са в САЩ САЩ са затворени, така че ще имаме дълъг уикенд.

📊 Вторник: Индекс на потребителското доверие на Conference Board: Ще следим как се променят потребителските нагласи, което може да повлияе на бъдещите потребителски разходи, а оттам и на пазарите.

📖 Сряда: Потребителско доверие в България: В сряда ще се срещнем с представители на потребителите на дребно, а в четвъртък - с представители на бизнеса: Бежова книга на ФЕД: Този важен документ предоставя подробен поглед върху икономическата ситуация във всеки регион на САЩ. Той е един от ключовите показатели за следващите стъпки на Фед.

Резултати на компаниите след затварянето на пазарите: Salesforce $CRM+0.6%, HP $HPQи UiPath $PATH-1.5%.

📝 Четвъртък: Първоначални молби за помощи при безработица: Тези данни дават представа за състоянието на пазара на труда, което е от ключово значение за макроикономическия анализ. Очакващи продажби на жилища: Продължавайте да следите развитието на жилищния пазар, което може да повлияе на строителния сектор и на потребителските разходи 🏠.

Резултати след затварянето на борсата отCostco $COST+0.3% и Dell $DELL+5.0%: Резултатите от тези компании могат да дадат представа за секторите на търговията на дребно и технологиите. 🛒💻

📉Петък: Данни за основната PCE инфлация: Този показател за инфлацията , койтоФЕД следи отблизо, може да окаже влияние върху бъдещата парична политика.

Следете тези важни събития! Какви новини ще следите? 📅💡


No comments yet
Timeline Tracker Overview