S&P 500 ^GSPC 5,307.01 -0.27%
Tesla TSLA $180.11 -3.48%
Alphabet GOOG $178.00 -0.86%
Apple AAPL $190.90 -0.75%
Meta META $467.78 +0.68%
Nvidia NVDA $949.50 -0.46%
Microsoft MSFT $430.52 +0.34%
Amazon AMZN $183.13 -0.01%

Tyto 3 akcie jsou vhodnou volbou pro začínající investory

Martin Bartkovský
9. 11. 2022
9 min read

Spoustu nových investorů při skládání svého prvního portfolia tápe a jsou si nejistí jak vlastně portfolio složit co nejlépe, a hlavně aby bylo odolné. Dnes se podíváme na tři akcie, se kterými v začátcích určitě neprohloupíte. Hlavně v dnešní době.

Jádrem každého portfolia by v začátcích měla být hlavně stabilita, na kterou se dneska zaměříme. Vybral jsem pro vás tři zajímavé a hlavně stabilní firmy, které by mohly být vhodné jako dobrý základ portfolia. Tyto firmy najdete i v portfoliích velkých investorů, jako je například Warren Buffett.

Apple $AAPL-0.8% 

Graf vývoje ceny akcie Apple za posledních 5 let

Apple je sázka hlavně na jistotu a na silnou značku, která jak se zdá funguje i v dobách vysoké inflace. Bavíme se zde o nejhodnotnější společnosti na světě z hlediska tržní kapitalizace. Co se týče značky, tak zde asi není třeba nic komentovat. Stačí se podívat, kolik lidí si kupuje nový iPhone v momentě kdy vyjde.

Nyní něco z čísel. Poměr ceny k zisku na akcii za posledních dvanáct měsíců je 22, a poměr ceny a volného cashflow na akcii je 23. Společnost dále nabízí dividendový výnos ve výši 0,66 %, který je dobře krytý z volného cashflow.

Tržby rostly za posledních pět let průměrně o zhruba 12% ročně, čistý zisk poté rostl průměrně o 24% ročně. Za posledních pět let Apple dosahoval průměrné čisté marže ve výši 22%, s tím, že se zde jedná o konzistentní marže, které si společnost drží. Co to pro nás znamená? Jednoduše řečeno vzhledem k síle značky nemusí Apple nijak zvyšovat náklady aby, se jeho produkty prodávaly a on se udržel na trhu. Společnost provádí poměrně velké zpětné odkupy akcií, čímž zvyšuje akcionářům podíl na dividendě a na zisku.

Pokud se podíváme do rozvahy, tak zde najdeme dlouhodobý dluh společnosti ve výši 119 mld. USD. Společnost má v likvidních aktivech jako jsou hotovost, krátkodobé pohledávky, zásoby atd. zhruba 135 mld. USD. Pokud by společnost tedy zpeněžila své krátkodobá aktiva, které jsou snadno zpeněžitelné, byla by schopna uhradit svůj dlouhodobý dluh okamžitě. Toto dodává společnosti velkou stabilitu i v dobách recesí a krizí.

Provozní cashflow společnosti rostlo za posledních pět let průměrně o 12 % ročně, volné cashflow potom rostlo průměrně o 16 % ročně. Tudíž společnost měla za posledních pět let každý rok o 16% více volné hotovosti, kterou mohla investovat do svého růstu, splácet dluh, nebo například navyšovat výplatu dividend, nebo provádět zpětné odkupy akcií tak, jak to prováděla v minulosti.

Proč jsem vybral zrovna Apple? Zaměřoval jsem se na velkou finanční stabilitu, dále jsem hledal společnost, která je moderní a neplatí se zde příliš velké premium za růst. A co jiného zvolit do začátku v takto vyklesaných trzích, než právě aktuálně nejhodnotnější společnost světa. Ocenění je zde podle mě přijatelné a společnost může posloužit jako dobrý stavební kámen portfolia.

Alphabet $GOOGL-0.8% 

Graf vývoje ceny akcie Alphabet za posledních 5 let

Zde se také jedná o investici převážně do silné značky, za dobrou cenu. Pokud by někdo neznal tuto společnost, tak tato firma vlastní internetový prohlížeč Google a oblíbenou platformu pro tvorbu videí YouTube. Zde je to ten samý případ, většina lidí dnes používá prohlížeč Google Chrome, nebo se například kouká na videa na YouTube.

Nyní něco ze základních čísel. Poměr ceny k zisku za posledních dvanáct měsíců je 18, a poměr ceny k volné hotovosti je 19. Toto se u takových společností nevidí tak často. Podle těchto ukazatelů je společnost dobře oceněna.

Tržby společnosti rostly za posledních pět let průměrně o 26 % ročně, a čisté zisky rostly průměrně o 100 % ročně, kdy ale tento průměr razantně navýšily zisky z roku 2021, které rapidně stouply. Pokud bych tedy vynechal poslední rok a vzal čtyři předchozí roky, tak jsme na průměrném růstu o 54 % ročně. Alphabet si drží průměrnou čistou marži za posledních pět let ve výši 21 %, která je konstantní. V posledních pěti letech se čisté marže této společnosti pohybují někde mezi 20 % a 30 %.

Z rozvahy vyplívá obrovská finanční síla této společnosti. Společnost má totiž v hotovosti 139 mld. USD, její dlouhodobý dluh činí zhruba 26 mld. USD. Tato společnost má v ruce tolik peněz, že si klidně může koupit jinou obrovskou společnost v hotovosti. O nějakém strachu z nesplácení svých závazků zde nemůže být řeč.

Provozní cashflow za posledních pět let rostlo průměrně o skoro 30% ročně, a volné cashflow rostlo průměrně o 36 % ročně. Zde společnost nevyplácí žádnou dividendu a zpětné odkupy akcií zde také nejsou vidět v tak velkém množství jako u Apple.

Proč jsem zvolil právě Alphabet? Jako v předchozím případě jde zde o velmi silnou značku, která se navíc nyní nabízí za dost atraktivní cenu, která se zase nějakou dobu nemusí naskytnout. A stejně jako v předchozím případě i zde je obrovská finanční stabilita.

Johnson & Johnson $JNJ+1.5% 

Graf vývoje ceny akcie Johnson & Johnson za posledních 5 let

Zde se jedná o společnost působící ve farmacii, ale také i v sektoru spotřebního zboží, kdy vyrábí různé krémy, kosmetické přípravky atd. Určitě jste někdy viděli zboží, které má na sobě Johnsons baby nebo jste toto slovní spojení slyšeli. Produkty z této řady jsou právě od této firmy. Jedná se o různé dětské šampóny atd. A právě tento segment může společnost vždy podržet v dobách recesí.

Z pohledu základních ukazatelů společnost sice nepůsobí tak dobře jako v předchozích dvou případech. Poměr ceny k zisku za posledních dvanáct měsíců je 24, a poměr ceny a volné hotovosti je zhruba 23. Já osobně zde u takých podniků mám ten poměr radši nižší, protože zde není moc prostoru pro inovace a velký růst. Společnost se může pochlubit dividendovým výnosem v aktuální výši 2,61 %, který je plně krytý z volného cashflow. Společnost svoji dividendu zvyšuje již 59 let v kuse.

Tržby společnosti rostou za posledních pět let průměrně o zhruba 5% ročně, a čistý zisk průměrně o zhruba 9% ročně. Co se týče čistých marží, tak zde společnost měla před pěti lety razantní pokles zisků a tím pádem i čisté marže a v posledním roce došlo zase k razantnímu nárůstu zisků a čisté marže, nicméně v letech mezi těmito extrémy se čistá marže pohybovala někde kolem 18% a 19%.

Z rozvahy plyne zase jistá finanční stabilita, protože společnost má dostatek likvidních prostředků na to, aby splatila svůj dlouhodobý dluh. Konkrétní čísla jsou následující. Společnost má v oběžných aktivech necelých 70 miliard USD, a co se týče dlouhodobého dluhu, tak ten je aktuálně v hodnotě zhruba 31 mld. USD.

Provozní cashflow rostlo za posledních pět let průměrně o zhruba 2% ročně, volné cashflow rostlo také průměrně o zhruba 2% ročně.

Proč jsem se rozhodl vybrat tuto společnost? Zde to byla jako vždy investice do silné značky, ale hlavně tuto akcii vnímám jako stabilní příjmovou akcii. Nedá se zde bohužel očekávat žádný velký růst, a proto zde akcionáři těží převážně ze zvyšující se dividendy. Zase v rozvaze vidím poměrně slušnou stabilitu.

Chtěl jsem tedy zde vybrat pro nováčky mix akcií, kde je jak růstový potenciál, ať už z hlediska podhodnocenosti nebo z hlediska budoucnosti. Zároveň jsem se snažil vybrat takové akcie, které budou cenově dostupné a nebude se zde platit příliš velké premium za růst. Snažil jsem se vybrat akcie se silnou značkou a finanční stabilitou, a k tomu tam dát alespoň jeden dividendový titul, který má stabilní zvyšující se dividendu. Na základě těchto priorit jsem navolil seznam těchto tří akcií.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.