S&P 500 ^GSPC
5,115.78
-1.60%
Meta META
$511.42
-2.24%
Nvidia NVDA
$885.87
-2.24%
Tesla TSLA
$170.82
-2.16%
Amazon AMZN
$185.56
-1.85%
Microsoft MSFT
$420.25
-1.79%
Alphabet GOOG
$158.80
-1.24%
Apple AAPL
$175.24
+0.11%

Proč jsou finanční výkazy důležité a jak se v nich orientovat?

Dnes tu máme něco pro naše nováčky. Dnes bych se rád podíval na finanční výkazy, jejich význam a jak je použít. Nebudu se zde pouštět do hloubky, protože si myslím, že je dobré začít pomalu a navíc dnes v době internetu si každý může vygooglit co která položka ve výkazech znamená. Spíš bych tímto příspěvkem chtěl nabídnout takový můj hrubý pohled co který výkaz pro mě znamená a na co já se hlavně koukám.

 

Jsou finanční výkazy pro mne důležité? A co to vlastně je?

No pokud chcete kupovat kvalitní podniky na základě vlastní analýzy, tak jsou pro vás finanční výkazy důležité. Jedná se totiž o dokumenty, které společnost vydává ve čtvrtletních a výročních zprávách a jsou to dokumenty ve kterých najdete přesně jak je společnost na tom. Například kolik vydělala v daném období, jaké měla náklady a na co. Zda má nějaký dluh, hodnotu jejich nemovitostí například atd. Tudíž pokud skutečně nechcete kupovat společnosti jenom na základě názvu společnosti nebo symbolu pod kterým se společnost obchoduje na burze tak se bez finančních výkazů neobejdete.

Na jaké výkazy se koukám? (myslím tím časový rámec).

Nejčastěji se lidé dívají na čtvrtletní nebo roční výkazy. Záleží na tom jak dlouho společnost hodláte držet. Já osobně koukám na roční výkazy vždy jednou ročně. Vzhledem k tomu, že hodlám společnosti ve svém portfoliu držet dlouhodobě ( v řádu X let), tak mě moc netrápí, že společnost například měla horší jedno čtvrtletí nebo jeden rok. Navíc pokud mám v portfoliu třeba 10 společností, tak je pro mě vzhledem k mému vytížení dost náročné číst čtvrtletní zprávy každé čtyři měsíce. Stejně čtvrtletní výsledky se poté promítnou i do závěrečných ročních výsledků. S tím že pokud společnost analyzuji poprvé jako novou potencionální koupi tak finanční výkazy se snažím prohlížet do hloubky a pokud už se jedná o společnost, kterou už vlastním, tak pouze po roce zběžně zkontroluji výkazy, jestli je vše v pořádku. Pokud ne hledám kde je něco špatně a případně znovu vyhodnocuji situaci kolem společnosti.

Jak se ve výkazech tedy orientovat?

Tak jako první se podíváme na výkaz zisků a ztrát ( Income statement). Jedná se o dokument, kde najdete výsledek hospodaření společnosti. Jaké měla tržby, jaké měla náklady, kolik zaplatila na daních a jestli dosáhla zisku nebo ztráty. Samozřejmě je to jednoduše řečeno.

Výkaz zisků a ztrát (Income statement)

Zde můžeme jenom pro příklad vidět výkaz zisků a ztrát společnosti $PKG-2.8% . Jako první z vrchu můžeme vidět tržby. Jedná se o částku za kterou společnost prodala své produkty. Hned pod tím máme náklady na prodané zboží. To jsou náklady, které společnost musela vynaložit například na koupi materiálů, ze kterého zboží vyrábí atd. Prostě jedná se o náklady, které společnost musí vynaložit na výrobu svého zboží. Pokud odečteme od tržeb tyto náklady tak dostaneme provozní zisk, jedná se o třetí řádek z vrchu. Dále od provozního zisku musíme odečíst náklady na administrativu, propagaci firmy atd. (čtvrtý řádek) a další náklady nebo případně příjmy, které ale už nesouvisí se zbožím a produkty firmy ( řádky pět až devět z vrchu, kromě řádku číslo sedm, který je zase mezisoučet). Po odečtení těchto položek dostanete zisk před zdaněním (řádek číslo 10 z vrchu). No a od zisku před zdaněním odečteme daň ( řádek číslo 11) a máme čistý zisk ( řádek číslo 12). Hodnoty co jsou v závorce jsou záporné, ty které nejsou v závorce jsou kladné.

Já osobně začínám tak, že se kouknu na růst tržeb, potom na růst čistého zisku a porovnám tyto dvě hodnoty mezi sebou. Pokud například vidím že tržby rostou ale čistý zisk klesá tak potom jdu ve výkazech řádek po řádku a hledám kde například společnosti rostou náklady nebo jestli třeba neplatí vyšší daně, zkrátka hledám příčinu toho proč právě například čistý zisk klesá a tržby rostou.

Nyní se podíváme na druhý dokument a to je Rozvaha ( Balace sheet). V tomto dokumentu najdete veškerý majetek společnost a její závazky. Já osobně si v tomto dokumentu kontroluji hlavně závazky společnosti, to znamená jaký má například dluh, jestli nemá nějaké odložené daně atd.

Rozvaha (Balance sheets)

Pro ilustraci zde máme rozvahu zase společnosti $PKG-2.8% . Zde bych to chtěl jenom rychle shrnout, myslím si že položky rozvahy si umí každý přeložit přes nějaký slovník nebo překladač. Takže Rozvahu dělíme na dvě části Aktiva (Assets- horní polovina) a Závazky (Liabilities- spodní polovina). Jak aktiva tak i pasiva ještě dělíme na krátkodobé (current) a dlouhodobé (long-term). U aktiv krátkodobé jsou například hotovost na účtech, zásoby ve skladu (ať už materiál, tak polotovary, tak i hotové výrobky), pohledávky vůči zákazníkům a nebo i krátkodobé investice formou nějakých pokladničních poukázek. Dlouhodobé aktiva můžeme chápat jako aktiva, které firma bude držet déle než jeden rok. Takže například nemovitosti, nějaké patenty atd. U závazků je to krátkodobé většinou jsou splatné do jednoho roku a dlouhodobé většinou jsou splatné do dvou a více let. To co byste ještě měli vědět tak je kolonka, která je druhá od spodu. Total stockholders equity- Toto je rozdíl mezi celkovými aktivy a celkovými závazky a znamená to to, že kdyby společnost náhodou zbankrotovala tak přesně takovou sumu by akcionáři dostali. Zkrátka a jednoduše pokud společnost ukončí náhle své podnikání, tak pokud rozprodá aktiva, tak jako první musí zamplatit všechny své závazky a až potom může zbytek financí rozdělit mezi akcionáře.

No a jako poslední je tu Výkaz peněžních toků (Cashflow statement). V tomto dokumentu najdete konkrétně kolik peněz kam šlo a kolik peněz odkud firma vydělala. Najdete zde například kolik firma používá na výplaty dividend, kolik firmu stojí například kapitálová výdaje nebo třeba kolik firma utratila za akvizice atd.

Výkaz peněžních toků (Cashflow statement)

 Zde to také vezmu jenom stručně. Tento dokument se dělí na tři části. První je hotovost z provozní činnosti. Tato část nám říká kolik hotovosti firma vygeneruje právě ve svém provozu. Dále je hotovost z investičních aktivit. V této části najdeme vše co se týče investičních aktivit firmy například akvizice firmy a kolik na ně vynaložila atd. no a poslední část je hotovost z finančních aktivit. Tato část nám říká jak byly rozděleny finance, nebo kam a kolik firma dala v rámci svých finančních aktivit. Najdeme zde právě kolik firma vyplatila celkově na dividendách atd.

Tento dokument je ze všech tří nejkomplexnější a nejsložitější tudíž pokud by byl zájem udělal bych o něm samostatnou kapitolu. Zde je jedna důležitá věc. Kdy když si vezmu čistou hotovost z provozní činnosti (Net cash provided by operating activities) a odečtu od toho kapitálové výdaje ( zde musím v sekci investičních aktivit sečíst první a druhý řádek) tak dostanu volnou hotovost, kterou právě firma může využít na výplatu dividend, reinvestování do sebe sama, zpětný odkup akcií nebo redukci dluhu.

Doufám, že to alespoň někomu pomůže. Je to jenom takové hrubé shrnutí těchto výkazů, myslím si, že kdybych měl rozebírat každý výkaz tak je to každý výkaz na samostatnou kapitolu. Každopádně doporučuji přečíst si i můj příspěvek ve kterém rozebírám základní body na které se u společnosti dívám. https://bulios.com/status/15616-pilirova-analyza-na-co-koukam-kdyz-filtruju-spolecnosti

Pokud by něco nebylo jasné ptejte se dole v komentářích. Pokud budete chtít rozebrat ještě něco, co se týče finanční výkazů můžete taky napsat dolů do komentářů.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Autor @martinbartkovsky má karmu 55 a je členem této komunity od 04/07/2021. Pokud sem podle vás tento příspěvek nepatří, kontaktujte moderátory. V opačném případě se neváhejte pustit do diskuze. Jsem bot a toto je automatická zpráva.

Supr příspěvek 👌bez orientace ve výkazech se investor neobejde

Zrovna jsem to šel psát. Pokud se v tomhle někdo nevyzná, tak to bude mít na trhu dost těžký :D Na druhou stranu - pokud to nechce řešit, bude sypat SAP500 a nemusí to řešit vůbec. Ale není to vůbec zábava :D

Děkuji, doufám že to aspoň někomu pomůže.

věřím, že jo 👍

Oceňuji že jsi se do něčeho takého pustil. Není to úplně jednoduché téma na rozkrytí

obecně se dá říct, že člověk nemusí rozumět všemu, ale některá čísla jsou opravdu důležitá :d

revenue, net income atd. to je prostě základ

Děkuji. Snažil jsem se to pojmout obecně a ať je to pochopitelné.