S&P 500 ^GSPC
4,967.23
-0.88%
Nvidia NVDA
$762.00
-10.00%
Meta META
$481.07
-4.13%
Amazon AMZN
$174.63
-2.56%
Tesla TSLA
$147.02
-1.94%
Microsoft MSFT
$399.12
-1.27%
Apple AAPL
$165.00
-1.22%
Alphabet GOOG
$155.72
-1.10%

Průzkum z Davosu odhalil pochmurný výhled generálních ředitelů na tento rok

Martin Bartkovský
24. 1. 2023
7 min read

Letos v lednu proběhl již 26. výroční globální průzkum, který se konal na setkání světového hospodářského fóra v Davosu. Dotazováno bylo přes 4000 různých manažerů a ředitelů. Co tento průzkum odhalil? Jaký je výhled těchto dotazovaných manažerů a ředitelů na tento rok, a do budoucna celkově? To se dozvíte níže.

Na setkání světového ekonomického fóra nechyběla ani agentura PwC, která zde na pozadí všech přednášek, diskuzí, a jednáních prováděla průzkum, ve kterém se ptala 4410 generálních ředitelů a manažerů na jejich výhled pro rok 2023, a také do budoucna.

Přizpůsob se, nebo zanikni

Asi toto je definice, která vystihuje aktuální pohled dotázaných generálních ředitelů ohledně fungování jejich firem v budoucnu. Zkrátka si moc dobře uvědomují, že svět se vyvíjí, a pokud se i jejich společnosti, produkty, a služby nebudou vyvíjet, tak prostě a jednoduše zaniknou.

Téměř 40 % dotázaných ředitelů odpovědělo na otázku ohledně fungování jejich firmy v budoucnu, že pokud se nebude jejich firma vyvíjet, a zkrátka bude stát furt na těch samých obchodních modelech, a službách, tak během deseti let zanikne.

Předseda PwC na toto téma dodal pouze následující.

Nestálá ekonomika, desítky let vysoká inflace a geopolitický konflikt přispěly k úrovni pesimismu generálních ředitelů, která nebyla zaznamenána za více než deset let.

Zkrátka generální ředitelé nebyli za posledních 12 let tak moc pesimističtí ohledně budoucnosti svých firem, jako jsou nyní. Více než 70 % dotazovaných ředitelů se shodlo na tom, že v příštích 12 měsících zažijeme pokles globálního hospodářského růstu, a dvě třetiny dotázaných se shodlo na tom, že nás v letošním roce čeká globální recese.

Dopady změn klimatu na společnosti

V průzkumu také padla otázka, zda dotázaní očekávají nějaký dopad změny klimatu na své podnikání. Zajímavé bylo, že mezi dotázanými se našlo zhruba 50 % ředitelů, kteří očekávají dopad změn klimatu na své dodavatelské řetězce. Další, menší skupina, asi 40 %, uvedla že očekává dopad na své náklady. V Číně je tato situace ještě více vnímaná. Zhruba 71 % ředitelů čínských společností očekává dopad klimatických změn na své dodavatelské řetězce, a zhruba 65 % čínských ředitelů očekává dopad na své náklady.

Problémy v letošním roce

Zatím co dopady změn v klimatu společnosti, podle svých ředitelů, pocítí spíše ve střednědobém horizontu, to znamená v horizontu zhruba 5 let, tak jsou zde také vlivy, které společnosti pociťovaly v minulém roce, a předpokládají, že je budou pociťovat i v tomto roce.

Výsledky průzkumu ohledně krátkodobých a dlouhodobých rizik pro společnosti.

Už z grafu je asi patrně jasné, že největšími strašáky pro tento rok budou, podle dotázaných ředitelů, inflace, makroekonomická volatilita, a nadále probíhající válka na Ukrajině. Všechny tři hrozby jsou bezprostřední, a na první pohled se jedná o vážné problémy, které se mohou vzájemně posilovat a umocňovat, protože například válka na Ukrajině tlačí ceny nahoru a povzbuzuje centrální banky po celém světě, aby zasáhly prostřednictvím růstu úrokových sazeb, které tlumí hospodářský růst.

Zároveň, když se podíváme do těchto grafů, tak zjistíme, že dotázáni ředitelé nevnímají tyto 3 hrozby pouze jako krátkodobé, ale také i jako dlouhodobější výzvy, kterým budou muset čelit. Zároveň zde také panuje částečná obava, že by se při zaměření na aktuální hrozby zapomnělo také na bezpečnost, konkrétně tu kybernetickou.

Někteří dotázáni ředitelé totiž vyjádřili obavy, že by se společnosti mohly nechat zaslepit při řešení aktuálních problému, a podcenit tak otázku kyberbezpečnosti. Příchod nových technologií, spouštění nových aplikací pro spotřebitele, nebo například vývoj a aplikace umělé inteligence do různých aplikací a zařízení vždy představuje určitou kybernetickou zranitelnost, kterou by měly společnosti podchytit spolu s uvedením produktu na trh. Může se tedy stát, že v případě velkých investic do vývoje těchto technologií, a v případě rychlého pokroku v před, se na toto téma může trochu pozapomínat. Konec konců dnešní doba je v podstatě z části digitální, a spolu s další digitalizací se zvyšuje riziko kybernetické zranitelnosti.

Je hlavní vlna propouštění za námi?

Podle průzkumu to vypadá, že hlavní vlna propouštění je za námi. Při dotazu, zda budou ředitelé i v tomto roce propouštět, tak zhruba 60 % procent dotázaných uvedlo, že propouštění nemají v plánu, 24 % uvedlo, že nad tím uvažují v letošním roce, a 16 % uvedlo, že už začali propouštět. Zkrátka a dobře ředitelé v posledním roce změnili pohled na pracovní sílu, a pracovní efektivitu celkově, a je jim jasné, že aby mohli v budoucnu uspět, tak potřebují mít ve své společnosti kvalitní zaměstnance, což odráží i ochota ředitelů nesnižovat mzdy zaměstnancům, kdy v průzkumu uvedlo zhruba 80 % dotázaných ředitelů, že neplánují snižovat svým zaměstnancům mzdy.

Závěr

Toto je základní shrnutí pro mě důležitých bodů z tohoto průzkumu. A co z toho vyplívá. Zkrátka a jednoduše se svět posouvá stále kupředu, a spolu s tím rostou některé rizika, případně vznikají nové rizika. Podle tohoto průzkumu je vidět, že si to uvědomují i ředitelé společností do kterých investujeme. Dnešní dobu podle mě osobně přesně vystihuje hned první bod. Přizpůsob se, nebo zanikneš. Pokud se společnosti nepřizpůsobí svými technologiemi, produkty, a službami dané době, tak se také může stát, že za pár let po nich neštěkne ani pes.

Moc důvěry v dnešní době nepřidává ani fakt, že prakticky 40 % dotázaných ředitelů si je už nyní vědomo toho, že pokud se nezačnou se svými společnostmi vyvíjet dál tak zkrátka a jednoduše zaniknou, a spolu s nimi zaniknou i peníze některých investorů.

Jedinou pozitivní zprávou na tomto průzkumu asi je, že společnosti se nechystají ve velké míře propouštět. Samozřejmě v některých jednotlivých státech to může znamenat vyšší míru propouštění, a spolu s tím spojený mírný růst nezaměstnanosti, ale v globálním měřítku se nebude jednat o žádné zásadní propouštění.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Zdroje:

https://www.pwc.com/gx/en/about/contribution-to-debate/world-economic-forum/pwc-at-davos.html

https://www.reuters.com/technology/davos-2023-ceos-most-gloomy-growth-more-than-decade-pwc-survey-2023-01-16/

https://www.thestar.com.my/news/world/2023/01/17/most-ceos-expect-bleak-economic-outlook-for-2023-pwc-survey

https://finance.yahoo.com/news/davos-pw-c-survey-finds-bleak-ceo-outlook-for-2023-174505340.html

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.