S&P 500 ^GSPC 5,307.01 -0.27%
Tesla TSLA $180.11 -3.48%
Alphabet GOOG $178.00 -0.86%
Apple AAPL $190.90 -0.75%
Meta META $467.78 +0.68%
Nvidia NVDA $949.50 -0.46%
Microsoft MSFT $430.52 +0.34%
Amazon AMZN $183.13 -0.01%

Jak si vede Česká republika v danění kapitálových výnosů vůči zbytku Evropy?

Pavel Botek
7. 11. 2022
4 min read

V mnoha zemích jsou příjmy z investic, jako jsou dividendy a kapitálové zisky, zdaněny jinou sazbou než příjmy ze mzdy. Dnes se podíváme na to, jak si vede Česká republika v porovnání s jinými státy.

Kde v Evropě nalezneme daňový ráj z pohledu danění kapitálových výnosů?

Dnes se podíváme na mapu, která se zaměřuje na to, jak jsou kapitálové zisky zdaňovány, a ukazuje, jak se sazby daně z kapitálových zisků liší v jednotlivých evropských zemích.

Každý z nás zkrátka některé akcie jednoho dne prodá. Když člověk realizuje kapitálový zisk, prodává aktivum za účelem zisku, což nás vede k dani z tohoto zisku.

Příklad:

Pokud koupíte akcii za 100 dolarů a prodáte ji za 120 dolarů, zaplatíte daň z kapitálových zisků ze zisku 20 dolarů.

Sazby daně z kapitálových zisků zobrazené na mapě jsou nejvyšší mezní sazby daně z kapitálových zisků vybírané od fyzických osob, s přihlédnutím k osvobození od daně a přirážce. Pokud se sazba daně z kapitálových zisků v určité zemi liší podle typu prodávaného aktiva, použije se daňová sazba platná pro prodej kótovaných akcií po delší době.

Sazby daně z kapitálových výnosů v Evropě

Jak můžete vidět - nejtmavší je na této mapce Dánsko, které je jasným lídrem, což v tomto případě není až tak pozitivní. Dánsko vybírá nejvyšší daň z kapitálových výnosů ze všech zahrnutých zemí, a to ve výši 42%.

Druhé místo drží Norsko, která má uvedenou daň z kapitálových výnosů ve výši 35,2%, hned za ním se drží Finsko a Francie (obě 34%).

Přestože zde máme takové extrémní případy, Evropa nabízí mnohem atraktivnější místa z pohledu daně z kapitálových výnosů z prodeje dlouhodobě držených akcií. Patří mezi ně Belgie, Česká republika, Lucembursko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko a Turecko. Ze zemí, které vybírají daň z kapitálových výnosů, mají Řecko a Maďarsko nejnižší sazby, a to 15%.

Evropské země v průměru pokryly daňové kapitálové zisky plynoucí z prodeje kótovaných akcií ve výši 19,4%.

Jak to vlastně funguje v České republice?

Česká republika 

OSVOBOZENÍ OD ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ

V jedné z mnoha novel zákona o daních z příjmů došlo k zavedení osvobození od daně v případech, kdy:

  • Příjmy z převodů cenných papírů nepřesáhnou částku 100 000 Kč za 1 rok. Pak nezáleží na tom, jak dlouho daňový subjekt předmětné cenné papíry držel. Relevantní je pouze výše celkového realizovaného příjmu. Sčítají se všechny takové příjmy dosažené za zdaňovací období – kalendářní rok.

Pokud dojde k překročení výše uvedeného limitu, existuje ještě jedna možnost pro uplatnění osvobození:

  • Tříletý časový test. Pokud cenný papír držíte déle než tři roky, příjmy z jeho prodeje nejsou předmětem zdanění. Časový test se uplatňuje za každý jednotlivý nákup a prodej akcií.

Jestliže Váš příjem z prodeje akcií přesáhl částku 100 000 Kč za rok a zároveň prodej akcií proběhl do tří let od jejich nákupu, je třeba transakce s cennými papíry zdanit. Sazba daně je 15 %.

Jak je to například u našich sousedů?

Rakousko - Nejvyšší mezní sazba daně z kapitálových výnosů 27.50%.

Německo - Nejvyšší mezní sazba daně z kapitálových výnosů 26.38%.

Slovensko (0%) - Akcie jsou osvobozeny od daně z kapitálových výnosů, pokud byly drženy déle než jeden rok a nejsou součástí obchodního majetku daňového poplatníka.

Polsko - Nejvyšší mezní sazba daně z kapitálových výnosů 19%.

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.