S&P 500 ^GSPC
4,967.23
-0.88%
Nvidia NVDA
$762.00
-10.00%
Meta META
$481.07
-4.13%
Amazon AMZN
$174.63
-2.56%
Tesla TSLA
$147.02
-1.94%
Microsoft MSFT
$399.12
-1.27%
Apple AAPL
$165.00
-1.22%
Alphabet GOOG
$155.72
-1.10%

Zpětné odkupy akcií: Proč jsou dobré a k čemu slouží?

Zpětné odkupy akcií jsou jedním z podstatných údajů a často řešených témat, na které bych se dnes rád zaměřil. Mnoho investorů se domnívá, že když společnost využívá tzv buybacku, tak je to ihned dobré znamení. Rád bych vás však seznámil s teorií zpětného odkupu a zhodnotil klady, ale i často opomíjené zápory.

Co je to vlastně ten buyback?

Buyback neboli zpětný odkup akcií je definován takto = Společnost skoupí část emise svých akcií, což má za následek, že se sníží dostupnost akcií na trhu a vytvoří jim tak podmínky pro růst jejich hodnoty a pro růst hodnoty celé společnosti. V důsledku toho dochází k nárůstu výnosu na akcii.

Laicky řečeno: Společnost odkoupí část svých akcií = vaše akcie získávají na hodnotě, přičemž EPS roste a P/E klesá.

Odborná definice: 

Zpětný odkup akcií snižuje počet stávajících akcií, takže každá z nich má větší hodnotu korporace. Zisk na akcii (EPS) se tak zvyšuje, zatímco poměr ceny a zisku (P/E) klesá nebo cena akcií roste. Zpětný odkup akcií ukazuje investorům, že podnik má dostatek hotovosti vyčleněné pro nouzové situace a nízkou pravděpodobnost ekonomických problémů.

Proč odkupy existují a k čemu slouží?

Jednoduše vám to opět řeknu vlastní řečí: Stává se, že společnost vygeneruje víc peněz, než dokáže skutečně zužitkovat (respektive investovat dál a investovat do rozvoje). Tím se vlastně dostáváme k hlavní podstatě - Co udělat s prostředky, které jsou navíc a jak přilepšit investorům?

 • Jedna možnost je kompenzovat investorům držbu akcií tím, že jim vyplatí dividendu.
 • Druhá možnost je zmiňovaný buyback, který investorům ''přidá do kapsy''.

Samozřejmě ideální způsob je využití obou těchto možností naráz, ale z finančního hlediska je zpětný odkup akcií lepší tím, že zvyšuje cenu akcií a též přináší daňové výhody, protože z vykoupených akcií nemusíme platit daně (alespoň dokud nerealizujeme zisk = prodej akcií předtím, než splníme časový test).

Pohled investora a společnosti se však rozchází při pohledu na nejlepší období pro buybacky.

Z logiky si každý může říct jednu věc - Co požadujete při koupi akcie? - Aby rostla. Jenomže pro společnost nebude nikdy lákavé kupovat své akcie zpět, pokud dosahují nových ATH, čímž se dostávám k jedné věci 👇.

Z ekonomického pohledu je pro firmu nejvýhodnější, když je cena jejich akcií v sestupném trendu a klesá = je podhodnocená. K tomu dochází nejčastěji v době recesí, či po špatných firemních výsledcích.

 • Možná mi tento případ potvrdí i aktuální výsledková sezóna, kdy může vzrůstat trend odkupů. 

Podstata tohoto článku je zhodnotit klady i zápory buybacku, takže se bez dalšího zdržování a tun nezajímavé teorie přesuneme k pointě.

Výhody už v podstatě znáte:

 • Demonstrace síly společnosti.
 • Roste hodnota mnou vlastněných akcií.
 • Daňové výhody.
 • Zvyšuje se EPS, což může přilákat nové investory.
 • Klesá P/E ratio.

Nevýhody

 • Příklad: Společnost provedla buyback (investor ve většině případů skáče radostí 😄), ale nemusí to být úplná výhra. Proč? Společnost tím může dávat najevo, že neví jak naložit s volnými prostředky. Musím podotknout, že je mnohdy i lepším signálem, že společnost investuje volné peníze do svého rozvoje, inovací či rozšíření nových příjmů a produktů.
 • Společnost nemusí být schopná najít nové ziskové projekty, což může odradit nové a potencionální investory.

Co si budeme nalhávat, raději bych volil rozvoj a nové investice společnosti, před buybackem, který nemusí být ve všech případech dobrou zprávou.

 • Společnost může odkupem také uměle nafukovat cenu akcií, což je většinou slast pro vedoucí pracovníky, kteří z toho mohou vytěžit bonusy (pokud tedy cena akcií klesá, tak klesá i jejich roční bonus nebo měsíční výplata).

Závěr

Zpětné odkupy akcií jsou dobrým krátkodobým přilepšením, ovšem při pohledu na dlouhodobost by se mi víc zamlouvalo, aby společnost investovala tak, aby v budoucnu rostla a tím posilovala mé zisky a v některých případech i dividendy. Zpětný odkup akcií podporuje (krátkodobý) růst ceny akcie a dlouhodobým investorům zvyšuje jistotu v pevné základy společnosti. Záměr tohoto příspěvku je pouze edukace a popřípadě rozšíření obzorů pro nováčky, kteří nemusí vnímat i tu negativní stránku odkupů. VŽDY dbejte na důslednost a analýzu!

V čem vnímáte větší hodnotu vy?

Vote to see the results! 63 answers already!

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Další věc je to, že některé společnosti rozdají tolik akcií/opcí na odměnách, že tím odkupem řeší předešlé ředění akcionářů;)

Díky za dodatek, jsem rád, že se lidé zapojují a rozšíří tak obzory druhým!👌

O umělém nafukování jsem slyšel...To o těch bonusech vedoucích pracovníků jsem ale nevěděl, tak už alespon vím o co go 😅

Jsem rád, že to někomu pomohlo rozšířit obzory a získat nové info popřípadě 😅

Jednoznačně jsem pro reinvestici volných peněz do dalšího rozvoje společnosti, ale nezlobím se, když mi společnost přihraje nějakou tu korunu formou divi a nebo buybacku.

Pod tohle se klidně podepíšu. Naprosto souhlasím😎