S&P 500 ^GSPC 5,306.04 +0.02%
Nvidia NVDA $1,140.59 +7.13%
Tesla TSLA $176.75 -1.39%
Alphabet GOOG $178.02 +0.96%
Amazon AMZN $182.15 +0.77%
Meta META $479.92 +0.36%
Microsoft MSFT $430.32 +0.04%
Apple AAPL $189.99 +0.01%

Retailový investor analytikem: Příběh zkušeného eToro investora, který nakupuje akcie 50 % ve slevě

Bulios Picks
9. 10. 2022
7 min read

V průběhu pandemie se mnoho lidí rozhodlo využít propadu trhu a začít investovat. My se dnes společně podíváme na jednoho retailového investora, který se podobně jako ostatní v posledních 3 letech aktivně pustil do investování a rozhodl se následovat strategii Warrena Buffetta, která mu umožnuje nakupovat akcie 50 % ve slevě.


Glenn Jorgensen 

I am a long-term investor, in case you want a quick profit, it is better to copy someone else.  I focus on stocks and ETFs in various sectors.  I don't trade crypto, forex or commodities (unless it's an ETF).  I consider myself a value investor, but given the uncertainty in the market at the moment, I prefer a more diversified portfolio across different sectors to make it less volatile.  Once I believe the market has stabilized, I choose to have fewer open positions.  The strategy I use has been successfully used for decades and primarily by Warren Buffett.  Basically, this means that when I open a position, I pick stocks at a 50% discount to intrinsic value.  Despite my value investing strategy, I allocate a small portion of the portfolio to growth stocks.

Jsem dlouhodobý investor, v případě, že chcete rychlý zisk, je lepší kopírovat někoho jiného. Zaměřuji se na akcie a ETF v různých sektorech. Neobchoduji s kryptoměnami, forexem ani komoditami (pokud se nejedná o ETF.  Považuji se za hodnotového investora, ale vzhledem k současné nejistotě na trhu dávám přednost diverzifikovanějšímu portfoliu napříč různými sektory, aby bylo méně volatilní. Jakmile se domnívám, že se trh stabilizoval, rozhodnu se mít méně otevřených pozic. Strategii, kterou používám, úspěšně používá již desítky let především Warren Buffett. V podstatě to znamená, že když otevírám pozici, vybírám akcie s 50% diskontem vůči vnitřní hodnotě. I přes strategii hodnotového investování alokuji malou část portfolia do růstových akcií.

  • Return: YTD: -21.36 %
  • Return 2Y: 3.12 %
  • Profitable Weeks (Počet profitabilních týdnů): 48.15 % 
  • Aktivní od: 03/04/20
  • eToro nickname: @Glennjdk
  • Počet sledujících: 1.9K
     
Výsledky za roky 2020, 2021, 2022

Příklad akcií z aktuálního portfolia @Glennjdk  

Alibaba $BABA-0.8%  Buying 🟢
Crocs $CROX+4.0%  Buying 🟢
Meta Platforms $META+0.4%  Buying 🟢
Microsoft $MSFT+0.0%  Buying 🟢
Visa $V-1.3%  Buying 🟢
Nio $NIO+1.4%  Buying 🟢


Tabulka výše obsahuje 6 příkladů pozic z portfolia Glenn Jorgensena. (Pokud byste si rádi prohlédli jeho celé portfolio, určitě se zaregistrujte a vyzkoušejte si platformu eToro). Na jeho portfoliu si můžeme všimnout, že Jorgensen se na rozdíl od Bootha (na kterého jsme se podívali v posledním příspěvku) nerozhodl žádné akcie shortovat a naopak v posledních několika týdnech využil slev a nakupoval.

Jorgensen je od Bootha také více aktivní a sám se za poslední zhruba 3 roky stal úspěšným analytikem akcií. Snaží se řídit úspěšnou strategií, kterou používá samotný Warren Buffett a vybírá akcie s 50% diskontem vůči jejich vnitřní hodnotě. Jeho analýzy navíc pravidelně zdarma vydává online, což je i důvod, proč se společně na část jedné podíváme 👇.

-----

Úryvek z analýzy společnosti Nike $NKE+0.3% 


Nike je jednou z nejznámějších značek na světě. Podle Visual Capitalist byla Nike v roce 2021 sedmnáctou nejznámější značkou na světě. To, že má silnou značku, však nemusí nutně znamenat, že je dobrou investicí. V této analýze uvedu svůj názor na společnost Nike jako investici.

Pro úplnost bych měl zmínit, že v době psaní tohoto příspěvku nevlastním akcie společnosti Nike. Vlastním však akcie společnosti Crocs, která je do jisté míry jejím konkurentem. V současné době tvoří Crocs 3,96 % mého portfolia. Domnívám se, že většina lidí společnost Nike zná.

Jedná se o nadnárodní korporaci, která je známá především díky své obuvi a oblečení. Společnost byla založena v roce 1965 jako Blue Ribbon Sports a v roce 1971 změnila název na Nike. Nike koupila několik dalších společností, z nichž nejznámější jsou Hurley International a Converse.

Nike prodává především obuv (66 % tržeb ve fiskálním roce 2022) a oblečení (30 % tržeb ve fiskálním roce 2022). Své výrobky prodává prostřednictvím velkoobchodu (58 %) nebo Nike Direct (42 %), což jsou maloobchodní prodejny vlastněné společností Nike nebo online.

Jejich největším trhem je Severní Amerika, která se na jejich tržbách ve fiskálním roce 2022 podílela 41 %. Nike je jednou z nejznámějších značek na světě. Nejen názvem, ale i legendárním logem Swoosh, které zná většina lidí. Proto lze s jistotou říci, že Nike má silnou pozici na trhu.

První číslo, které zkoumáme, je návratnost investičního kapitálu, známá také jako ROIC. Chceme vidět desetiletou historii a chceme, aby se čísla pohybovala nad 10 % ve všech srovnávacích ukazatelích. Společnost Nike v průběhu posledních deseti let dosahovala fantastických čísel a ani jednou se ROIC nedostal pod 10 %. Dokonce ani v roce 2020, kdy výluky výrazně ovlivnily společnost jako Nike. Málokterá společnost dosáhla takového ROIC jako Nike a pohled na tato čísla je velmi povzbudivý.


Další čísla jsou účetní hodnota + dividenda. Protože jste zvyklí vidět čísla v procentech, rozhodl jsem se sdílet jak čísla, tak procentuální růst v jednotlivých letech. Na cestě se vyskytly určité hrboly a není překvapivé, že během pandemie klesl vlastní kapitál na rekordně nízkou úroveň. Zatímco čísla před pandemií byla mírně znepokojující, je příjemné vidět, že společnost Nike dosáhla v posledních dvou fiskálních letech rekordních čísel.


Nakonec zkoumáme volný peněžní tok. Stručně řečeno, volný peněžní tok je hotovost, kterou společnost generuje poté, co zaplatí provozní náklady a kapitálové výdaje. Není překvapením, že společnost Nike ve všech letech dosahovala volného peněžního toku. Od roku 2018 až do roku 2021 volný peněžní tok pěkně rostl s výjimkou výlukového roku 2020. V roce 2022 volný peněžní tok mírně poklesl, ale není to příliš znepokojující, protože je stále nad úrovní všech předchozích let s výjimkou roku 2021, kdy jsme měli v USA mnoho vládních stimulů.


Další důležitou věcí, kterou je třeba zkoumat, je zadlužení, a my chceme zjistit, zda má podnik přiměřený dluh, který může být splacen do 3 let. Učiníme tak tak, že celkový dlouhodobý dluh vydělíme běžným ziskem. Provedu-li výpočet u společnosti Nike, vidím, že společnost Nike má dluh ve výši 1,48 ročního zisku, což je přijatelné...

-----

příspěvek připravil @jansvach 

Chcete začít investovat nebo nejste momentálně spokojeni se svým brokerem? Pak byste měli definitivně vyzkoušet platformu 👉 eToro, kde se můžete inspirovat u zkušených investorů, jako je právě Glenn Jorgensen a to navíc 100% bez poplatků. Navíc na ní můžete najít zbytek analýzy Glenna Jorgensena.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.