S&P 500 ^GSPC 5,235.48 -0.60%
Nvidia NVDA $1,105.58 -3.72%
Microsoft MSFT $414.67 -3.38%
Alphabet GOOG $173.56 -2.16%
Meta META $467.05 -1.54%
Amazon AMZN $179.32 -1.48%
Tesla TSLA $178.79 +1.48%
Apple AAPL $191.29 +0.53%

Této podhodnocené společností predikují analytici enormní růst v řádu 100%

Pavel Botek
24. 8. 2022
8 min read

Dnes se zaměříme na jednu méně známou společnost, kterou je Limbach Holdings $LMB+2.0%. Pokud jste o společnosti doposud neslyšeli, tak se vůbec nic neděje, jelikož jde o společnost s mikro kapitalizací, což nese určitá rizika, ale o to větší zde máme potenciál pro růst. Myslím si, že právě nastal čas, abychom dali pozornost této společnosti, jelikož se aktuálně řadí do kategorie podhodnocených akcií s vysokým potenciálem růstu. Analytici společnosti očividně věří, jelikož ji dávají opravdu enormní růstové cíle. Má smysl dávat společnosti pozornost?

Čím se $LMB+2.0% zabývá?

Limbach Holdings je komerční specializovaný dodavatel v oblasti vytápění, větrání, klimatizace, instalatérských, elektrických a stavebních kontrol pro navrhování a výstavbu nových a renovovaných budov, údržbářských služeb, energetických modernizací a modernizací zařízení. Působí ve dvou segmentech: Stavebnictví, které zahrnuje nové stavební nebo renovační projekty, především HVAC, instalatérské nebo elektrické služby: a segment služeb, který poskytuje údržbu nebo služby především v oblasti vzduchotechniky, instalatérství, elektrických systémů a řízení budov přímo pro vlastníky budov a přímé specializované smluvní projekty.

  • Je to širší popis, ale je nutné se seznámit s kompletním balíčkem, pokud společnost neznáte.

Limbach Holdings $LMB+2.0% 

Společnost dosáhla značného pokroku při zvyšování tržeb v segmentu ODR a výrazného zlepšování marží od roku 2021. LMB těží z mnoha příznivých faktorů a nedávná legislativa (''chips Act a Inflation Reduction Act'') by měla podporovat příznivé provozní prostředí po mnoho dalších let. Pokud provozní prostředí zůstane příznivé a přijmeme nejkonzervativnější dlouhodobé odhady managementu, LMB má potenciál stát se v příštích pěti letech ''dojnou krávou'' na peníze.

Bližší pohled na podnikání

LMB je specializovaný dodavatel, který se zaměřuje na HVAC (vytápění, klimatizace, ventilace), instalatérské a elektrické systémy. Společnost má dva segmenty, jeden, který se zaměřuje na nové stavební a instalační projekty a druhý, který zajišťuje údržbu a servisní práce stávajících systémů.

Segmenty:

  • GCR - Nové stavební práce jsou zadávány prostřednictvím generálních dodavatelů = tento segment se nazývá GCR.
  • ODR - Údržbářské a servisní práce jsou obecně zadávány přímo vlastníky budov a zařízení = segment ODR.

Historicky GCR tvořila většinu příjmů $LMB+2.0%, ale marže GCR jsou mnohem nižší než v segmentu ODR. Management pracuje na růstu velikosti segmentu ODR a na návratu segmentu GCR s cílem přivést obě divize do roku 2025 do parity příjmů.

  • Investiční tezí je koupit společnost dnes, zatímco transformace stále probíhá a akcie jsou levné vzhledem k jejich budoucímu výkonnostnímu potenciálu.

Podívejme se na čtvrtletní výsledky

$LMB+2.0% vykázala silné zisky za Q2 a poskytla povzbudivé pokyny pro zbytek fiskálního roku 2022.

  • Celkové tržby meziročně klesly, protože se segment GCR snížil o 24 %, ale provozní výnosy se zlepšily, protože tržby segmentu ODR vzrostly o neuvěřitelných 48 %. 
  • Marže GCR se zlepšily z 10% na 13%, v souladu s plánem managementu obětovat celkové příjmy ve prospěch ziskovější práce. Marže ODR se usadily na 25 %, což je spodní část rozpětí dlouhodobých očekávání managementu ve výši 25–28 %, ale stále téměř dvojnásobek zlepšené marže GCR.
  •  Tržby z ODR tvořily ve 2. čtvrtletí 40 % celkových tržeb $LMB+2.0% oproti 26 % v předchozím roce.

Výhled na zbytek roku 2022

Pokyny pro fiskální rok 2022 vypadají solidně. Management očekává, že tržby budou v rozmezí 510 až 540 milionů dolarů s upraveným EBITDA ve výši 25 až 29 milionů dolarů. Zdá se, že se více upraveného EBITDA promítá do volného peněžního toku (více než v předchozím roce) - cashflow z operací se do 2. čtvrtletí drží na 12,6 milionu dolarů.

  • Možná si říkáte, že je to málo, ale musíte brát v potaz, že se bavíme o společnosti s tržní kapitalizací okolo 80 milionů dolarů.
  • Když dáme dohromady výkonnost za Q2 a vedení, budoucnost LMB vypadá slibně. 

Takhle to vidí Yahoo Finance pro příští roky při pohledu na odhadovaný růst.

Tento scénář se drží předpokladů, že segment ODR poroste cca 11-13% tempem ročně, zatímco u GCR může nastat krátkodobý propad, což není potvrzené a ani jisté, společnost totiž nadále pracuje na zlepšení obou segmentů.

Obecně se předpokládá, že i v tom těžším a horším scénáři přinese $LMB+2.0% tučné výnosy. Myslím, že existuje reálná šance, že LMB dosáhne svých cílů. Existuje mnoho průmyslových větrů, které podporují prognózy růstu managementu v příštích 3-5 letech. LMB je silně vystavena rostoucím průmyslovým odvětvím a sektorům, včetně výroby solární energie, datových center, výroby polovodičů a zdravotní péče. Federální a státní vládní výdajové programy spojené s loňskou legislativou o infrastruktuře obou politických stran se právě začínají rozjíždět a nedávné schválení zákona CHIPs a zákona o snížení inflace poskytne v nadcházejících letech další podporu.

Generální ředitel Charlie Bacon na posledním konferenčním hovoru:

Častá oznámení o přemístění závodů a rozšíření nových závodů jsou pro naši společnost povzbudivá. Během posledních několika týdnů jeden z nejvýznamnějších zákazníků Jake Marshall oznámil víceleté rozšiřování závodu o 200 milionů dolarů na výrobu speciálních křemíkových produktů v zařízení v Chattanooga.

Rizika

Kromě obvyklých rizik spojených se společnostmi s mikrokapitalizací (nízká likvidita akcií a vysoká denní volatilita) jsou dvěma největšími riziky investiční téze spolehlivosti odhadů managementu a potenciální posuny v makroekonomickém klimatu. Segment ODR nyní pěkně roste, ale nedávná silná výkonnost byla na pozadí rostoucí poptávky po službách a cenové síly pro dodavatele těchto služeb. Zvýšené vládní výdaje by měly poskytnout ochranu před recesí maloobchodního trhu, ale pokud růst ODR zakolísá nebo se marže stlačí, pak bude výsledek pro LMB horší, než se předpokládalo. LMB by mohla zaostávat za odhady managementu a stále by mohla být dobrou akcií, ale nedostatek důvěry v management by pravděpodobně poškodil důvěru investorů a nižší násobky zisků.

Predikce

Prošel jsem vícero webů a ve většině případů jsou analytici opravdu brutálním způsobem býčí, kdy v podstatě cenu 15$ označují jako reálnou a optimální cenu akcie, které by mělo být dosaženo. Samozřejmě se nedá s jistotou tvrdit vůbec nic, ale rozhodně je dobré, že i v horším scénáři společnosti věří.

Závěr

LMB nemusí představit dominantní výsledky aby dosáhla vysoko predikovaných cen akcií. 12% růst tržeb v segmentu ODR, klesající tržby GCR, žádná expanze marží a mírné násobky stačí k tomu, aby se společnost v příštích pěti letech stala slušně růstovou. Samozřejmě, že existuje možnost, že excelentních výsledků nedosáhne, ale i kdyby odhadované predikce klesly o 50%, tak stále vidíme potenciál pro růst na víc jak 10$, což není úplně k zahození při dnešní ceně 7,6$ za akcii. Management společnosti navíc tvrdě pracuje na tom, aby oba segmenty byly stejně silné a ziskové, což je těžký úkol, ale není to nereálné (do roku 2025 zbývá ještě čas).

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.