Přes 300 let stará statistika a data ukazují, že právě teď přišel nejlepší čas nakupovat. Co říká?

Halloween je nejlepším obdobím v roce pro nákup akcií. Dokonce je po tomto svátku nazván celý tento jev.  Studie ukazují dlouhodobý trend, který naznačuje, že právě teď se statisticky více vyplatí kupovat akcie. Čím je to způsobeno?

Halloween se zdá být statisticky nejlepším obdobím roku pro nákup akcií

Nebudu to zdržovat a půjdu rovnou k věci -  Podle finančních výzkumů většina nebo všechny dlouhodobé výnosy akciového trhu přicházejí v zimních měsících.

Profesoři Cherry Zhang z Nottingham University Business School v Číně a Ben Jacobsen z TIAS School for Business and Society v Evropě shromáždili všechny údaje o výnosnosti akciových trhů, které se jim podařilo získat z celého světa. Nešlo přitom jen o Spojené státy. Vše popsali ve studii "The Halloween Indicator, 'Sell in May and Go Away': Everywhere and All the Time", kterou si můžete přečíst zde.

"Naše data se skládají ze všech 114 akciových trhů s burzovními indexy na světě, pro které existují cenové indexy, a celkem máme téměř 63 000 měsíčních výnosů. Vzorek začíná britským akciovým trhem v roce 1693 a končí přidáním akciového trhu Rwandy, který začíná v roce 2013," napsali.

To už je poměrně slušný vzorek.

Jejich závěr? Akciové trhy v zimních měsících celkově s přehledem porážejí cash. Ne však v letních měsících.

"Celkově 62 962 měsíčních pozorování za 323 let ukazuje silný halloweenský efekt," uvádějí Zhang a Jacobsen. "Tento efekt se zdá být pozoruhodně silný, přičemž výnosy jsou v období od listopadu do dubna v průměru o 4 % vyšší než v období od května do října."

Zajímavé je také srovnání s daty jiných finančních nástrojů. V 65 zemích měli totiž k dispozici také údaje, které ukazují nejen měsíční výnosy na akciovém trhu, ale také výnosy z klasického vkladovém účtu nebo na krátkodobých směnkách. "V žádné z 65 zemí, pro které máme k dispozici celkové výnosy a krátkodobé úrokové sazby, můžeme na základě našeho výzkumu doporučit známé "Sell in May." Tedy kromě jediné výjimky - Mauricius. Jinými slovy, pouze na Mauriciu mělo rozhodně smysl držet peníze na trhu po celý rok.

Informací o Halloween efektu najdete na internetu mnoho:

https://www.youtube.com/watch?v=LHMeFdMMxA0

Zdá se, že tento halloweenský efekt odporuje všem ekonomickým zásadám poznamenávají Zhang a Jacobsen. Od doby, kdy se o něm před zhruba 20 lety začalo hojně psát, nezmizel, ba dokonce neustoupil ani o píď. Navíc ho potvrdili i další, například profesoři ekonomie Thomas Degenhardt a Benjamin Auer z německé univerzity v Lipsku, kteří provedli metodický přehled všech akademických studií o halloweenském efektu a potvrdili, že zjištění jsou "robustní".

Co další studie?

Abychom nezůstali pouze u jednoho efektu - novější výzkumy mezitím například zjistily, že kvalitní akcie mají tendenci vést si lépe v letních měsících a naopak ty více trendové, nespravedlivě oceňované akcie v zimě: Jiným způsobem lze říci, že za podstupování rizika se tradičně nejlépe odměňuje od listopadu do května. Letní měsíce se rozhodně navíc jeví jako období volatility. O tom jsme se letos přesvědčili.

Proč jsou trhy v létě obvykle tak mizerné? Nebo tak dobré v zimě? Zdá se, že to nikdo neví zatím neví.

Pokud vás baví moje články a příspěvky, tak neváhejte hodit follow. Díky! 🔥

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a několika dalších analýz. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Atraktivní dividendy s ročním výnosem 9,3%?

Staň se součástí největší dividendové komunity na Buliosu a získej přístup k unikátní strategii tvorby pasivního příjmu ještě dnes!
No comments yet