Акциите на $DUOL+0.0% се повишиха с по-малко от 9% днес. Преди известно време проявих голям интерес към Duolingo, но акциите му все още не са достигнали цена, на която да ги купя.

Иматели акции на $DUOL+0.0% в портфейла си и ако да, на каква цена са прекупени ?

DUOL
$211.83 -$0.04 -0.02%

No comments yet
Timeline Tracker Overview