S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Tajné portfólio Warrena Buffetta viac ako zdvojnásobilo podiel v tejto spoločnosti

Kristian Šooš
23. 11. 2022
5 min read

Podania formulára 13F poskytujú prehľad toho, čo nakúpili a predali najlepší svetoví investori za posledný štvrťrok a môžu nám retail investorom poskytnúť zaujímavé údaje a inšpirácie. Vďaka akvizícii pred 24 rokmi vlastní Berkshire Hathaway špeciálnu investičnú spoločnosť, ktorá dohliada na investičné portfólio v hodnote približne 6 miliárd dolárov a častokrát je označované ako "tajné".

Zdvojnásobenie podielu v zaujímavej spoločnosti.

Počas tretieho štvrťroka „tajné“ portfólio Warrena Buffetta viac ako zdvojnásobilo svoj podiel v jednej z popredných svetových spoločností vyplácajúcich dividendy a čo stojí za zmienku táto spoločnosť podniká v aktuálne veľmi perspektívnej oblasti, akou je energetika.

Čo je to tajné portfólio a aká je jeho história?

V roku 1998 Berkshire Hathaway súhlasil s kúpou zaisťovacej spoločnosti General Re za ohromných 22 miliárd dolárov. Zatiaľ čo lákadlom tohto obchodu boli zaisťovacie operácie General Re a doplnok, ktorý by poskytli existujúcim poisťovacím operáciám Berkshire, General Re vlastnil aj špeciálnu investičnú spoločnosť známu ako New England Asset Management. Keď Berkshire $BRK-B+0.4% získal General Re, kúpil aj NEAM.

Aj keď Warren Buffett nie je aktívne zapojený do správy investičného portfólia NEAM, to, čo NEAM kúpi, je v konečnom dôsledku vlastnené Berkshire Hathaway. To znamená, že investičné portfólio New England Asset Management v hodnote takmer 5,9 miliardy USD je v skutočnosti tajným portfóliom Warrena Buffetta. Jej podiely nenájdete uvedené v Berkshire Hathaway 13F ani vo štvrťročných prevádzkových výsledkoch spoločnosti. Ale kvôli veľkosti svojho portfólia je NEAM povinná podávať 13F každý štvrťrok, rovnako ako jej materská spoločnosť.

Zdvojnásobenie pozície

Počas tretieho štvrťroka NEAM kúpila 2 288 050 akcií spoločnosti Chevron $CVX+0.5%, čo od konca júna 2022 zvýšilo svoj podiel o 106 % a zvýšilo dôležitosť spoločnosti Chevron ako percento investovaných aktív NEAM na 10,85 % (v trhovej hodnote takmer 638 miliónov USD).

Krátka definícia spoločnosti $CVX+0.5%

Chevron Corporation sa prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zapája do integrovaných energetických a chemických operácií na celom svete. Spoločnosť pôsobí v dvoch segmentoch Upstream a Downstream. Podieľa sa aj na riadení hotovosti a financovaní dlhu, poisťovacích operáciách, činnosti v oblasti nehnuteľností a technologických podnikoch.

Zdroj: Bulios

Prečo hromadiť Chevron? 

  • Najlogickejším dôvodom by bolo využiť historicky vysoké ceny ropy a zemného plynu. Chevron by mal byť hlavným príjemcom trochu narušeného globálneho energetického dodávateľského reťazca. 
  • Počas pandémie COVID-19 boli energetické spoločnosti nútené výrazne obmedziť svoje kapitálové investície. V spojení s ruskou inváziou na Ukrajinu a neistými dodávkami energetických komodít do Európy v blízkej budúcnosti jednoducho neexistuje spôsob, ako rýchlo zvýšiť globálne dodávky energie. Ide o recept, ktorý by mal udržať ceny ropy a zemného plynu nad ich historickými priemermi. To je dobrá vec pre Chevron, ktorý generuje svoje najlepšie prevádzkové marže z ťažby.
  • Chevron je tiež, čo je dôležité, integrovanou energetickou spoločnosťou. Okrem vrtných operácií prevádzkuje aj stredný prúd, ako sú prepravné potrubia, a nadväzujúce aktíva, ako sú chemické závody a rafinérie.
  • Medzitým, nadväzujúce aktíva profitujú, keď cena ropy klesá. To znižuje vstupné náklady a má tendenciu zvyšovať dopyt po produktoch na báze ropy. Stručne povedané, Chevron je dobre zabezpečený pre čokoľvek, čo mu energetický trh postaví do cesty.
Zdroj: Yahoo
  • Súvaha Chevronu je na prvom mieste aj medzi svetovými energetickými spoločnosťami. Spoločnosť ukončila tretí štvrťrok s čistým dlhom len 8,2 miliardy USD, čo je pokles z 25,7 miliardy USD čistého dlhu, ktorým začala rok. 
  • Pomer dlhu spoločnosti je iba 13 %, čo je výrazne pod úrovňou všetkých ostatných veľkých ropných zásob. Z toho vyplýva, že Chevron má finančnú flexibilitu na to, aby mohol reinvestovať do svojich operácií alebo robiť akvizície, ako uzná za vhodné.
  • Spoločnosť má v úmysle v roku 2022 spätne odkúpiť svoje kmeňové akcie až do výšky 15 miliárd USD a v súčasnosti dáva 5,68 USD na akciu ročne – výnos 3 %. 
  • Zvýšila tiež svoju základnú ročnú výplatu počas 35 po sebe nasledujúcich rokov. 

Samozrejme rozhodnutie je na každom investorovi, avšak tieto činnosti zaujímavých investorov považujem za smerodajný údaj pre investorov, ktorí sú nerozhodní respektíve nemajú toľko času na študovanie a analýzy spoločností. Preto to nevnímajte ako investičnú radu, len ako nasmerovanie a analýzu od retail investora.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.