Tohle jsou mé základní poznatky z úvah a strategie legendárního investora Charlieho Mungera

Charlie Munger, pravá ruka Warrena Buffetta, je považován za jednoho z nejúspěšnějších investorů a obchodních mozků naší doby. Jeho investiční filozofie nám poskytuje cenné poznatky, které se dají zužitkovat jak v podnikání, tak v investičním světě.

Charlie Munger

Dnes se zaměříme na podstatné věci z úvah tohoto velikána, který možná často stojí ve stínu Warrena Buffetta, ale jeho důležitost a vědomosti jsou pro Berkshire stejně tak důležité, jako ty Buffetta.

Poznatky z úvah Charlieho Mungera 👇

Důležitost racionálního myšlení a rozhodování: Charlie Munger zdůrazňuje důležitost racionálního myšlení a rozhodování, zejména pokud jde o investování. Povzbuzuje jednotlivce, aby mysleli nezávisle a vyhnuli se ovlivnění populárním míněním nebo stádní mentalitou.

Síla mentálních modelů: Munger zdůrazňuje, že je důležité mít různorodý soubor mentálních modelů, které pomáhají porozumět světu a lépe se rozhodovat. Věří, že díky široké škále mentálních modelů mohou jednotlivci snadněji identifikovat vzorce a spojení napříč různými oblastmi a disciplínami.

Potřeba trpělivosti a disciplíny: Munger poměrně často obhajuje trpělivost a disciplínu, pokud jde o investování, a poznamenává, že úspěšné investování vyžaduje schopnost myslet dlouhodobě a vyhnout se pokušení činit impulzivní rozhodnutí založená na krátkodobých výkyvech trhu.

Hodnota studia historie: Munger věří, že studium historie je cenné pro pochopení lidského chování a rozhodování a že pochopením chyb minulosti se jednotlivci mohou vyhnout podobným chybám v současnosti i budoucnosti.

Důležitost sebezdokonalování: Munger povzbuzuje jednotlivce, aby neustále pracovali na zlepšování sebe sama, a to jak intelektuálně, tak emocionálně. Věří, že neustálým učením a růstem se jednotlivci mohou stát lepšími rozhodovateli a nakonec vést více naplňující život.

Investiční strategie 👇

Dlouhodobá perspektiva: Charlie Munger věří v dlouhodobou perspektivu, pokud jde o investování, spíše než se snažit dosáhnout rychlých zisků na základě krátkodobých výkyvů trhu.

Kvalita nad kvantitou: Munger zdůrazňuje důležitost investování do vysoce kvalitních společností se silnými základy, spíše než se snažit rozložit investice mezi velké množství společností.

Diverzifikace: Munger obhajuje diverzifikaci jako způsob řízení rizika, ale také zdůrazňuje důležitost nerozložit investice až příliš.

Důkladný výzkum: Munger zdůrazňuje důležitost důkladného výzkumu a due diligence při výběru investic. Due diligence = přezkum prováděný za účelem potvrzení skutečností nebo podrobností o projednávané záležitosti. Ve finančním světě vyžaduje due diligence prozkoumání finančních záznamů před uzavřením navrhované transakce s jinou stranou.

Vyhnout se trendovým investicím: Munger doporučuje vyhnout se trendovým investicím a místo toho se zaměřit na společnosti s prokázanými výsledky a pevnými základy.

Vyhnout se iracionální rozjařenosti: Munger je známý tím, že varuje před nebezpečím iracionální nevázanosti, nebo když se trhy stanou příliš optimistickými, a radí investorům, aby byli v těchto časech opatrní.

Vyhýbání se složitosti: Munger doporučuje vyhnout se složitým a těžko pochopitelným investicím a místo toho se zaměřit na investice, které jsou snadno pochopitelné a mají jasnou hodnotovou nabídku.

Důraz na jednoduchost: Munger věří v jednoduchost a radí investorům, aby se zaměřili na několik klíčových investic, kterým dobře rozumějí, spíše než na rozložení investic do široké škály společností.

(6) Rady Charlieho Mungera o investování a životních rozhodnutích, díky nimž člověk zbohatne - YouTube

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Chceš se se stát úspěšným akciovým investorem?

Začni studovat prestižní Bulios akademii a získej přístup k unikátnímu vzdělávacímu obsahu, analýzám a praktickým nástrojům!

Keep it simple. Nechápu, že furt lidi tak strašně láká vymejšlet nějaký šílenosti :D

Tak to co říká Mumger ohledně diverzifikace, tak je to krásné vidět i na jeho portfoliu, kdy má jenom 4 společnosti, pokud se nepletu. 👍

On mu jeste nejake investice myslim spravuje Li Lu. Snad to neni v ramci Himalaya Capital Management to by si moc nepomohl;)

Bral jsem jako čistě, to co má Munger. To upřímně nevím, že mu ještě někdo spravuje investice, ale určitě jich nebude hodně.