Joe Biden varuje: Kryptoměnové společnosti budou podléhat tvrdé regulaci

Joe Biden oznámil, že se blíží velké změny pro krypto společnosti, které již nebudou ignorovat platné finanční předpisy a základní kontroly rizik. Poslední rok údajně jeho lidé důkladně analyzovali celou situaci v krypto průmyslu, z čehož vyplývá závěr, že musí nastat změny, aby byl každý investor v bezpečí.

Joe Biden

Bidenova administrativa oznámila svůj záměr vytvořit v nadcházejících měsících právní rámec pro regulaci kryptoměn a především pro krypto společnosti. Příspěvek zveřejněný prostřednictvím Bílého domu poznamenal, že administrativa vyvinula "vůbec první rámec pro rozvoj digitálních aktiv" a zároveň se zabývala jeho riziky, a především ochranou investorů.

V prohlášení se uvádí, že administrativa "strávila uplynulý rok identifikací rizik kryptoměn a jednáním k jejich zmírnění pomocí kroků, které může provést výkonná složka."

Bílý dům vytvoří kryptografický právní rámec

Rok 2022 byl pro sektor digitálních aktiv obtížný. Klesající ceny a odhalení špatných aktérů znamenalo katastrofu pro nepřeberné množství investorů. Následně regulační a vládní orgány obrátily svou pozornost k průmyslu a k tomu, jak nejlépe přistupovat ke složitému tématu regulace.

Plán administrativy na zmírnění rizik kryptoměn a náznaky prvotní regulace 👇

Rok 2022 byl pro kryptoměny těžký, hroutili se známé společnosti a kryptotrh byl plošně promořen ''nákazou'', která způsobovala abnormální volatilitu a připravila investory o nemalé peníze.

Mnoho každodenních investorů, kteří důvěřovali kryptoměnovým společnostem - včetně mladých lidí, utrpělo vážné ztráty, ale naštěstí turbulence na trzích s kryptoměnami měly dosud malý negativní dopad na širší finanční systém. Zatímco kryptoměna může být relativně nová, chování, které jsme viděli některé kryptoměnové společnosti vykazovat, a rizika, která toto chování představuje, nejsou.

Hlavní poselství zní:

Jako administrativa se zaměřujeme na to, abychom i nadále zajišťovali, aby kryptoměny nemohly podkopat finanční stabilitu, chránit investory a hnát špatné aktéry k odpovědnosti.

Zástupci Bílého domu sdělili:

Za prvé, odborníci napříč administrativou stanovili vůbec první rámec pro vývoj digitálních aktiv bezpečným a odpovědným způsobem při řešení rizik, která představují. Jistě, technologie pohánějící kryptoměny mohou nabídnout způsoby, jak provádět platby rychleji, levněji a bezpečněji. Tento rámec však identifikuje jasná rizika. Například některé subjekty zabývající se kryptoměnami ignorují platné finanční předpisy a základní kontroly rizik - postupy, které chrání domácnosti, podniky a ekonomiku země. Kromě toho kryptoměnové platformy a promotéři často uvádějí spotřebitele v omyl, jsou ve střetu zájmů, neposkytují odpovídající informace nebo se dopouštějí přímého podvodu. A v celém odvětví existuje špatná kybernetická bezpečnost, která umožnila Korejské lidově demokratické republice ukrást více než miliardu dolarů na financování svého agresivního raketového programu.

Zadruhé, agentury využívají své pravomoci k tomu, aby tam, kde je to vhodné, zintenzivnily prosazování a v případě potřeby vydaly nové pokyny. Bankovní agentury vydaly tento měsíc společné pokyny k imperativu oddělit riziková digitální aktiva od bankovního systému. Agentury napříč vládou zahájily - nebo nyní vyvíjejí - programy veřejného povědomí, které pomáhají spotřebitelům pochopit rizika nákupu kryptoměn.

Vyzýváme tak regulační orgány, aby v tomto úsilí pokračovaly, včetně těch, jejichž cílem je řešit a omezit vystavení finančních institucí rizikům digitálních aktiv.

Události uplynulého roku však podtrhují, že je zapotřebí více. Agentury zdvojnásobily své úsilí v boji proti podvodům, včetně šíření nepravdivých nebo zavádějících tvrzení o kryptoaktivech, která jsou pojištěna FDIC. A zatímco Spojené státy jsou již globálním lídrem v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, donucovací orgány věnují zvýšené zdroje na boj proti nezákonným činnostem zahrnujícím digitální aktiva. V nadcházejících měsících administrativa také představí priority pro digitální aktiva výzkumu a vývoje, což pomůže technologiím pohánějícím kryptoměny standardně chránit spotřebitele.

Také Kongres musí zvýšit své úsilí. Kongres by například měl rozšířit pravomoci regulátorů, aby zabránil zneužívání aktiv zákazníkůkteré poškozuje investory a deformuje ceny – a aby zmírnil střety zájmů. Kongres by také mohl posílit požadavky na transparentnost a zveřejňování informací pro kryptoměnové společnosti, aby investoři mohli činit informovanější rozhodnutí o finančních a environmentálních rizicích.

Akce Kongresu v těchto oblastech by sice byla vítaná, ale Kongres by jim také mohl ztížit práci a zhoršit rizika pro investory a finanční systém. Legislativa by neměla dát zelenou mainstreamovým institucím, jako jsou penzijní fondy, aby se střemhlav vrhly na trhy s kryptoměnami. V uplynulém roce omezená expozice tradičních finančních institucí vůči kryptoměnám zabránila tomu, aby turbulence v kryptoměnách infikovaly širší finanční systém. Bylo by vážnou chybou přijmout právní předpisy, které zvrátí kurz a prohloubí vazby mezi kryptoměnami a širším finančním systémem.

  • Co na to říkáte?
  • Je po událostech z minulého roku určitá regulace krypto společností potřeba?
  • Sdílíte názor, že by propojení finančního systému a kryptoměn byla obrovská chyba?

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Regulace je zdravá 🙌

FTX kauza asi přispěla ke zrychlení procesů. I bez toho by to asi stejně bylo nevyhnutelné

No jasně, bylo toho opravdu mnoho, zásah musí přijít.

Myslím, že po minulém roce, a hlavně po pádu FTX, bylo jasné, že něco takového bude zapotřebí.

To bez debat 👍