S&P 500 ^GSPC 5,273.76 -0.61%
Meta META $475.04 -1.02%
Apple AAPL $191.60 +0.85%
Nvidia NVDA $1,144.84 +0.51%
Amazon AMZN $182.83 +0.37%
Tesla TSLA $177.20 +0.25%
Alphabet GOOG $177.81 -0.12%
Microsoft MSFT $429.91 -0.10%

Czy Omega Healthcare Investors jest wysokiej jakości akcją REIT z ponad 8% stopą dywidendy?

Jaczek Vodiczka
20. 8. 2022
5 min read

Uważam, że dla doświadczonych inwestorów, którzy trzymają się wyższej stopy dywidendy, nie będą to zupełnie nieznane akcje. Chciałbym opowiedzieć Ci trochę o funduszu inwestycyjnym nieruchomości (REIT), który specjalizuje się w nieruchomościach związanych z opieką zdrowotną. Fundusz ten oferuje kuszącą stopę dywidendy w wysokości ponad 8%, której uległem i posiadam kilka akcji.

Opieka zdrowotna to branża, która była, jest i będzie zawsze lukratywna

Informacje ogólne

Omega Healthcare Investors $OHI-1.0%, z siedzibą w Maryland, USA, została założona w 1992 roku. Obecnie zatrudnia 70 pracowników. Inwestuje w branżę długoterminowej opieki zdrowotnej, przede wszystkim w ośrodki opieki nad chorymi oraz ośrodki opieki wspomaganej. Jej portfel aktywów jest obsługiwany przez zróżnicowaną grupę firm z sektora opieki zdrowotnej, głównie w strukturze najmu typu triple net. Firma działa przede wszystkim w USA i Wielkiej Brytanii.

Kapitalizacja rynkowa wynosi obecnie 7,8 mld USD, co oznacza wzrost o około 13%(7 mld USD) od końca 2021 roku (YTD). Ostatnio akcje handlowano po 33,34 USD, co oznacza roczny wzrost o nieistotne 1,7%. Wskaźnik ceny do zysków (PE ratio) w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 18,2.

Roczny trend cen OHI

To byłoby szybkie wprowadzenie do firmy i kilka liczb na początek. Ważne rzeczy z rachunku zysków i strat, bilansu i przepływów pieniężnych przedstawimy poniżej. Dane biorę z Koyfin, zawsze biorę ostatnie 12 miesięcy (LTM), które przedstawię jako wyniki z 2022 roku w porównaniu z poprzednimi latami.

Twarde liczby

Całkowity przychód firmy na rok 2022 wynosi obecnie 1,025 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 12,19% w stosunku do roku 2021(1,062 miliarda dolarów) i jest to wartość, która rośnie mniej więcej stabilnie od 5 lat. Zysk brutto (różnica między całkowitymi przychodami a kosztami) za rok 2022 jest niższy o prawie 4% w stosunku do roku ubiegłego, z 973,5 mln USD do 936,3 mln USD. Marże brutto utrzymują się na dobrym poziomie około 90%. EBITDA, czyli zysk przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją, wynosi obecnie 863,1 mln USD, co oznacza spadek o ponad 4% w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to wskaźnik ten wynosił 899,4 mln USD. Zysk netto był w górę do 2019 roku, ale potem przyszedł rok kowariowy i zysk spadł do 159,3 mln dolarów, ale w tym roku wspiął się do 451,3 mln dolarów. Wyżej wymienione metryki, w tym PE Ratio i jego zmiany, a co za tym idzie zysk na akcję (EPS), zostały przedstawione na poniższym zrzucie ekranu.

Źródło.

Przeważającą część przychodów stanowią przychody z wynajmu budynków, co jest typowe dla firmy typu REIT. Konkretnie za rok 2021 było to 924 mln dolarów, czyli 87% wszystkich przychodów. Inne pozycje przychodów to m.in. bezpośredni leasing finansowy, który w ubiegłym roku stanowił 1,029 mln USD(0,1%), odsetki od kredytów hipotecznych(91,66 mln USD, przy łącznym udziale w przychodach na poziomie 8,6%), pozostała działalność inwestycyjna, która przyniosła OHI 44,72 mln USD (4,2%), czy wreszcie dochody różne(1,72 mln USD, udział na poziomie 0,16%).

W ramach przepływów pieniężnych najbardziej interesowały mnie wolne przepływy pieniężne (FCF), czyli to, ile spółce zostaje po opłaceniu kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych. Na poniższym wykresie widzimy, że spółka systematycznie generuje wystarczającą ilość wolnej gotówki.

Niestety, zadłużenie długoterminowe jest dość wysokie, ale to typowe dla REIT-ów, biorąc pod uwagę sposób prowadzenia działalności. Na rok 2021 zadłużenie wyniosło 5,25 mld dolarów, co oznacza wzrost o 3,55% w stosunku do roku 2020, kiedy to zadłużenie wyniosło 5,07 mld dolarów.

W bilansie możemy przeczytać, że firma posiadała łącznie 9,521 mld dolarów aktywów na rok 2021. To bardzo szacowny majątek, biorąc pod uwagę, że osiąga poziom wyższy niż kapitalizacja rynkowa samej spółki. Ale to nic dziwnego, biorąc pod uwagę charakter jego działalności (posiadanie nieruchomości, a następnie ich wynajmowanie). Podkreślę tutaj, że wartość budynków i ich remontów, czy powiedzmy ulepszeń, wynosi 7,448 mld dolarów , co stanowi 77% całego posiadanego majątku.

Największą pozycję w pasywach stanowią obligacje i inne niezabezpieczone pożyczki, które wynoszą 4,891 mld USD. Przy kapitale własnym największą stratę stanowią wypłacone dywidendy(5,553 mld USD), co w końcu powoli i pewnie dociera do sedna tego artykułu.

Wynagrodzenie akcjonariuszy

Na początku tego roku rada dyrektorów spółki zatwierdziła program odkupu jej akcji. Program ma trwać do 2025 roku, a w jego ramach planuje się wykup akcji o wartości 500 mln dolarów. Buybacki to na pewno pozytywna wiadomość, miejmy nadzieję, że ten plan dojdzie do skutku.

Spółka wypłaca kwartalną dywidendę nieprzerwanie od 1995 roku, która obecnie wynosi 0,67 USD na akcję. LTM payout ratio OHI wynosi ponad 141%, co może być lekkim problemem. Z definicji wskaźnik wypłaty powyżej 100% może oznaczać, że spółka wypłaca więcej dywidend niż jest w stanie utrzymać, co może wydawać się nie do utrzymania. Osobiście nie mam jednak z tym problemu, spółka działa w ten sposób od wielu lat, wypłaca stabilnie dywidendy, zadłużenie nie pęcznieje ekstremalnie, generuje też sporo wolnej gotówki.

Wniosek

Ponieważ jest to moja pierwsza próba czysto niestandardowej analizy, którą piszę gdzieś publicznie, byłbym bardzo wdzięczny za feedback. Czy było to dla ciebie chociaż w jakimś stopniu przydatne? Jakie inne informacje byście tu docenili? Jaka jest Twoja opinia o samej firmie? 🤔Dziękuję za odpowiedzi

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Przekaż artykuł dalej lub zachowaj go na później.