S&P 500 ^GSPC
5,123.41
-1.46%
Nvidia NVDA
$881.95
-2.67%
Meta META
$511.90
-2.15%
Tesla TSLA
$171.05
-2.03%
Amazon AMZN
$186.13
-1.54%
Microsoft MSFT
$421.90
-1.41%
Alphabet GOOG
$159.19
-1.00%
Apple AAPL
$176.55
+0.86%

Tyto 2 REIT ETF jsou vhodnou volbou pro bezstarostné budování pasivního příjmu

Martin Bartkovský
13. 1. 2023
7 min read

Všichni máme rádi pasivní příjem, a taky mnoho z nás má rádo REIT společnosti. Dnes se tedy podíváme na to, jak můžete budovat pasivní příjem z REIT společností i když pořádně nevíte jak vybrat vhodnou REIT společnost. Jak tedy budovat pasivní příjem bez pořádných znalostí analýzy REIT společností? A které konkrétní ETF jsou k tomu vhodné? To se dočtete níže.

Real Estate Investment Trust (REIT) jsou společnosti, které investují do nemovitostí, jako jsou kancelářské budovy, obchodní centra, byty a hotely. Tyto společnosti se obvykle zaměřují na generování pasivního příjmu prostřednictvím nájemného a dalších příjmů z nemovitostí.

REIT ETF jsou ETF, které investují do těchto společností a nabízejí tak investorům možnost investovat do různých REIT společností prostřednictvím jednoho finančního produktu. Tyto ETF mohou být vhodnou volbou pro ty, kteří hledají diversifikaci svých investic a pasivní příjem.

Global X SuperDividend REIT ETF $SRET-1.4% 

Graf ceny ETF za posledních 5 let.

Toto ETF se zaměřuje na REIT společnosti s vysokými dividendami, což znamená, že se snaží vybírat REIT společnosti, které poskytují vyšší dividendové výnosy než průměr trhu. Tímto způsobem může ETF poskytnout investorům vyšší pasivní příjem než jiné REIT ETF. Toto ETF investuje do různých typů nemovitostí po celém světě, což může pomoci investorům diversifikovat své investice do různých geografických oblastí. Toto ETF aktuálně nabízí roční dividendový výnos 7,83 %, a frekvence výplaty je zde měsíční.

Co se týče holdingů společnosti, tak zde je ETF poměrně dobře diverzifikované. 10 největších holdingů tvoří zhruba 40 % celého ETF, s tím, že toto ETF má ve svém portfoliu celkem 34 společností. Co se týče diverzifikace v rámci geografie, tak tyto společnosti jsou z celého světa. Největší váhu v tomto ETF mají společnosti z USA, a to 55 %, za nimi následují společnosti ze Singapuru se zastoupením 30 %, poté je Austrálie se zastoupením necelých 8 %, a Kanada se zastoupením 6,5 %.

10 největších holdingů společnosti.

Co se týče ocenění tohoto ETF, tak aktuální poměr ceny ETF a průměrného zisku společností, které jsou v ETF obsaženy je zhruba 12. Potom co se týče poměru ceny ETF a Průměrné účetní hodnoty společností obsažených v tomto ETF, tak tento poměr aktuálně vychází na 1,04. Tudíž se zdá, že toto ETF je v tuto chvíli zajímavě oceněné.

Existují zde samozřejmě také i rizika, které člověk musí brát v úvahu, když investuje do tohoto ETF.

  • Jedním z rizik je, že ETF se může zaměřit na REIT společnosti s vysokými dividendami, což může vést k větší závislosti na dividendovém příjmu a ménší stabilitě v případě ekonomických tlaků, které mohou ovlivnit schopnost REIT společností platit vysoké dividendy.
  • Dalším rizikem je, že ETF může být silně závislé na vývoji cen nemovitostí v jednotlivých zemích, což může ovlivnit hodnotu tohoto ETF.
  • Rizikem může být také koncentrace v jednom odvětví nebo geografické oblasti, což by mohlo zvyšovat riziko v případě neúspěchu v daném odvětví nebo oblasti.

Když to tedy shrnu, tak zde máme ETF, které se zaměřuje hlavně na co nejvyšší dividendy. Nakupuje tedy společnosti s co nejvyšším dividendovým výnosem, a tímto způsobem poměrně štědře odměňuje své investory, a to formou dividendy, kdy aktuální dividendový výnos, jak jsme si řekli v úvodu, je skoro 8 %, což je na ETF hodně slušná dividenda.

Pokud si budete o tomto ETF chtít přečíst více, tak můžete zde

iShares Global REIT ETF $REET-1.4% 

Graf ceny ETF za posledních 5 let.

Toto ETF se zaměřuje na investice do nemovitostí po celém světě. Snaží se napodobit výkon FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index, který zahrnuje akcie společností, které se zabývají vlastnictvím, správou nebo investicemi do nemovitostí po celém světě kromě USA. Ale nebojte, akcie REIT společností z USA jsou v tomto ETF také obsažené. Dá se říct, že toto ETF sleduje výše zmíněný index, a k tomu i akcie REIT společností z USA. Toto ETF také nabízí poměrně slušnou dividendu, a to necelé 4 %, kterou vyplácí čtvrtletně.

ETF má v současnosti přibližně 349 holdingů a většina jeho portfolia je zaměřena na USA,  Evropu a Asii, s většími expozicemi v Japonsku, Německu a Velké Británii. ETF se také zaměřuje na různé sektory nemovitostí, včetně kancelářských budov, obchodních center a rezidenčních developerů. 10 největších holdingů tvoří přibližně 32 % celkového portfolia. Jak tedy můžeme vidět, jedná se o poměrně dost diversifikované ETF.

10 největších holdingů společnosti.

Správní poplatek u tohoto ETF je poměrně malý, a to ve výši 0,14 % ročně. ETF má také dobrou likviditu, takže ho není tak moc složité prodat na burze, když potřebujete.

Co se týče nějakého ocenění tohoto ETF, tak poměr ceny a průměrné účetní hodnoty společností obsažených v tomto ETF je 1,44. Dále se zde dá dohledat poměr ceny a průměrných peněžních toků společností obsažených v tomto ETF, který vychází kolem 16. Když to vezmu z pohledu těchto ukazatelů, tak je ETF stále relativně dobře oceněné.

Jako u jakéhokoli investičního produktu, tak i zde existují i rizika. Některá z hlavních rizik jsou:

  • Riziko měnového kurzu: Protože ETF investuje do cizích akcií, je vystaveno riziku změn měnového kurzu. Změna kurzu může ovlivnit výkon ETF.
  • Riziko politické nestability: ETF investuje do cizích zemí, takže je vystaveno riziku politické nestability a nespolehlivosti v těchto zemích.
  • Riziko sektorové expozice: ETF se zaměřuje na nemovitosti, takže je vystaveno riziku kolísání trhu v této oblasti.

Když bych to nějak jednoduše shrnul, tak toto ETF je více diverzifikované než předchozí ETF, ale zároveň vyplácí menší dividendu. Vzhledem k tomu, že má daleko větší počet holdingů, tak může být méně náchylné na kolísání cen nemovitostí v různých státech a sektorech. Dá se říct, že se tu jedná o větší bezpečí než u předchozího ETF. Co se týče ocenění, tak zde jsou tyto ETF, co se týče poměrových ukazatelů, oceněné zhruba stejně.

Pokud si o tomto ETF budete chtít přečíst více, tak můžete zde

Dnes jsem si tedy představili dvě REIT ETF, které můžete využít k budování svého pasivního příjmu. Zde je ale potřeba mít na paměti, že rizika, které jsou u jednotlivých ETF zmíněny, tak platí vesměs pro obě ETF dohromady. Teď už to je jenom na vás, jestli si vyberete jedno z těchto dvou ETF, anebo třeba vezmete rovnou obě. Teď už to je jenom ve vaši režii.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Zdroje:

https://finviz.com/

https://money.usnews.com/investing/real-estate-investments/slideshows/best-reit-etfs-to-buy?slide=11

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.