S&P 500 ^GSPC 5,070.55 +1.20%
Nvidia NVDA $824.18 +3.65%
Meta META $495.78 +2.92%
Tesla TSLA $144.61 +1.80%
Microsoft MSFT $407.06 +1.52%
Amazon AMZN $179.52 +1.29%
Alphabet GOOG $159.92 +1.25%
Apple AAPL $166.82 +0.59%

6 niesamowitych korzyści płynących z blockchain, które prędzej czy później wpłyną na biznes

Żyjemy w czasach niezwykłej rewolucji cyfrowej, która z każdym dniem przybiera na sile. Pojawiające się technologie rewolucjonizują i szybko zmieniają świat, a świat korporacyjny dostosowuje się do tych technologii, nie tracąc czasu. Na liście tych przełomowych technologii blockchain jest szeroko dyskutowanym aspektem trwającej rewolucji cyfrowej.

Blockchain przynosi szereg korzyści w połączeniu z handlem.

Obecnie technologie blockchain można stosować we wszystkich branżach i operacjach biznesowych. Dzięki inteligentnemu zastosowaniu rozwiązań blockchain zmienia się każda branża - od motoryzacji, przez telekomunikację, po handel detaliczny.

Chociaż blockchain może wnieść ogromną wartość dodaną do wielu branż, jego implikacje w sektorze detalicznym są szczególnie imponujące. Jako sprzedawca detaliczny możesz czerpać niesamowite korzyści z blockchain w zakresie wprowadzania skutecznych zmian organizacyjnych. Po pierwsze, aby zrozumieć korzyści płynące z tego rozwiązania, należy zapoznać się z definicją blockchaina. Im lepiej zrozumiesz, czym jest blockchain, tym lepiej zrozumiesz korzyści biznesowe płynące z blockchain- to proste.

Co to jest blockchain?

Jeśli chodzi o przełomowe technologie współczesnego świata, technologia blockchain znacznie wyprzedza inne postępy technologiczne. Początkowo zaczęło się od transformacji systemów finansowych, ale obecnie technologia blockchain znajduje szerokie zastosowanie w różnych sektorach.

Blockchain to zdecentralizowana i niezmienna księga, która ułatwia rejestrowanie transakcji finansowych i aktywów w całej sieci przedsiębiorstwa. Aktywa mogą obejmować zarówno aktywa materialne, jak i niematerialne, które można śledzić lub którymi można handlować w bardzo bezpieczny sposób za pośrednictwem sieci blockchain.

1. optymalizacja operacji w łańcuchu dostaw

Można powiedzieć, że operacje związane z łańcuchem dostaw stanowią trzon handlu detalicznego. Aby detaliści mogli z powodzeniem realizować swoje cele biznesowe, muszą stale usprawniać działania w ramach łańcucha dostaw. Równanie jest dość proste: im bardziej zoptymalizowany łańcuch dostaw i zarządzanie zapasami, tym większy sukces w handlu detalicznym. Na pewno się z tym zgodzisz, prawda? Detaliści na całym świecie inwestują obecnie w najnowsze osiągnięcia technologiczne, aby usprawnić swoje łańcuchy dostaw. Dokładniej mówiąc, detaliści włączają obecnie technologię blockchain do swoich łańcuchów dostaw, aby zapewnić maksymalną wydajność operacyjną.

Według Allied Market Research,rynek technologii blockchain w operacjach łańcucha dostaw będzie rósł w oszałamiającym tempie 80 procent do 2025 roku. Wyjaśniając, główną zaletą blockchain w operacjach łańcucha dostaw jest wysoka identyfikowalność. Dzięki technologii blockchain można śledzić dostawy w czasie rzeczywistym na wszystkich etapach łańcucha dostaw i przechowywać wszystkie informacje w zdecentralizowanej księdze głównej, co zapewnia lepszą identyfikowalność.

Oprócz możliwości szybkiego śledzenia w celu zarządzania kwestiami związanymi z łańcuchem dostaw, blockchain umożliwia także większą przejrzystość w łańcuchu dostaw. Zakładając taką przejrzystość, jako sprzedawca detaliczny będziesz mniej narażony na nieuczciwe zakupy.

2. Bezpieczniejsze płatności

Wszyscy wiemy, że firmy i sprzedawcy detaliczni na całym świecie coraz częściej akceptują kryptowaluty oparte na technologii blockchain w transakcjach i handlu. Niektóre z wiodących firm detalicznych, które akceptują kryptowaluty, to Home Depot, Starbucks, Amazon i Overstock, PayPal i wiele innych. Idea wprowadzenia blockchain do płatności detalicznych nie ogranicza się jednak tylko do zaoferowania konsumentom innej opcji płatności. Zamiast tego koncepcja bezpieczniejszych płatności skłania coraz więcej sprzedawców detalicznych do przechodzenia na systemy płatności blockchain.

Technologie blockchain zapewniają większe bezpieczeństwo niż karty kredytowe i inne formy płatności internetowych. Dzięki mechanizmom płatności opartym na technologii blockchain można osiągnąć większe bezpieczeństwo płatności dla konsumentów i dostawców.

Ponadto blockchain może umożliwić Twojej firmie detalicznej uzyskanie niesamowitych korzyści, takich jak szybsze rozliczanie płatności w zdecentralizowanym mechanizmie. Ponadto zwykli dostawcy płatności detalicznych pobierają od sprzedawców detalicznych wygórowane opłaty dyskontowe, co zmniejsza zyski.

Dzięki płatnościom blockchain można jednak znacznie obniżyć tę opłatę i znacząco zwiększyć rentowność. Jak więc widać, blockchain oferuje bardziej przejrzysty system płatności o zwiększonym bezpieczeństwie, ale także wiąże się z ogromnymi korzyściami kosztowymi. Ryzyko nieuczciwych transakcji z konsumentami lub dostawcami jest zminimalizowane. Wszystkie zapisy transakcji mogą być skutecznie przechowywane w sposób zdecentralizowany.

3. szybkie rozstrzyganie sporów

Spory z dostawcami są powszechne w branży detalicznej, a ich podatność na zagrożenia jest prawdopodobnie wysoka. Ponadto spory z dostawcami mogą być bardzo czasochłonne, a w tym okresie mogą powodować duże straty dla detalistów.

Logiczne jest, że chcemy w jak największym stopniu uniknąć tych problemów. Jednak nawet jeśli takie problemy się pojawią, z pewnością chcesz, aby zostały rozwiązane na bieżąco, tak abyś nie musiał ponosić żadnych strat w sklepie.

Dzięki wysokiej identyfikowalności blockchaina można sprawnie rozwiązywać spory z dostawcą, ponieważ wszystkie informacje dotyczące problemu będą łatwo dostępne. Dzięki temu w przypadku konfliktów ze sprzedawcami można zaoszczędzić dużo czasu, a problemy można rozwiązać, korzystając z wiarygodnych informacji. W ten sposób można uniknąć znacznych strat biznesowych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na działalność firmy.

4. Lepsza identyfikacja podróbek

Sprzedawcy detaliczni często mają za zadanie dopilnować, by ich klienci nie otrzymywali podrobionych produktów. Niestety, wraz ze skokowym rozwojem technologii we współczesnym świecie wzrósł także rynek produktów podrobionych.

Gdy utraci się zaufanie klientów z powodu podróbek, trudno będzie ich zatrzymać. Dlatego należy ponownie sprawdzić, czy klienci otrzymują od Ciebie tylko autentyczne produkty.

Jednak przy tak dużej liczbie zamówień i transakcji wykrycie podrobionych produktów nigdy nie będzie łatwym zadaniem, prawda? Jednak dzięki technologii blockchain można teraz zapewnić autentyczność produktu w bardziej efektywny i bezproblemowy sposób.

Wyjaśniając: śledząc cały łańcuch dostaw z wykorzystaniem integracji blockchain, można z większą dokładnością weryfikować autentyczność produktów. Ponadto można sprawdzić, czy źródła pochodzenia produktów są autentyczne, czy nie.

Jeśli w łańcuchu dostaw wystąpią jakiekolwiek przerwy, będzie można je zidentyfikować, śledząc każdy punkt w łańcuchu bloków. Całkiem sprytne zastosowanie technologii blockchain, prawda?

Możesz mieć pewność, że autentyczność produktów jest zawsze możliwa do sprawdzenia. Ponadto, jeśli jakiekolwiek luki wskazują na możliwość występowania podrobionych produktów, można się o nich dowiedzieć w czasie rzeczywistym.

5. Większa skuteczność konserwacji predykcyjnej

Branża detaliczna jest bezpośrednio związana z operacjami zarządzania flotą i zaawansowanymi maszynami. Wszelkie zakłócenia w pracy floty lub maszyn mogą zatem prowadzić do opóźnień w wysyłkach lub operacjach. W tym miejscu uwidacznia się znaczenie skutecznej konserwacji predykcyjnej.

Technika konserwacji predykcyjnej ma na celu monitorowanie stanu maszyn, urządzeń i floty w celu określenia wymagań dotyczących prac konserwacyjnych. Następnie, na podstawie danych, podejmowane jest podejście do naprawy sprzętu i floty w celu uniknięcia upadku.

Zatem jako sprzedawca detaliczny możesz odnieść korzyści z predykcyjnej konserwacji, ponieważ możesz rozwiązywać problemy związane z konserwacją jeszcze przed ich wystąpieniem.

Należy również wiedzieć, że technologia blockchain może odegrać ważną rolę w wartościowej konserwacji predykcyjnej. Na przykład technologia blockchain może w sposób zdecentralizowany przechowywać informacje o stanie pojazdów we flocie i sprzętu używanego w sklepie detalicznym.

Blockchain może skutecznie koordynować całą historię konserwacji pojazdów i sprzętu. Można prześledzić historię prac konserwacyjnych wykonanych w przeszłości. Następnie można zaplanować dalsze naprawy, aby zapobiec awarii.

W rezultacie, dzięki udoskonalonej konserwacji predykcyjnej, którą umożliwia technologia blockchain, można wydłużyć czas sprawności floty i maszyn. Ponadto, dzięki skutecznemu śledzeniu historii konserwacji można uniknąć niepotrzebnych kosztów napraw.

7. Automatyzacja zadań administracyjnych

W sektorze handlu detalicznego wykonuje się wiele powtarzalnych zadań administracyjnych związanych z obsługą zaplecza. Jeśli uda się skutecznie zautomatyzować te zadania, można zwiększyć ogólną wydajność. Skuteczna automatyzacja jest jednak równoznaczna z odpowiednią technologią. To właśnie tutaj blockchain ponownie przejmuje inicjatywę.

Technologie blockchain mogą skutecznie zautomatyzować powtarzalne zadania, takie jak administrowanie listą płac. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na innych zadaniach wymagających większej inteligencji ludzkiej. Korzyści płynące z zastosowania technologii blockchain w administracji zaplecza obejmują inteligentne kontrakty, które mogą zautomatyzować płatności dla freelancerów po zakończeniu ich pracy. Lepsza administracja prowadzi w rzeczywistości do lepszych wyników biznesowych i większego sukcesu. Nadal masz wątpliwości co do rosnącego znaczenia blockchain w tej branży?

Podsumowując, technologia blockchain jest kluczem do przyszłości świata biznesu. Korzyści płynące z rozwiązań blockchain nie ograniczają się już do finansów. Kultura technologii blockchain rozwija się w znacznym tempie w różnych branżach, podobnie jak inwestycje.

Bude podľa vás blockchain disruptívna technológia v obchode?

Vote to see the results! 0 answers already!

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

No comments yet