S&P 500 ^GSPC 4,999.81 -1.42%
Meta META $432.79 -12.30%
Microsoft MSFT $392.60 -4.02%
Alphabet GOOG $155.43 -3.52%
Amazon AMZN $171.36 -2.96%
Nvidia NVDA $811.73 +1.88%
Apple AAPL $169.36 +0.20%
Tesla TSLA $161.93 -0.12%

Nezastaviteľná akcia, ktorej narástli predaje o 180% a čelí trhovej príležitosti v hodnote 100 biliónov dolárov

Táto spoločnosť aj napriek nadpriemerným predajom klesla od svojho novembrového maxima o 68%. Spoločnosť však práve oznámila svoju správu o zisku za tretí štvrťrok fiškálneho roku 2022 a odhalila ohromný 179% medziročný nárast tržieb. Vyvoláva to otázku: Zašiel pokles akcií príliš ďaleko vzhľadom na prudko stúpajúcu mieru rastu spoločnosti?

Spoločnosť, ktorá aj napriek výraznemu poklesu akcií rastie nadmerne vysokým tempom.

Bill.com vytvára obrovskú hodnotu $BILL-3.5% 

Deväťdesiat percent všetkých podnikov v USA je kategorizovaných ako malé alebo stredné a často sa o nich hovorí ako o chrbtici ekonomiky, pretože vytvárajú viac ako 60 % všetkých pracovných miest. Vďaka dvom kľúčovým akvizíciám softvérových spoločností Divvy a Invoice2go sa Bill.com rozrástol na jednotné kontaktné miesto pre všetky veci súvisiace s platbami medzi podnikmi. Jeho vlajková platforma je hostiteľom digitálnej schránky doručenej pošty v cloude, ktorá agreguje prichádzajúce faktúry a umožňuje jednoduché platby dodávateľom jedným kliknutím. Potom automaticky zaznamenáva transakcie v účtovníctve prostredníctvom integrácie s hlavnými poskytovateľmi účtovného softvéru, čím zjednodušuje proces záväzkov. Pridaním Invoice2go ponúka Bill.com podnikom spôsob, ako vytvárať faktúry a prijímať platby, a pomocou Divvy môžu podniky spravovať svoje rozpočty a výdavky, čo vytvára dokonale komplexný systém.

Naprieč všetkými platformami obsluhovala Bill.com vo fiškálnom štvrťroku 2022 386 100 zákazníkov a spracovala viac ako 55 miliárd USD v objeme transakcií z 15,4 milióna transakcií. Objem transakcií vzrástol medziročne o 57 % a je hnacím motorom obchodného modelu Bill.com, pretože spoločnosť zarába poplatky zakaždým, keď jej zákazníci uskutočnia platby. To predstavuje 68 % celkových príjmov, pričom zvyšok pochádza z predplatného na jej softvérové ​​platformy. Výsledkom rastúceho objemu transakcií Bill.com sú vyššie príjmy, ktoré sa v troch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch pohodlne zvýšili o trojciferné percentuálne body, čiastočne vďaka zahrnutiu tržieb z Invoice2go a Divvy. 

Zdroj: Bill.com 

Pre investorov je obraz naďalej ružovejší. Vo fiškálnom kvartáli 2021 Bill.com oznámil trhu, že očakáva, že za celý fiškálny rok 2022 vygeneruje až 480 miliónov dolárov v príjmoch. Odvtedy však túto prognózu výrazne zvýšil v každom jednom štvrťroku, pričom naposledy sa pohyboval na úrovni 625 miliónov. Ak spoločnosť dodá to čo očakáva, predstavovalo by to ohromné ​​tempo rastu 162 % v porovnaní s celým fiškálnym rokom 2021.

Potenciál

Nárasty predaja Bill.com sú menej prekvapivé, keď vezmeme do úvahy odhadovaný celkový adresovateľný trh spoločnosti. Napríklad domáca príležitosť Bill.com by mohla dosahovať až 25 biliónov dolárov v ročnom objeme platieb od 32 miliónov firemných zákazníkov. Globálne však tieto čísla stúpajú na 125 biliónov dolárov od 70 miliónov firemných zákazníkov, čo poukazuje na ešte väčší potenciál. V porovnaní s tým sa súčasná zákaznícka základňa spoločnosti 386 100 podnikov cíti ako kvapka v mori. Čo je však dôležitejšie, poskytuje určitý kontext okolo rastu Bill.com a jeho možného vzostupu odtiaľto

Bill.com vygeneroval za posledných 12 mesiacov príjmy vo výške 520 miliónov USD, čím svoje akcie umiestnil na násobok ceny k predaju 24. Na porovnanie, poskytovateľ účtovného softvéru pre malé firmy Intuit sa obchoduje s násobkom približne 11, čo robí Bill.com - výrazne drahú spoločnosť. Intuit je však vyspelá spoločnosť, od ktorej sa očakáva, že v roku 2022 vzrastú príjmy len o 27 %, čo sa nepribližuje odhadu Bill.com o 162 % miere rastu. Napriek tomu na súčasnom trhu s rastúcimi úrokovými sadzbami a potenciálne spomaleným ekonomickým rastom nie je 24-násobok lacný. Ak však podnikanie Bill.com bude pokračovať v expanzii súčasným tempom, jeho násobok sa v najbližších rokoch značne zmenší, čo je dôvod na dlhodobú investíciu a hlavne keď si zoberieme v úvahu aj jeho pokles takmer 70% od ATH. Avšak neberte to ako investičnú radu, len ako analýzu spoločnosti a rozhodnutie je na každom investorovi.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Akože predaje im síce stúpli, ale Net Income: 2019 (-7.3M), 2020 (-31.09M), 2021(-98.72M) -asi za to môžu operating expenses => 2019 (-88.24M), 2020(-15.65M), 2021(-270.08M), Balance sheet zase vyzerá celkom solídne

Ja som na to pozeral skôr z fundamentu a business modelu že naozaj je tam veľký priestor

Mne to príde možno aj ako prípad divergencie

Pretože čísla hovoria v jasný rast a aj tak firma rapidne klesla

🔥🔥🔥🔥

No vypada to tak 🙈 naozaj pekne čísla

100 biliónov je naozaj dosť