S&P 500 ^GSPC 5,308.13 +0.09%
Nvidia NVDA $947.80 +2.49%
Tesla TSLA $174.95 -1.41%
Microsoft MSFT $425.34 +1.22%
Alphabet GOOG $178.46 +0.66%
Meta META $468.84 -0.65%
Amazon AMZN $183.54 -0.63%
Apple AAPL $191.04 +0.62%

Rozbor analýzy a strategie legendárního investora Petra Lynche, který dosahoval složeného ročního výnosu 29%

Pavel Botek
3. 10. 2022
5 min read

Peter Lynch je velice zkušený investor, který dosahoval nadprůměrného zhodnocení v letech 1977-1990, kde byl jeho průměrný roční výnos 29,2 %, což je více než dvojnásobek indexu S&P500. V dnešním článku se dozvíte, jak Peter Lynch analyzoval akcie a dosahoval tak neuvěřitelně vysokého zhodnocení.

Peter Lynch

Peter Lynch, manažer podílových fondů, byl 13 let v čele fondu Fidelity Magellan Fund. Během jeho funkčního období vzrostly spravovaná aktiva fondu z 18 milionů dolarů na 14 miliard dolarů, poskytl investorům roční výnos 29% a byl tak nejlépe hodnoceným akciovým podílovým fondem.

Na co se zaměřuje Peter Lynch při analýze akcií?

  • Růst zisku za posledních 5 let musí růst o více než 15% ročně, ale méně než 30% ročně (jednoduše řečeno je potřeba, aby společnost vykazovala růst, ale nesmí to být až moc velké skoky, jelikož může jít o krátkodobý trend).
  • Dluh k vlastnímu kapitálu nižší než 1 (poměr dluhu k vlastnímu kapitálu ukazuje poměr kapitálu, který společnost vlastní, a kapitálu, který si půjčuje).
  • ROE více než 15% (ROE = návratnost kapitálu, což je měřítkem ziskovosti podniku ve vztahu k vlastnímu kapitálu).
  • P/E menší než 15 (zde nejspíš nemusím vysvětlovat, poměr P/E zná snad každý).
  • Institucionální podíl musí být nižší než 30%.

Analýza je pro Lynchův přístup klíčová. Při zkoumání společnosti se snaží porozumět podnikání a vyhlídkám firmy, včetně případných konkurenčních výhod, a vyhodnotit případné úskalí. Kromě toho také Lynch říká, že investor nemůže dosáhnout slušných zisků, pokud byly akcie zakoupeny za příliš vysokou cenu.

Lekce od Petera Lynche, o tom, jak vybrat akcie, které překonávají trh a přinášejí vysoké výnosy 👇

(417) Peter Lynch - Jak vybrat akcie - YouTube

Zde jsou další klíčové ukazatele, která Lynch zkoumá 👇

Růst zisků: Tempo růstu zisků by mělo odpovídat "příběhu" firmy - Extrémně vysoká úroveň tempa růstu zisků není udržitelná.

Meziroční zisky: Historické záznamy o ziscích by měly být přezkoumány z hlediska stability a konzistence. Ceny akcií se nemohou dlouho odchylovat od úrovně zisků, takže vzorec růstu zisků pomůže odhalit stabilitu a sílu společnosti. V ideálním případě by se výdělky měly neustále zvyšovat.

Poměr ceny a zisku: Ziskový potenciál společnosti je primárním determinantem hodnoty společnosti. Poměr ceny a zisku vám pomůže udržet si perspektivu porovnáním aktuální ceny s naposledy vykázanými zisky.

Poměr ceny a zisku ve vztahu k historickému průměru: Tato metrika vám ukáže reálnou úroveň, která je pro společnost normální. Jedná se o další podstatnou část analýzy, která vám nastíní víceméně realitu a ne žádný zkreslený obrázek.

Poměr ceny a zisku ve vztahu k průměru v odvětví: Porovnání poměru ceny a zisku společnosti s poměrem ceny a zisku v odvětví může pomoci odhalit, zda je společnost výhodná. Přinejmenším to však vede k otázkám, proč je společnost oceněna jinak.

Dividendy a výplatní poměr: Dividendy jsou obvykle vypláceny většími společnostmi a Lynch má tendenci upřednostňovat menší růstové firmy. Lynch však navrhuje, aby investoři, kteří dávají přednost firmám vyplácejícím dividendy, hledali firmy se schopností vyplácet během recese (což je indikováno nízkým procentem zisků vyplácených jako dividendy) a společnosti, které mají 20letou nebo 30letou historii pravidelného zvyšování dividend.

Závěr

Dnešní článek vám poskytl další pohled na analýzu a strategii Petra Lynche, který nás toho může hodně co naučit. Přestože se jedná o jeho strategii, která měla úspěch okolo roku 1980, tak si myslím, že je aplikovatelná a využitelná pro váš úspěch i nyní.

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.