S&P 500 ^GSPC 5,070.55 +1.20%
Nvidia NVDA $824.18 +3.65%
Meta META $495.78 +2.92%
Tesla TSLA $144.61 +1.80%
Microsoft MSFT $407.06 +1.52%
Amazon AMZN $179.52 +1.29%
Alphabet GOOG $159.92 +1.25%
Apple AAPL $166.82 +0.59%

Rychlý pohled: Microsoft- stojí za detailnější a větší pozornost?

Microsoft $MSFT+1.5% , akcie o které jsem často slýchával, že je za zenitem, že je mrtvá atd. A ejhle ona nám ta "mrtvá akcie za zenitem" udělala z ATH před prasknutím dotcom bubliny nějakých zhruba 350% za 22 let. To je růst ceny akcie o zhruba 15% ročně po dobu posledních 22 let. Jak si akcie ale vede posledních 5 let?

Stojí Microsoft za hlubší úvahu?

 

Rozebereme si tedy akcii pouze rychlím a povrchovým pohledem.

Pětileté P/E: Microsoft $MSFT+1.5% dosahoval za posledních 5 let průměrného zisku ve výši zhruba 37 mld. USD, jeho tržní kapitalizace k dnešnímu dni činí zhruba 2034 mld. USD. Z tohoto mi vychází, že P/E je zhruba 54. Jen pro představu P/E za poslední rok bylo 28, což bylo způsobeno rapidním růstem zisků za poslední 3 roky, kdy Microsoft $MSFT+1.5%  své zisky zvýšil skoro 6x. za posledních 5 let to bylo zvýšení zisků skoro 3x.

 

Tržní kapitalizace: Jak už jsem zmiňoval výše tak tržní kapitalizace této společnosti činí 2034 mld. USD.

 

Marže: 26%, 15%, 31%, 30%, 36%- 27%. Marže vypadají poněkud stabilně, s výjimkou roku 2018 kde byl pokles čisté marže pod 20%. Jinak se marže drží zhruba kolem těch 30 %.

 

Růst tržeb: Tržby společnosti rostly za posledních 5 let průměrně zhruba o 15% ročně, což si myslím, že na tak velkou společnost je to docela slušné tempo růstu.

 

Růst zisků: Zisky společnosti rostly za posledních 5 let průměrně o nějakých 28% ročně. Zde je také viditelné, že společnosti se daří zvyšovat čistou marži. Zisky totiž rostou rychleji než tržby. Což je dobře.

 

Snižování počtu akcií v oběhu: Společnost za posledních 5 let také snižovala počet svých akcií v oběhu (prováděla tzv. zpětné odkupy akcií) a to průměrně o 0,5 procenta ročně. V čem je zde výhoda, když společnost tyto zpětné odkupy provádí?    Zvyšuji tím podíl svých akcionářů. Na jednu akcii následně připadne větší podíl společnosti. Je to jedna z variant jak společnosti vracejí hodnotu svým akcionářům.     Vysvětlím: Pokud společnost má 10 akcií a vy si koupíte jednu akcii prakticky vlastníte 10% společnosti. Pokud ale společnost sníží počet akcií v oběhu na 9 tak už nevlastníte 10% ale 11% společnosti. Společnostem se většinou vyplatí tyto zpětné odkupy dělat ve chvíli, kdy jsou její akcie podhodnocené a naopak, když jsou nadhodnocená tak se jí vyplatí pouštět více akcií do oběhu. To ale není dobré pro stávající akcionáře, protože se jim zmenšuje velikost jejich podílu.

 

Krátkodobé aktiva větší než krátkodobé pasiva: Zde je jedna zajímavost. Samozřejmě společnost má dost krátkodobých vysoce likvidních aktiv aby v případě potřeby mohla pokrýt své aktuální závazky. Ale kromě toho když jsem si dopočítal průměry, tak společnost za posledních 5 let měla průměrně krátkodobé aktiva v hodnotě zhruba 173 mld. USD a celkové závazky ve výši zhruba 179 mld. USD.

Co to znamená? Pojďme si to převést do našeho normálního života. Představme si že máme hypotéku na dům, dále nějaký úvěr na auto (délka úvěru do jednoho roku) a dále třeba úvěr na vybavení domácnosti (také do jednoho roku). Dále máme peníze na účtu, potom máme peníze třeba v akciích, které můžeme kdykoliv vybrat, nebo v nějakém investičním nástroji, který můžeme kdykoliv prostě vybrat). A teď si představme, že těch peněz na účtu a v těch našich investicích, které můžeme kdykoliv vybrat je tolik, že s nimi jsme schopni poplatit 96% svých závazků (tzn. Hypotéka, úvěr na auto a úvěr na vybavení domácnosti). Tak takto nějak vypadá finanční situace společnosti Microsoft $MSFT+1.5% .

 

Růst provozního a volného cashflow: Provozní cashflow rostlo za posledních 5 let průměrně o zhruba 18% ročně a volné cashflow o zhruba 15% ročně. Kapitálové výdaje rostly za posledních 5 let průměrně o zhruba 30% ročně. Tudíž podle mě je růst volného cashflow pomalejší než růst toho provozního právě z důvodu rychlejšího růstu kapitálových výdajů.

 

Cena/ Volné cashflow: Průměrné volné cashflow za posledních 5 let je zhruba 40 mld. USD, což při tržní kapitalizaci společnosti ve výši 2034mld. USD dává poměr P/FCF 50. P/FCF v posledním roce bylo 44.

 

Návratnost investovaného kapitálu: společnost dosahuje za posledních 5 let průměrné roční návratnosti investovaného kapitálu ve výši 18%.

 

Splácení závazků z volného cashflow: Zde, pokud by společnost vynakládala průměrně 40 mld. USD volného cashflow ročně na snižování dlouhodobých závazků, tak by se jich byla schopna zbavit za zhruba 2,5  roku.

 

Ocenění: Promítl jsem si zase 3 scénáře, které jsou podle mě pravděpodobné. U všech tří požaduji návratnost 12,5%.

1. Nejhorší scénář- Zde počítám s růstem volného cashflow průměrně o 7% ročně a P/FCF 12. Nízké P/FCF mám z toho důvodu, že se jedná v velikou společnost, která už nemusí dosahovat tak vysokých temp růstu jako v minulosti.

2. Normální scénář- Zde počítám zpomalení růstu volného cashflow na 9%, což je desetiletý průměr a P/FCF 15.

3. Nejlepší scénář- Zde nepočítám s tak velkým zpomalením, ale počítám i tak se zpomalením růstu volného cashflow na 13% a P/FCF 18.

 

Zde mi vyšla hodnota po započtení bezpečnostního polštáře nějakých 113 USD.

Proč počítám s tak nízkými hodnotami a tak nízkým P/FCF? No když se na to podívám tak volné cashflow za posledních 10 let rostlo průměrně o 9% ročně, za posledních 5 let o 15% ročně a za poslední rok o nějakých 24%. Společnosti bezesporu hodně pomohla pandemie, kdy se všichni museli zavřít doma a přizpůsobit tomu i práci nebo výuku a kolikrát právě skrze produkty dané společnosti.

Proto je podle mě trošičku přehnané myslet si, že Microsoft $MSFT+1.5% bude růst dalších 10 let průměrně o 15% ročně, proto očekávám zpomalení a myslím si, že je reálné, že tempo růstu se dostane právě někde kolem desetiletého průměru. No a spolu s tím souvisí i právě nižší P/FCF. Zkrátka protože se jedná o velkou společnost a neočekávám zde velký růst, tak zde volím i nižší P/FCF.

Veškeré údaje a výpočty hodnoty akcie jsou založeny na mém rychlém a hrubém pohledu na společnost, tak prosím o pochopení. Jedná se pouze o hrubý nástřel.

Má smysl se společnosti Microsoft $MSFT+1.5% zabývat hlouběji? Určitě má, jediné co by mě v aktuální chvíli odrazovalo od případného nákupu je cena. Takže určitě se má smysl na tuto společnost podívat více do detailu a udělat si lepší představu o nějaké hodnotě jejich akcií.

 

UPOZORNĚNÍ: Nejsem žádný finanční ani investiční poradce a tento materiál neslouží jako investiční doporučení. Proto každý z vás ať si udělá před investováním vlastní průzkum a analýzu.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Autor @martinbartkovsky má karmu 19 a je členem této komunity od 04/07/2021. Pokud sem podle vás tento příspěvek nepatří, kontaktujte moderátory. V opačném případě se neváhejte pustit do diskuze. Jsem bot a toto je automatická zpráva.

$MSFT+1.5% je prostě mašina na peníze, navíc má i obrovský potenciál ať už je to v herním průmyslu (akvizicí Ativizionu) nebo v sektoru cybersecurity. Jen to ocenění je moc vysoké :/

Jsem téhož názoru. Zajímal by mě váš názor na můj pohled míry růstu společnosti po dobu dalších 10 let. Zda jsem moc velký optimista nebo naopak pesimista? A jak to vidíte vy?

víceméně bych s těmi odhady růstu i souhlasil. To, co jsme viděli v posledních 2 letech byl spíše výkyv a čekal bych zpomalení...