S&P 500 ^GSPC 5,053.39 -0.34%
Tesla TSLA $158.98 +9.88%
Nvidia NVDA $808.74 -1.88%
Amazon AMZN $176.46 -1.72%
Meta META $489.48 -1.33%
Apple AAPL $168.34 +0.86%
Alphabet GOOG $159.40 -0.33%
Microsoft MSFT $407.38 -0.05%

3 akcje dywidendowe o ultra-wysokiej stopie zwrotu sięgającej 12%

Jedną ze strategii skutecznego budowania bogactwa jest inwestowanie w akcje o bardzo wysokiej stopie zwrotu z dywidendy. Ponieważ spółki wypłacające regularnie dywidendę są często zyskowne, sprawdzone w czasie i mają przejrzyste perspektywy wzrostu, są one właśnie tym typem akcji, do których inwestorzy lgną w okresach podwyższonej zmienności rynku. Poniższe trzy akcje dywidendowe przynoszą co najmniej 7%.

3 akcje o ultra wysokiej dywidendzie

AGNC Investment Corp: rentowność 11,75%.

Pierwszą spółką dywidendową jest fundusz inwestycyjny rynku kredytów hipotecznych(REIT) AGNC Investment Corp $AGNC-0.2%. AGNC wypłaca co miesiąc dywidendę, a w ciągu 12 z ostatnich 13 lat osiągał średnio dwucyfrową stopę zwrotu. Mimo że cena akcji spółki spadła o 36% od czasu jej debiutu giełdowego 14 lat temu, inwestorzy osiągnęli łączny zwrot w wysokości 351% po uwzględnieniu wypłaconych dywidend.

AGNC Investment Corp ma jedną z najwyższych dywidend na rynku

REIT-y hipoteczne, takie jak AGNC, starają się pożyczać pieniądze po jak najniższej krótkoterminowej stopie procentowej i wykorzystywać ten kapitał do zakupu długoterminowych aktywów przynoszących wyższe zyski, takich jak papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką(MBS). Innym ważnym kluczem do sukcesu AGNC Investment jest trzymanie się agencyjnych papierów wartościowych. Na koniec marca 66,9 mld USD z 68,6 mld USD portfela inwestycyjnego firmy stanowiły aktywa agencyjne. Papiery wartościowe "agencyjne" są zabezpieczone przez rząd federalny w mało prawdopodobnym przypadku niewywiązania się ze zobowiązań.

Alliance Resource Partners: stopa zwrotu 7,95%

Inną akcją dywidendową o bardzo wysokiej stopie zwrotu jest spółka węglowa Alliance Resource Partners $ARLP-0.3%. Tak, przedsiębiorstwo górnicze. Pomimo faktu, że akcje spółek węglowych zostały zniszczone przez wysoki poziom zadłużenia i znaczny spadek popytu spowodowany lokautami wywołanymi pandemią, spółka Alliance Resource Partners prosperuje bardzo dobrze. Od czasu pierwszej oferty publicznej (IPO) w sierpniu 1999 r. akcje Alliance Resource Partners wzrosły ponad czterokrotnie. Jednak po uwzględnieniu niewiarygodnej dywidendy spółki, od momentu wejścia na giełdę osiągnęła ona łączny zwrot w wysokości prawie 2200%.

Alliance Resource Partners zwraca dużą wartość akcjonariuszom

Chociaż akcje spółek węglowych znajdują się w trudnej sytuacji, ponieważ większość krajów koncentruje się na zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla i walce ze zmianami klimatycznymi, spółka Alliance Resource Partners ma kilka zalet. Na przykład wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego firmy wynosi 36,8% i jest znacznie niższy niż u innych firm tego typu. Historycznie konserwatywne podejście zarządu do wydatków pozwoliło Alliance Resource Partners na elastyczność finansową w czasie, gdy wielu podobnych firm nie ma tego luksusu.

Jednak Alliance Resource Partners nie zajmuje się wyłącznie węglem. Spółka posiada również prawa do użytkowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Wisienką na torcie jest fakt, że kierownictwo przewiduje zwiększenie dystrybucji o 10% do 15% kwartalnie do końca 2022 roku. Akcje spółek węglowych nie są może seksowną inwestycją, ale Alliance Resource Partners wciąż znajduje sposoby, by przynosić korzyści swoim akcjonariuszom.

Sabra Health Care REIT: stopa zwrotu 8,06%.

Ostatnią wysokodochodową akcją o dużym zwrocie jest Sabra Health Care REIT $SBRA-0.9%. Stopa zwrotu spółki wyniosła 9,1%. Na koniec marcowego kwartału Sabra posiadała i wynajmowała 416 nieruchomości w sektorze opieki zdrowotnej w całym kraju. Portfel Sabry obejmuje w szczególności ośrodki opiekuńcze i domy seniora.

Sabra Health Care REITwynajmuje nieruchomości związane z opieką zdrowotną

Jak nietrudno się domyślić, Sabra miała trudności we wczesnej fazie pandemii. Wall Street i inwestorzy byli wyraźnie zaniepokojeni faktem, że spółka nie otrzymuje czynszu od swoich najemców. Nie pomogło to, że seniorzy byli bardziej narażeni na działanie COVID-19 niż inne grupy wiekowe. Na szczęście większość z tych najgorszych scenariuszy dotyczących Sabry nigdy się nie spełniła. Do marca 2022 r. firma zebrała 99,5% prognozowanych czynszów, a od początku ubiegłego roku obserwujemy również dość stabilny wzrost wskaźników obłożenia w ośrodkach opieki nad osobami starszymi.

Jeśli potrzebujesz jeszcze jednego dobrego powodu, aby zaufać Sabra Health Care REIT w długim okresie, rozważ to: populacja wyżu demograficznego starzeje się i prawdopodobnie będzie wymagać dodatkowej opieki w nadchodzących latach i dekadach. W przyszłości siła cenowa firmy Sabra w zakresie wynajmu powinna się tylko zwiększać.

Wszelkie straty z tytułu wzrostu wartości kapitału na tych akcjach są kompensowane przez wysoką dywidendę. Pamiętaj jednak, że najwyższa rentowność nie musi oznaczać najlepszej inwestycji! To nie jest rekomendacja inwestycyjna, lecz moja opinia. Wszelkie decyzje inwestycyjne leżą wyłącznie w Państwa rękach. Poszczególne akcje zostały objęte analizą przez analityka Seana Williamsa.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

No comments yet