S&P 500 ^GSPC
5,087.03
+2.11%
Nvidia NVDA
$785.38
+16.40%
Meta META
$486.13
+3.87%
Amazon AMZN
$174.58
+3.55%
Microsoft MSFT
$411.65
+2.35%
Tesla TSLA
$197.41
+1.36%
Apple AAPL
$184.37
+1.12%
Alphabet GOOG
$145.32
+1.03%

British American Tobacco: Solidní dividendová akcie v opravdu nejistých časech vysoké inflace

V současné době zažíváme výraznou volatilitu trhu v důsledku vysoké inflace, rostoucích úrokových sazeb a strašlivé války na Ukrajině. Nikdo neví, co přinese blízká budoucnost, takže jedním z míst, kam investovat, mohou být defenzivní akcie s vysokým dividendovým výnosem. Jednou z takových akcií je právě například British American Tobacco a v této analýze budeme zkoumat, zda je čas tuto akcii koupit.


British American Tobacco je největší tabákovou společností na světě. Od akvizice společnosti Reynolds v roce 2017 má v portfoliu mnoho tradičních tabákových značek, včetně Lucky Strike, Pall Mall, Kent a Dunhill. Zatímco ve Spojených státech mají také práva na značky Camel a Newport. 

Vlastní také následující nekouřové značky Vuse, Glo, Velo a Grizzly. Stejně jako všechny ostatní tabákové společnosti má i British American Tobacco obrovský náskok oproti konkurenci

Značky, které BAT vlastní

Tabákové společnosti již v mnoha zemích nesmějí inzerovat, a proto se zdá nepravděpodobné, že by měly nějaké nové konkurenty. Kromě toho jsou kuřáci obvykle velmi věrní značce, což znamená, že se drží stejné značky tak dlouho, dokud kouří.

Jejím generálním ředitelem je Jack Bowles. Do British American Tobacco nastoupil v roce 2004 a ve společnosti zastával různé pozice, až se v roce 2019 stal generálním ředitelem. Vzdělání získal na obchodní škole IPAG v Paříži. 

Jack Bowles

Na pozici generálního ředitele byl vybrán proto, že po celou dobu své kariéry ve společnosti British American Tobacco prokazoval vynikající strategické vedení, které vedlo k růstu obchodu a řízení výroby, a zároveň je známý budováním silných manažerských týmů.

Je přesvědčen, že pro úspěšnou organizaci je třeba upřednostňovat zaměstnance, a zmínil, že je nadšencem pro vlastnictví, odpovědnost a plnění úkolů a pro posílení postavení vedoucích pracovníků v celé organizaci, aby se mohla posouvat vpřed. Je mu připisována klíčová role při rozvoji jejich podnikání. 

Pod jeho vedením se chce British American Tobacco $BTI+0.0% stát silnější, jednodušší a rychlejší organizací. Osobně se mi líbí, že má zkušenosti z mnoha různých oblastí podnikání a z mnoha různých geografických oblastí (Evropa, Asie a Tichomoří a Jižní Amerika). Jsem si docela jistý, že jeho bohaté zkušenosti v oboru a ve společnosti pomohou British American Tobacco v dalším rozvoji.

Věřím, že British American Tobacco má obrovský náskok. Navíc se mi velmi líbí vedení společnosti. Nyní prozkoumejme čísla, abychom zjistili, zda společnost British American Tobacco skutečně splňuje naše požadavky.

Finanční ukazatele

První číslo, které budu zkoumat, je návratnost investičního kapitálu, známá také jako ROIC. V ideálním případě byste chtěli vidět ROIC vyšší než 10 % ve všech letech. Až do roku 2017 dosahovala společnost British American Tobacco dobrého ROIC výrazně nad požadovanými 10 %

Od roku 2017 je však ROIC neuspokojivý. Obvykle takový ROIC nevidím rád, ale v případě společnosti British American Tobacco existuje vysvětlení pro nedostatečný ROIC od roku 2017, a tím je akvizice společnosti Reynolds na konci roku 2017. 

Tato čísla ukazují, že za společnost Reynolds možná přeplatili. Přesto mi to nebrání v investici do British American Tobacco, protože se domnívám, že podkladový byznys je stále zdravý a je příjemné vidět, že se ROIC od roku 2019 a dále mírně zlepší.


Další čísla jsou účetní hodnota + dividenda. Protože jste zvyklí vidět čísla v procentech, rozhodl jsem se sdílet jak čísla, tak procentuální růst v jednotlivých letech. Není překvapením, že se čísla před a po akvizici společnosti Reynolds v roce 2017 velmi liší. Od roku 2018 do roku 2020 bych raději viděl nárůst než pokles, ale malý pokles mi nebrání v investici do společnosti. Je také příjemné vidět, že British American Tobacco v roce 2021 zvyšovala účetní hodnotu + dividendu.


Nakonec zkoumáme volný peněžní tok. Stručně řečeno, volný peněžní tok je hotovost, kterou společnost generuje poté, co zaplatila provozní náklady a kapitálové výdaje. British American Tobacco má v posledních 10 letech každý rok kladné volné peněžní toky. Není třeba se obávat, že by volný peněžní tok v některých letech mírně klesal, protože čísla ukazují, že společnost British American Tobacco vydělává hodně peněz. Tato čísla jsou velmi povzbudivá.


Další důležitou věcí, kterou je třeba zkoumat, je zadluženost, přičemž chceme zjistit, zda má podnik přiměřený dluh, který může být splacen do 3 let, a to pomocí výpočtu dlouhodobého dluhu k zisku. Provedu-li výpočet u společnosti British American Tobacco, vidím, že společnost British American Tobacco má dluh ve výši 5,2ročního zisku, což je více, než se mi líbí. Společnost British American Tobacco v poslední době splatila část dluhu a já bych rád viděl, kdyby splatila více.

Rizika investice

Jako každá jiná investice čelí i British American Tobacco určitým rizikům. Jedním z rizik pro British American Tobacco a další tabákové společnosti jsou regulace. Pokud jde o tabákové výrobky, v průběhu let jsme byli svědky mnoha regulací. Jedním z hlavních je, že tabákové společnosti již nesmějí propagovat své produkty.

Pro British American Tobacco $BTI+0.0% to bylo vlastně dobře. Další regulací je zákaz mentolových cigaret. EU a Velká Británie již mentolové cigarety zakázaly a nyní se očekává, že totéž učiní i USA. Mentolové cigarety tvoří přibližně 33 % jejich amerického trhu a je těžké předpovědět, zda to obchodu uškodí. 

Když EU a Spojené království zakázaly mentolové cigarety, společnost British American Tobacco "nepocítila žádný podstatný dopad", protože většina přešla na cigarety bez mentolu. Otázkou je, zda to bude stejné i v USA, kde je jejich značka mentolových cigaret Newport velmi silná. V poslední době se hovoří o další regulaci, která má snížit obsah nikotinu v cigaretách, a je těžké předvídat, zda to tabákovým společnostem uškodí, nebo ne

Méně kuřáků na světě: Za posledních deset let klesl prodej cigaret o 25-30 %. Společnost British American Tobacco si vedla lépe než trh a objem jejího prodeje se za posledních deset let snížil pouze o 8 %. Tabákové společnosti chrání svůj zisk zvyšováním cen, ale je otázkou, zda je to dlouhodobě udržitelné, protože kuřáků bude v budoucnu stále méně.  

Dluh: British American Tobacco má vyšší zadlužení, než by se mi líbilo. I když je akvizice společnosti Reynolds jedním z hlavních důvodů vysokého zadlužení, nejsem s ním tak spokojený jako vedení společnosti a rád bych viděl, že se časem sníží.

Potenciál 

Pro British American Tobacco to není všechno špatné a i v tom je potenciál společnosti. Jedním z nich je jejich "nová kategorie". Jejich nová kategorie je popisována především jako "výrobky se sníženým rizikem" a skládá se z výrobků pro zahřívání tabáku (glo), výrobků pro odpařování (Vuse) a moderních orálních výrobků (Velo). 

Společnost British American Tobacco chce tyto výrobky rozšířit tak, aby do roku 2025 dosáhla tržeb ve výši 5 miliard liber a ziskovosti, a je na dobré cestě. Tato kategorie vzrostla z 0,5 miliardy liber v roce 2017 na 2,1 miliardy liber v roce 2021, což se rovná CAGR +44 %

K dosažení svého cíle v roce 2025 budou muset tyto kategorie do té doby růst přibližně o 25 % CAGR. Společnost Vuse má nyní 33,5 % podíl na celosvětovém trhu a právě předstihla Juul a stala se jedničkou na trhu ve Spojených státech. 

Vuse je obzvláště velké ve Skandinávii, která je jedním z regionů na světě s nejvyšší spotřebou orálního tabáku. Díky tomu má nyní Velo 34,7 % podíl na celosvětovém trhu. Trochu jinak je tomu u značky glo, která má na celosvětovém trhu podíl pouze 18,1 %

British American Tobacco vlastní ale také 20 % kanadské konopné společnosti Organigram. Společnost Grand View Research očekává, že celosvětový trh s legální marihuanou poroste do roku 2030 o 25,5 % CAGR, což znamená, že se jedná o atraktivní trh. 

Domnívám se, že je to dobrý obchod pro British American Tobacco i Organigram, protože British American Tobacco získá expozici v tomto odvětví, zatímco Organigram získá spolupráci se společností, která má velké znalosti v oblasti výzkumu a vývoje, hluboké znalosti spotřebitelů a odborné znalosti v oblasti regulace. 

Většina lidí investuje do společnosti British American Tobacco kvůli dividendám. V současné době vyplácí roční dividendu ve výši 2,87 dolaru, což při dnešní ceně představuje dividendový výnos 6,83 %

Společnost British American Tobacco navíc oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě 2 miliard liber, který začal 14. února a skončí nejpozději 31. prosince 2022. Zpětný odkup akcií se mi líbí, ale můžete namítnout, že by bylo lepší splatit dluh. Možná dobrá investice, pokud se dočkáme recese

British American Tobacco a další tabákové společnosti by mohly být dobrou investicí v době recese. Výzkum ukázal, že během recese od prosince 2007 do června 2009 se tabákovým společnostem stále dařilo, protože překonaly ostatní základní produkty, jako jsou nápoje, potraviny, čisticí prostředky, kosmetika a osobní péče. Neznamená to, že se totéž stane, pokud se recese bude opakovat, ale myslím, že je třeba si to uvědomit.

Výhodná koupě? 

Věřím, že British American Tobacco $BTI+0.0% je dobrá společnost a její vedení se mi opravdu líbí. Domnívám se, že je těžké najít společnost s větším náskokem než British American Tobacco (nebo jiné tabákové společnosti, když na to přijde). 

Investice do British American Tobacco má samozřejmě svá rizika, protože v budoucnu bude přibývat regulací, a nikdo neví, jak budou vypadat. Navíc objem prodeje jejich hlavního produktu meziročně klesá. 

Pokud však máte pocit, že společnost British American Tobacco může dále rozvíjet svůj byznys, mohlo by to být velmi zajímavá investice. Zejména proto, že při čekání získáte vysoký výnos z dividend. 

Cena akcií nebude prudce stoupat, a pokud budete investovat do British American Tobacco, budete potřebovat dlouhodobé myšlení a zároveň budete muset být schopni unést potenciální volatilitu.

$BTI+0.0% 

Pokud to však dokážete, věřím, že nákup British American Tobacco pod cenou 49,77 dolaru je dobrý nápad a je to něco, co sám každý měsíc dělám. Tato analýza je od eToro investora Glenna Jorgensena.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Když tak koukám dneska na burzu, tak $BTI+0.0% vypadá jako skvělá volba 😅

Upřímně padá úplně všechno. Nějaká dividenda už ničemu nepomůže 😂

$BTI+0.0% je rozhodně skvělá volba, co se týká tabákového průmyslu. Kdybych nedržel $PM+0.0%, tak by má pozornost směřovala sem. Otázkou zůstává, co mohou tyto společnosti přinést nového do budoucna, když už máme tabákové produkty, elektro produkty a popřípadě ještě nějaké doutníky a žvýkací tabáky.

Mám podobný názor. A hlavně doufám, že se od tabáku bude tak nějak celosvětově upoustet obecně...