От дълго времене се говори за акциите на $WFC+1.0%. Какво мислите за тази банка?

Затази година акциите на $WFC+1.0% са нараснали с повече от 20%, което е доста стабилно. Преди време мислех за$WFC+1.0%, но нямам достатъчно доверие на банката, за да купувам нейни акции.

WFC
$58.85 $0.61 +1.05%

No comments yet
Timeline Tracker Overview