S&P 500 ^GSPC 5,235.48 -0.60%
Nvidia NVDA $1,105.58 -3.72%
Microsoft MSFT $414.67 -3.38%
Alphabet GOOG $173.56 -2.16%
Meta META $467.05 -1.54%
Amazon AMZN $179.32 -1.48%
Tesla TSLA $178.79 +1.48%
Apple AAPL $191.29 +0.53%

Výrobní podniky nevidí aktuální situaci pozitivně, aneb posloucháme insidery

Martin Bartkovský
24. 10. 2022
4 min read

Každý měsíc Federální banka provádí průzkum pomocí dotazníků, které dává zhruba 200 výrobním podnikům v daném státě a následně z toho zpracuje index, který reportuje každý měsíc. Proč nás to zajímá? Zkrátka přímo samotné společnosti nám říkají, jak na tom jsou a co očekávají, zda zlepšení nebo zhrošení.

My se ale dneska podíváme konkrétně do tohoto reportu. Dnes totiž vyšel report tohoto indexu pro stát New York. Tudíž zde bylo osloveno kolem 200 výrobních firem. A kromě toho, že v indexu je jak aktuální situaci vidí tyto podniky, tak přímo v reportu máme i jak vidí jednotlivé položky ve své firmě, například příliv nových objednávek, ceny, které firmy platí (náklady), ceny které firmy obdrží (tržby) atd. Tak jdeme tedy na to. Zde níže máte grafy přímo z reportu tohoto indexu. Vidíme zde graf hodnoty indexu a vedle něj vidíme potom aktuální hodnoty za aktuální měsíc a předešlý měsíc. Nebudu zde rozebírat všechny parametry, pokud chcete report je veřejně dostupný. Zde vyberu ty nejdůležitější podle mě.

Celkové hodnocení situace:

Zde se dívám na první graf s názvem General Business Conditions. Ten zobrazuje, jak situaci vidí výrobní podniky celkově.

Jak si zde můžeme všimnou zhruba od začátku roku 2022 vidí tyto podniky situaci spíše negativně. Jak je zde vidět podle toho, jak je graf volatilní, jak podniky svůj pohled na aktuální situaci často mění. Pozitivně situaci viděly podniky v červenci a květnu podle tohoto indexu. Samozřejmě zde je i propad tohoto indexu v roce 2020 a jak můžeme vidět, dá se říct, že podniky sice aktuální situaci nevidí pozitivně, ale vidí ji rozhodně pozitivněji, než v roce 2020.

Nové objednávky:

Zde se firmy vyjadřují k tomu, jak vidí situaci s novými objednávkami. Graf máme níže.

Tady je situace skoro stejná jako v předchozím grafu, s tím rozdílem, že jsou firmy ve stejné situaci kolem nových objednávek jako v předchozím měsíci. A vidíme, že zase v aktuální situaci jsou firmy na tom mnohem lépe jak situaci v roce 2020. Firmy zaznamenaly jenom mírný růst nových objednávek.

Zásoby:

Zde je vidět, že firmám pomalu zpomaluje růst zásob na skladě. Za poslední měsíc jim přibylo méně zásob než v předchozím měsíci.

Náklady:

Tady je situace o něco horší, protože firmy v tomto indexu reportují zrychlení růstu vstupních nákladů oproti minulému měsíci, ale stále firmám náklady nerostou tak rychle, jako na začátku roku 2022.

Tržby:

Jak jsme v předchozím grafu viděli opětovné zrychlení růstu nákladů, tak zde ale stále dochází ke zpomalování růstu výstupních cen (cen produktů a služeb). Což se rozchází s předchozím grafem u nákladů. Jednoduše firmám rychleji rostou náklady než tržby.

Zaměstnanost:

Zde z tohoto grafu můžeme vypozorovat zpomalení tempa růstu zaměstnanosti. Zkrátka firmy přibírají zaměstnance pomaleji než v předchozích měsících.

Shrnutí:

Takže jaká je aktuální situace ve státě New York? Celkově firmy situaci nevidí stále úplně pozitivně. U nových objednávek je zde razantní zpomalení tempa růstu a v některých měsících firmy hlásí i pokles. Oproti předchozím měsícům firmy nezvyšují zásoby tak vysokým tempem. Zrychluje se růst nákladů, ale zpomaluje růst tržeb neboli zrychluje se růst vstupů a zpomaluje růst výstupů. Počet zaměstnanců v těchto podnicích mírně roste, což naznačuje mírný růst zaměstnanosti. A podle průzkumu firmy zde neočekávají nějaké výrazné zlepšení v následujících šesti měsících.

Zde jsem vytáhl pár ukazatelů z tohoto reportu, pokud budete chtít v tomto reportu je celkem asi deset ukazatelů, tak si zde každý může najít, co se komu líbí.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.