S&P 500 ^GSPC
4,967.23
-0.88%
Nvidia NVDA
$762.00
-10.00%
Meta META
$481.07
-4.13%
Amazon AMZN
$174.63
-2.56%
Tesla TSLA
$147.02
-1.94%
Microsoft MSFT
$399.12
-1.27%
Apple AAPL
$165.00
-1.22%
Alphabet GOOG
$155.72
-1.10%

Propad akcií této firmy po úspěšných kvartálních výsledcích nabízí lukrativní příležitost pro vaše portfolio

Akcie společnosti Magnite $MGNI-2.1% se ve čtvrtek propadly o 16 % na nejnižší úroveň v tomto roce poté, co tato reklamní společnost zveřejnila úspěšnou zprávu o výsledcích za třetí čtvrtletí. Proto se společně se na tyto výsledky podíváme, do detailu je rozebereme a pokusíme se přijít na to, jestli jsou na dnešních hodnotách akcie $MGNI-2.1% výhodnou investicí...

 

 

Porozumění finančním výsledkům společnosti Magnite

Společnost Magnite $MGNI-2.1%, která vznikla spojením společností The Rubikonu Project a Telaria v dubnu loňského roku, je největší nezávislou společností pro digitální reklamu na světě, takzvaná (SSP)

 

SSP pomáhají vydavatelům a vlastníkům digitálních médií spravovat a prodávat jejich zásoby reklamy. Tato neorganická expanze, která zahrnovala akvizice společností SpotX a SpringServe na začátku tohoto roku, často extrémně zvyšuje její vykazované tržby.

 

Proto poté, co společnost Magnite $MGNI-2.1% v dubnu uzavřela akvizici společnosti SpotX, přidala k celkovým tržbám novou metriku "ex-TAC - excluding traffic acquisition costs" (bez nákladů na akvizici provozu). Společnost Magnite věří, že její příjmy ex-TAC poskytují jasnější obraz o jejím růstu před absorbováním nákladů na akvizici provozu, které se v jednotlivých čtvrtletích mění.

 

Investoři by se proto pravděpodobně měli zaměřit na tržby společnosti Magnite pro formu ex-TAC namísto jejího vykazovaného standartního růstu. Měli by také věnovat větší pozornost upravenému zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) - který nezahrnuje náklady spojené s akvizicemi, odměny za akcie a další jednorázové náklady, namísto vykazovaného zisku.

 

Jak rychle Magnite roste?

Vykázané tržby společnosti Magnite vzrostly ve třetím čtvrtletí meziročně o 116 % na 131,9 milionu dolarů, což překonalo odhady o 16,8 milionu dolarů. Její tržby po odečtení nákladů na telekomunikace vzrostly o 26 % na 114,1 milionu dolarů.

 

Tento růst byl v souladu s dlouhodobým cílem společnosti Magnite dosáhnout 25% ročního růstu tržeb, který si stanovila na svém investorském dni v polovině září. Růst tržeb společnosti Magnite se však ve třetím čtvrtletí přesto zpomalil, a to jak na vykázané bázi, tak na bázi pro ex-TAC.

 

Růst Q1 2021Q2 2021Q3 2021
Tržby 67 %139 %116 %
ex-TAC Tržby18 %79 % 26 %

 

 

Rozšiřování upravené marže EBITDA

V konečném součtu vzrostla upravená EBITDA společnosti Magnite o 192 % na 40 milionů dolarů, což zvýšilo její upravenou EBITDA marži z 23 % na 35 %.

Společnost Magnite $MGNI-2.1% očekává, že její upravené náklady na EBITDA ve čtvrtém čtvrtletí postupně porostou, protože se potýká s vyššími náklady na cloud computing, marketing a nemovitosti. 

 

Společnost nicméně stále opakuje svůj dlouhodobý cíl udržet upravenou EBITDA marži ve výši 35 % až 40 %. Trh se však zřejmě upnul na upravený zisk na akcii (EPS) společnosti Magnite, který vzrostl o 133 % na 0,14 dolaru, ale očekávání nesplnil o dva centy. Na základě obecně uznávaných účetních zásad (GAAP) se čistá ztráta rovněž zvýšila z 10,5 milionu dolarů na 24,3 milionu dolarů.

 

Toto nedosažení zisku, které bylo pravděpodobně způsobeno výše zmíněnými překážkami v dodavatelském řetězci, bylo pravděpodobně zanedbatelné. Čistá ztráta podle GAAP také nebyla překvapivá, protože společnost se při rozšiřování svého podnikání spoléhá především na akvizice.

 

Ocenění

Společnost Magnite $MGNI-2.1% očekává, že ve čtvrtém čtvrtletí dosáhne tržeb ve výši 138 až 142 milionů dolarů na bázi ex-TAC, což by představovalo 21 až 24% sekvenční růst oproti třetímu čtvrtletí. 

 

Přesná meziroční srovnání jsou trochu nejasná, protože Magnite před rokem své tržby na bázi ex-TAC nevykazovala, ale analytici očekávají, že její vykazované tržby meziročně vzrostou o 73 %.

 

Analytici očekávají, že vykázané tržby společnosti Magnite vzrostou za celý rok o 92 % a v příštím roce o 30 %, pokud společnost neprovede žádné další velké akvizice. Tyto odhady spolu s dlouhodobými růstovými cíli společnosti Magnite naznačují, že akcie jsou podhodnoceny na pětinásobek tržeb v příštím roce.

 

Způsoby vykazování společnosti Magnite jsou matoucí, ale investoři by se měli zaměřit na momentální levnou cenu akcií, která naznačuje, že jejich propad po vykázání zisku je vynikající příležitostí k nákupu.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Skvělý rozbor 👍