Какво мислите за производителите на компютри като $HPQ+2.3% или $DELL+5.0%?

За мен това не е толкова интересна индустрия. Миналата година мислех за HP, но в крайна сметка реших да не купувам. Така чеот този сектор най-много ми харесват акциите на-1.1%$AAPL, които са включени в моя портфейл .


No comments yet
Timeline Tracker Overview