S&P 500 ^GSPC
4,967.23
-0.88%
Nvidia NVDA
$762.00
-10.00%
Meta META
$481.07
-4.13%
Amazon AMZN
$174.63
-2.56%
Tesla TSLA
$147.02
-1.94%
Microsoft MSFT
$399.12
-1.27%
Apple AAPL
$165.00
-1.22%
Alphabet GOOG
$155.72
-1.10%

Alibaba: Titán, který se odmítá vzdát

Několik měsíců po sobě byla společnost Alibaba Group $BABA+0.3%  pod tlakem čínské vlády. To mělo silný dopad na cenu akcií a nyní se obchodují o 37 % níže, než je jejich historické maximum. Všechny tyto problémy jsou významné, nicméně je tak silný propad ceny akcií těžké ospravedlnit. V současné době akcie vykazují velmi vysoké podhodnocení (alespoň podle mého názoru teda…). Spravedlivá cena společnosti Alibaba by měla být přibližně 283 dolarů za akcii. Alibaba má mnoho předností, ale také některé nevýhody, které si v článku rozebereme. Navzdory problémům je současná cenová úroveň pro krátkodobou investici velmi atraktivní.

 

 

M&T Bank Corp.

Symbol: $BABA+0.3% 

Momentální cena: 195,25 $

Kapitalizace: 530,72 mld. $

Předpokládaná potenciální cena dle Tipranks: 275,30 $ (+41 %)

 

Co se s Alibabou vlastně stalo?

$BABA+0.3%  je jednou z největších čínských společností známých po celém světě. Kromě toho je také jednou z největších společností na světovém akciovém trhu. Akcie této neustále rostoucí společnosti začaly v posledních 10 měsících vykazovat trvalý pokles. A právě nedávno došlo k dalšímu šoku. Důvodem všeho je neustálý tlak, obavy a nejistota…

 

Smutná pohádka začala na podzim roku 2020, kdy čínská vláda pozastavila IPO společnosti Ant Group. Zároveň zmizel zakladatel a jeden z členů představenstva Jack Ma. Později, v prosinci téhož roku, bylo zahájeno antimonopolní vyšetřování. Poté se firma trochu vzpamatovala vzpamatovali ale hned v dubnu 2021 byla oznámena výše pokuty za porušení antimonopolní legislativy. Společnost musela ve dvou splátkách zaplatit rekordních 2,8 miliardy dolarů.

 

Poté došlo k různým událostem, které dramaticky ovlivnily cenu akcií společnosti $BABA+0.3%. Jednou z nejvýznamnějších je, že vláda v polovině března nutila společnost prodat mediální aktiva v hodnotě 8 miliard dolarů. Nedávno došlo k dalším dvěma významným událostem. Čínské úřady začaly být velmi znepokojeny stavem tohoto odvětví. Jejich cílem je zvýšit konkurenci a dát příležitost k rozvoji malých podniků a začínajících IT firem, zajistit spolehlivou ochranu dat uživatelů, a hlavně vylepšit pozici čínského komunistického režimu vůči těmto gigantům jako je právě $BABA+0.3% . To však čínským veřejným společnostem neprospívá a výrazně to ovlivnilo cenu jejich akcií. Hned poté následoval zákaz soukromého doučování, který ukázal neomezenou moc ČKS (Čínská komunistická strana) nad místními podniky.

 

Všechny tyto události vzbudily v investorech nejistotu ohledně budoucnosti společnosti $BABA+0.3% . Je obtížné posoudit možnost nových sankcí ze strany ČKS. Nedávné události ukázaly, že není známo, co lze očekávat. Navzdory tomu, co se stalo, a rizikům, která jsou s Alibabou spojena, má však společnost silné finanční ukazatele a nadále roste.

 

Alibaba

Alibaba Group je diverzifikovaný holding, který zahrnuje několik velkých a mnoho malých podniků. Klíčovým rysem společnosti je, že většina z nich je vzájemně propojena a tvoří kvalitní ekosystém.

 

 

Klíčovým podnikáním je internetový maloobchod. Alibaba má ročně více než 912 milionů aktivních zákazníků v Číně a více než 265 milionů ve zbytku světa. Ostatní oblasti podnikání přinášejí menší příjmy, ale jsou nesmírně důležité pro plné fungování tohoto ekosystému.

 

 

Alibaba je jednou z největších společností na trhu mezinárodního obchodu. Většinou se společnosti tohoto odvětví zaměřují na domácí trhy. Čínský trh je obrovský a společnost Alibaba je na něm jedním z klíčových hráčů. Společnost se však nezaměřuje pouze na domácí trh, ale také na trh mezinárodní.

 

Stabilní růst

Společnost Alibaba $BABA+0.3% teprve nedávno zveřejnila finanční zprávu za červnové čtvrtletí roku 2021. Zpráva sice nepřekonala očekávání analytiků, ale objevilo se v ní několik pozitivních signálů. Klíčovými body tohoto kvartálního reportu jsou však pokles upraveného zisku EBITDA a čistého zisku. Vedení společnosti vysvětluje, že k poklesu provozního zisku přispěly investice do strategických oblastí s cílem zachytit několik nových příležitostí. A pokles čistého zisku byl ovlivněn částečnou úhradou pokuty za porušení antimonopolní legislativy.

 

V průběhu roku vykázal největší růst maloobchod mezinárodního obchodu a logistických služeb Cainiao, který činil 54 %, resp. 50 %. Celkové příjmy z obchodu se zvýšily o 35 %. Segment inovačních iniciativ a cloud computingu vykázal slušný výkon zvýšený o 37 %, resp. 29 %. Digitální média a zábava vykázaly růst pouze o 15 %. Závislost růstu příjmů na sezónnosti je zřejmá. Nižší růst tržeb v roce 2021 než v roce 2020 je pravděpodobně způsoben menším poklesem v březnu 2021 ve srovnání s rokem 2020.

 

Zajímavější je obrázek ročních příjmů. Společnosti $BABA+0.3% se za posledních 10 let podařilo výrazně zvýšit tržby a výnosy. V posledních letech však dochází ke zpomalení růstu provozního a čistého zisku. Údaje za rok 2021 nezahrnují hodnoty za druhé čtvrtletí, protože Alibaba končí fiskální rok v prvním čtvrtletí. Rovněž není zřejmý žádný zpětný trend růstu tržeb.

 

 

Pokles provozní marže a čisté marže je dán stálým nárůstem nákladů na výzkum a vývoj. Rychlý růst tržeb je doprovázen zvýšeným nárůstem nákladů na prodej, zejména marketingové náklady se v průběhu roku zvýšily o více než 100 %. Společnost nevyplácí žádné dividendy, takže rostoucí investice jsou pro ni pozitivním signálem. Díky silnému toku provozního zisku z odvětví obchodu může Alibaba $BABA+0.3% udržet dobré tempo rozvoje nerentabilních odvětví. Cloud computing, digitální média a hardware by mohly během několika příštích let dosáhnout nulového zisku.

 

 

Obecně lze ukazatele finančních výkazů společnosti Alibaba $BABA+0.3% označit za uspokojivé. Jak bylo uvedeno výše, nejedná se o nejlepší dlouhodobou investici. Finanční ukazatele toto tvrzení potvrzují: míry růstu příjmů a ziskovosti klesají. Tento obrázek by neměl krátkodobé investory děsit. Pokud se však v dlouhodobém horizontu nic nezmění, mohlo by se jednat o docela problém.

 

Do budoucna

Současná situace se ukázala být nepříjemná pro mnoho dlouhodobých investorů do společnosti Alibaba. Dlouhodobý pokles akcií nás nutí přemýšlet o tom, zda se investice do čínských společností vyplatí. V současné době mohu vyzdvihnout několik pozitivních i negativních aspektů investování do společnosti Alibaba.

 

Podle mého názoru je jasné, že společnost bude fungovat i v budoucnu. Kromě toho vidím, že pravděpodobnost, že tak obří společnost bude v příštích několika letech stažena z burzy nebo se stane soukromou, je poměrně nízká.

 

Dalším bodem je, že některé kroky ČKS vedou k pozitivním změnám. Například zvýšení transparentnosti provozu nebo konkurence. Kromě toho je Alibaba růstovou akcií, jejíž podnikání skutečně roste a přináší zisky. Společnost má dobré marže, nízké zadlužení a slušné zisky.

 

Poslední bod je zřejmý. Je silně podhodnocená. Společnost potřebuje nějaké pozitivní informační zázemí, aby mohla začít růst. Proč bych Alibabu (ani žádnou jinou čínskou společnost) dlouhodobě nedržel ptáte se?

 

Je to všechno o nejistotě. Obecně panuje názor, že finanční výkazy čínských společností jsou černou skříňkou. Nikdy si nemůžete být jisti, kolikrát byly opraveny a kým byly opraveny.

 

Pro čínské společnosti je obtížnější vstoupit na zahraniční trhy. Alibaba má v mezinárodním maloobchodě silného konkurenta, kterým je Amazon. Domácí trh je již dobře pokrytý. Internet má v Číně dnes více než 70 % lidí a zdá se, že téměř každý, kdo v Číně používá internet, alespoň jednou ročně nakoupí u společnosti Alibaba. Růst domácího trhu je proto z dlouhodobého hlediska sice omezený, ale jistý.

 

Na společnost Alibaba dopadlo v uplynulém roce mnoho problémů. Zdá se, že čínská vláda se rozhodla uvést všechny nároky na společnost najednou. V dlouhodobém horizontu se mohou objevit nové sankce, a to kvůli obrovskému politickému riziku. Investice do čínských společností je samozřejmě rizikovější než do amerických, ale zároveň je to šance, jak těžit z rychlého růstu čínské ekonomiky. Je samozřejmě velkou otázkou, jak dlouho bude pokračovat. Je však téměř jasné, že během následujících 1 až 3 let Čína poroste stejně rychle jako dříve.

 

Podle mého názoru je současná cena Alibaby skvělou příležitostí pro krátkodobé investory. Existuje mnoho rizik, kterých je třeba se obávat, nicméně počítám s tím, že společnost tuto krizi čínské regulace úspěšně překoná. V současné době je silný pokles ceny akcií způsoben spíše obavami než fakty. Většina významných problémů, které mohou ovlivnit podnikání společnosti Alibaba, je dlouhodobého charakteru. Pravděpodobnost jejich výskytu v krátkodobém horizontu je poměrně malá.

 

DISCLAIMER – nejsem investiční profesionál, ale jen zaujatý retailový investor, takže se nejedná o investiční doporučení. Před nákupem jsi prosím udělejte vlastní analýzu. 

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Partner

Do toho přijde slušná korekce a akcie $BABA+0.3% jsou na $100, to by byla krása :))