S&P 500 ^GSPC
4,967.23
-0.88%
Nvidia NVDA
$762.00
-10.00%
Meta META
$481.07
-4.13%
Amazon AMZN
$174.63
-2.56%
Tesla TSLA
$147.02
-1.94%
Microsoft MSFT
$399.12
-1.27%
Apple AAPL
$165.00
-1.22%
Alphabet GOOG
$155.72
-1.10%

Jak nisko zejdzie giełda? Te 2 wskaźniki mogą dać nam wskazówkę

Jeśli nie możesz się doczekać, aż Twój portfel znów się zazieleni i nie będzie po kilku miesiącach na stracie, ten post jest dla Ciebie. Znajdziesz w nim 2 wskaźniki, które dadzą nam wskazówki, że trend może się odwrócić i rynek niedźwiedzia może się zakończyć.

Kiedy byk zastąpi niedźwiedzia?

Wycena wysuwa się na pierwszy plan podczas rynku niedźwiedzia

Kiedy indeks S&P 500 wpada w rynek niedźwiedzia, nierzadko akcje doświadczają porządnej wyprzedaży. Innymi słowy, wskaźniki cen do zysków (P/E), wskaźniki cen do zysków itp. spadają, odzwierciedlając ogólną falę pesymizmu w całym krajobrazie inwestycyjnym i szerszej gospodarce.

Podczas koronawirusa w pierwszym kwartale 2020 roku, pullbacku w czwartym kwartale 2018 roku oraz końca bańki dot-com w 2002 roku, forward P/E indeksu S&P 500 za każdym razem sięgał dna między 13 a 14.

Na koniec czerwca 2022 roku wskaźnik forward P/E indeksu S&P 500 wynosił 15,8. Gdyby wskaźnik P/E indeksu S&P 500 spadł po prostu do mediany swojego historycznego przedziału wahań (tj. 13,5), indeks spadłby o kolejne 14,55% od poziomu, na którym zamknął się w czwartek, 30 czerwca. Oznaczałoby to, że indeks S&P 500 osiągnąłby dno w okolicach 3.235.

Oczywiście to wyliczenie jest ważne tylko wtedy, gdy składnik E, czyli zarobki, pozostaje bez zmian. Przy szybkim podnoszeniu przez Fed stóp procentowych w celu opanowania historycznie wysokiej inflacji, bardzo prawdopodobne jest cięcie zysków korporacyjnych.

Dług zabezpieczający

Źródło.

Innym kluczowym wskaźnikiem, który może być przydatny do określenia, jak bardzo rynek akcji może dalej spadać, jest zaległe zadłużenie marżowe. Jest to kwota pieniędzy, którą inwestorzy pożyczyli od biur maklerskich, plus odsetki, aby kupić lub krótko sprzedać papiery wartościowe.

Ogólnie rzecz biorąc, jest rzeczą zupełnie normalną, że kwota niespłaconego długu rośnie w czasie wraz z ogólną wartością rynków akcji. Znakiem ostrzegawczym jest sytuacja, gdy w krótkim czasie gwałtownie rośnie zadłużenie. Historia wielokrotnie pokazała, że gwałtowny wzrost ryzykownego zadłużenia kończy się źle.

Od początku 1995 roku były trzy sytuacje, kiedy takie zadłużenie wzrosło o 60% lub więcej w ciągu 12 miesięcy. Pierwszy raz zdarzyło się to między marcem 1999 r. a marcem 2000 r., wyznaczając zasadniczo szczyt bańki dot-com. Następujący po tym rynek niedźwiedzia był najdłuższy w historii (929 dni kalendarzowych) i wymazał prawie połowę wartości indeksu S&P 500.

Kolejny miał miejsce między czerwcem 2006 a czerwcem 2007 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy przed rozpoczęciem kryzysu finansowego. Do marca 2009 roku S&P 500 stracił 57% swojej wartości.

Wreszcie, między marcem 2020 r. a marcem 2021 r. dług marżowy ponownie gwałtownie wzrósł. Jeśli historia jest jakąkolwiek wskazówką, S&P 500 może stracić połowę swojej wartości. Oznaczałoby to, że dno byłoby daleko od granicy 2.400 punktów.

Bądźmy cierpliwi.

Według tych dwóch wskaźników, które okazały się dość dokładne w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, jest mało prawdopodobne, że indeks S&P 500 znajdzie dno wcześniej niż gdzieś pomiędzy 2.400 a 3.235 punktów. Dla kontekstu, pierwszą połowę 2022 roku zakończył na poziomie 3.785 punktów.

Choć perspektywa dalszych spadków w najbliższym czasie może zdenerwować niektórych inwestorów, nie jest to nic nadzwyczajnego. Dzieje się tak dlatego, że każdy pojedynczy krach, korekta i rynek niedźwiedzia na rynku akcji w historii (z wyjątkiem obecnego rynku niedźwiedzia) został ostatecznie wykolejony przez rajd byka. Krótko mówiąc, opłaca się być zarówno cierpliwym, jak i optymistą.

Disclaimer: To nie jest rekomendacja inwestycyjna, inspirowana analizą Seana Williamsa. Nie jestem profesjonalnym inwestorem.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

No comments yet