Ta akcja energetyczna zapewni Ci pasywny dochód dzięki wysokiej stopie dywidendy

Energy Transfer $ET+1.0% jest spółką energetyczną, która posiada i obsługuje portfel aktywów energetycznych w Stanach Zjednoczonych. Ta firma typu master limited partnership(MLP) postawiła sobie ambitny cel. Chce powrócić do pierwotnego podziału dywidendy, która jest dwukrotnie wyższa niż na początku roku. Jak zamierza to osiągnąć?

Wzmocnić podstawy

Energy Transfer zmniejszył dystrybucję dywidendy o 50% w 2020 roku, aby zachować więcej gotówki na redukcję zadłużenia. W rezultacie w 2021 roku spółka wygenerowała nadwyżkę przepływów pieniężnych po wypłacie dywidendy w wysokości 6,4 mld USD. Pozwoliło to tej spółce MLP zmniejszyć w ubiegłym roku swoje długoterminowe zadłużenie o 6,3 mld USD.

Ta redukcja zadłużenia zmniejszyła presję na bilans Energy Transfer. Spółka jest obecnie bliżej realizacji celu, jakim jest obniżenie wskaźnika zadłużenia do zysku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją(EBITDA) do poziomu 4,0-4,5 razy. Dzięki temu może wygodnie zwracać inwestorom więcej gotówki.

Kształtowanie się dywidendy na akcję w ciągu ostatnich 3 lat, źródło: marketbeat.com

Mnóstwo miejsca na obsługę większych dystrybucji

Wyniki finansowe spółki pokazują, że generuje ona więcej niż wystarczającą ilość gotówki, aby powrócić do pierwotnego poziomu dystrybucji. Spółka podała niedawno wyniki za czwarty kwartał. W tym okresie wygenerowała 1,6 mld USD przepływów pieniężnych podlegających podziałowi. Wypłaciła również 540 mln USD w formie dywidendy, co niemal trzykrotnie pokryło koszty dystrybucji. Gdyby więc Energy Transfer podwoił swoją dywidendę, nadal byłby w stanie pokryć ją przy komfortowym poziomie 1,5-krotności.

Kurs akcji Energy Transfer, źródło .

Firma już zaczęła zwiększać wydatki na rozwój. W 2022 r. planuje zainwestować w ekspansję od 1,6 mld do 1,9 mld dolarów, z 1,4 mld dolarów w ubiegłym roku. Ponadto spółka ocenia potencjalny nowy rurociąg w basenie permskim, aby zwiększyć możliwości odbioru gazu w tym regionie, a także prowadzi rozmowy z Panamą w sprawie wspólnego rozwoju aktywów tego kraju w zakresie skroplonego gazu ziemnego.

Super wydajność w osiąganiu celu

Energy Transfer chce przywrócić swoją dystrybucję do poprzedniego poziomu. Oznacza to, że inwestorzy, którzy kupują dziś, nastawiają się na dywidendę, która w przyszłości może zbliżyć się do poziomu 12%. O ile osiągnięcie celu może zająć trochę czasu, to z pewnością spółka posiada przepływy pieniężne, które mogą wesprzeć ten znacznie wyższy poziom dywidendy. To czyni go atrakcyjną opcją dla inwestorów szukających potencjalnego źródła pasywnego dochodu.


No comments yet
Timeline Tracker Overview