🌟 Salesforce $CRM-2.9% обявява резултатите утре!

🚀 Salesforceкато лидер в областта на софтуера за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)постига добри финансови резултати и продължава да въвежда иновации. Последните четири тримесечия надхвърлиха очакванията на анализаторите.

CRM
$229.03 -$6.77 -2.87%

📊 За първото тримесечие Salesforceочаква приходи между 9,12 млрд. и 9,17 млрд. долара и не-GAAP печалба между 2,37 и 2,39 долара на акция. Консенсусната оценка на анализаторите предвижда приходи в размерна 9,14 млрд. долара и печалба от 2,38 долара на акция, което би представлявало увеличение на годишна база с 40,8 %.

През последното тримесечие приходите на Salesforce възлизат на9,26 млрд. 11 %, а печалбата на акция се е увеличила с 36 % Силното търсене на базирани в облака CRM решения и стратегическите придобивания допринесоха за този растеж.

За финансовата година 2025 Salesforce прогнозира приходи между 37,7 до 38 млрд. щатски долара за фискалната 2015 г. Това предполага увереност в продължаващия растеж на пазарния дял и клиентската база. Фокусът върху иновациите, особено в AI и автоматизацията, подкрепя тази положителна перспектива.

Компанията се възползва от сътрудничеството си с технологични гиганти като напр. IBM, Amazon AWS и Google Cloud. Тези партньорства укрепват нейните технологични възможности и пазарни позиции, като гарантират непрекъснат растеж.

Salesforce е лидер в CRMконкурирайки се с компании като Microsoft a Oracle. Нейният цялостен набор от CRM приложения и обширната партньорска екосистема ѝ дават значително предимство.

Какво мислите за Salesforce и какви резултати очаквате?


No comments yet
Timeline Tracker Overview