Spící pes

Obrázek výše ilustruje změnu ceny akcií společností obsažených v indexu S&P 500 od začátku roku do dnešního dne. Je vidět, že jediný sektor, který roste, je energetika. Většina společností z ostatních sektorů ztratila hodnotu.

Moje strategie je investovat do společností, které se prodávají levně oproti své hodnotě. Preferuji společnosti, které vyplácejí dividendy. Tak mohu využívat část zisku z investic, bez toho, abych musel akcie prodávat, což není vždy výhodné. V současné době veškeré dividendy reinvestuji. Líbilo by se mi mít v portfoliu společnosti jako Coca-cola (KO). Ty jsou ale mezi investory velmi populární, což se odráží v jejich vysoké ceně měřeno dle poměru cena akcie k zisku na akcii. Taková investice nabízí v lepším případě průměrné zhodnocení spíše podprůměrné. Proto se v mém portfoliu objevují společnosti, které nejsou tolik populární, a tak se obchodují levně. Mým cílem je dosáhnout nadprůměrného zhodnocení, ale jsem si vědom, že mohu dosáhnout opaku (podprůměrného zhodnocení).

Září na akciových trzích bylo ve znamení dalšího klesání cen akcií. Index S&P 500 za září ztratil téměř 10% své hodnoty. V tomto měsíci jsem udělal řadu (12) nákupů a nic jsem neprodal. Přikupoval jsem akcie společností, které již v portfoliu byly, ale přibyly i nové. Informace k těmto nákupům naleznete v předchozích článcích. Zda jsem nakoupil správné společnosti za správné ceny ukáže čas. V každém případě má strategie zůstává stejná. Soustředit se na společnosti, které se prodávají pod reálnou hodnotou a které vyplácejí dividendu, protože požaduji od portfolia, aby vytvářelo finanční toky. Ty sice reinvestuji, ale v případě nutnosti je lze využít na sanování rozpočtu. Rozprodávat respektive rozpouštět portfolio do spotřeby nechci.

V grafu níže je vidět, jak se po jednotlivých měsících vyvíjely investice do portfolia.

V dalším grafu je vidět vývoj celkových investic do portfolia.

I v září jsem obdržel dividendy od řady společností. Tomuto tématu jsem věnoval tři samostatné články. Dividendy vyplacené v jednotlivých měsících jsou vidět v grafu níže.

V následujícím grafu je vidět vývoj průměrné měsíční dividendy spočítaný jako dvanácti měsíční klouzavý průměr. Ten umožňuje sledovat trend a zároveň odstraní vliv nerovnoměrného rozdělení výplaty dividend mezi jednotlivými měsíci, zejména u těch společností, které vyplácí dividendu jednou ročně. V grafu je vidět i odhad dalšího vývoje dividendy (znázorněno šedou čarou) pro aktuální složení portfolia.

Počet společností v portfoliu se dále zvětšil, aktuálně je jich 47 plus dluhopis FIO, který do portfolia nepatří, ale neumím jej odfiltrovat při výpočtu zhodnocení portfolia (respektive bylo by to zbytečně pracné, navíc podíl dluhopisu je jen do 5% hodnoty portfolia). Velký počet titulů mám v portfoliu, protože jsem si vědom své omylnosti. Ostatně i mezi všeobecně známými úspěšnými investory najdeme ty, kteří měli portfolia s velkým počtem titulů (Peter Lynch či Walter Schloss.). Do jedné společnosti chci investovat maximálně 5%.

Většina investic v portfoliu patří do sektoru finančních služeb a to 64%. Není to úmysl (i když je tento sektor můj oblíbený), cílem je menší podíl, ale podhodnocené akcie nacházím zejména v tomto sektoru. Vím, že to není optimální, ale nechci do portfolia zařazovat společnosti z jiných sektorů, pokud nejsem přesvědčený o tom, že akcie jsou dostatečně atraktivní. Druhým největším podílem v portfoliu je sektor průmyslu s 10%, dále zdravotní péče s 6%, cyklická spotřeba s 5%.

Z hlediska geografického rozložení je 83,7% portfolia alokováno v USA, v ČR je 11,3%, ve Velké Británii 2,4% a v Jordánsku 2,6%. Oproti minulému měsíci došlo k navýšení podílů ve všech zemích na úkor USA.

Zbývající část článku naleznete zde.

Toto není investiční doporučení.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.
Sponsored by @etoro Advertisement
Discussion
No comments yet