S&P 500 ^GSPC 5,275.68 -0.57%
Meta META $475.38 -0.95%
Apple AAPL $191.66 +0.88%
Nvidia NVDA $1,145.38 +0.56%
Amazon AMZN $182.70 +0.30%
Tesla TSLA $176.94 +0.11%
Microsoft MSFT $430.02 -0.07%
Alphabet GOOG $177.96 -0.04%

Stratégia, pomocou ktorej nájdete ďaľšie 10X spoločnosti a zarobíte krásne peniaze

Kristian Šooš
17. 10. 2022
3 min read

Chceli by ste zhodnotiť svoju investíciu 10-násobne? Nájsť spoločnosť, ktorá spraví 10X je ťažké ale dá sa to. Spoločnosti, ktoré vzrástli za posledné roky viac ako 10X, napríklad: AMD, Nvidia, Enphase Energy majú niekoľko spoločných prvkov, od ktorých sa môžeme priučiť a využiť to.

Investičná stratégia.

Je teda nájsť 10X spoločnosti také ťažké?

Podľa údajov Thomson Reuters od roku 2016 stúplo o takúto sumu 22 spoločností Russell 3000. A v priebehu dlhších období to urobí oveľa viac spoločností. Z 500 spoločností v indexe S&P 500 sa 137 od roku 1990 zvýšilo desaťnásobne. Tieto spoločnosti majú niekoľko spoločných prvkov:

1. Vysoký odhadovaný rast zárobkov

Keď si porovnáme predošlé 10X spoločnosti s "bežnými", tak tie mali v tom čase odhadovanú mieru rastu 39% v porovnaní s 20% pre 5x výber a 12,6% pre spoločnosti so štandardným rastom.

Zdroj: Thomson Routers

Ako môžeme vidieť z grafu, spoločnosti s vysokým rastom mali špecifikum a to vysokú odhadovanú mieru zárobkov, niekde okolo 40%. To je prvý bod, na ktorý sa treba sústrediť.

2. Nízke marže 

Návratnosť investovaného kapitálu bola v priemere 6 %, v porovnaní s 9,7 %. Marža čistého príjmu 3,8 % bola tiež nižšia ako medián 5,8 %.

Zdroj: Thomson Routers

Ďalšou zaujímavosťou sú určite nízke marže, aj keď by to mohlo niektorých ľudí prekvapiť, štatistika ukazuje, to že spoločnosti, ktoré boli vysoko nadpriemerné z hľadiska rastu disponovali nižšími maržami ako priemer.

3. Kvalita zárobkov

Okrem pár výnimiek získali tieto spoločnosti vysoké skóre, čo sa týka schopnosti premieňať výnosy na peňažný tok. Toto zistenie bolo skúmané modelom StarMine. Táto vysoko rastová skupina mala skóre 68, čo je výrazne nad 50 bodovým priemerom.

Zdroj: Thomson Routers

Samozrejme určite to nieje 100% záruka, avšak môže to slúžiť ako dobrý "odrazový mostík". Nakoľko tieto zistenia vychádzajú z reálnych štatistík.

Čo delí víťazov od porazených?

Preskúmanie 22 akcií, ktoré od roku 2016 vzrástli 10x, odhaľuje jednu spoločnú črtu, a to každá spoločnosť existovala na rastúcom trhu. Čo sa týka toho skúmaného obdobia, 4 zo skúmaných spoločnosti boli zamerané na odvetvie zdravotníctva, 6 na obnoviteľné zdroje energie a 9 zameraných v technologickom sektore. Všetky tieto sektory predstavovali v skúmanom období jedny z najrýchlejšie rastúcich oblastí americkej ekonomiky.

Investori by sa mali výrazne zamerať na spoločnosti zarábajúce peniaze. Spoločnosti ako Gentex generujú 11 centov voľného peňažného toku za každý dolár predaja. A niektoré, ako napríklad spoločnosť zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou CrowdStrike, sú na tom ešte lepšie.

Samozrejme nájsť akcie, ktoré stúpnu 10x a viac je veľmi riskantné. Ak sa však budete riadiť niektorými osvedčenými metódami a vložíte len toľko peňazí, koľko môžete stratiť, tak sa vám to môže na konci podariť. Avšak určite to neberte ako investičnú radu, len ako nápovedu, nakoľko niesom investičný poradca iba retail investor.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.