Vlastníte Americké akcie? Pak byste se určitě měli mít na pozoru. Můžete být překvapeni.

Většina lidí má v oblibě americké akcie. Investování samozřejmě sebou nese i určité rizika. Je tu ale jedna věc o které vám málokdo řekne, a přitom může mít na váš majetek významný dopad. Co to je? Jak tomu předejít, a jak se chránit? to se dočtete níže.

Jedním z nejznámějších pojmů je takzvaná smlouva o dvojím zdanění, která chrání investory proti tomu, aby své příjmy z investic museli danit vícekrát. Zde je ale velmi důležité porozumět tomu, na co všechno se tato smlouva vztahuje. Většina investorů totiž žije v domnění, že je tato smlouva chrání ve všech ohledech. Částečně mají pravdu, protože smlouva o dvojím zdanění mezi Českem a USA se vztahuje na příjmy z investic, ale pouze za dobu života investora. To znamená, že pokud budujete portfolio, které budete chtít jednou odkázat svým potomkům, tak ti můžou mít v budoucnu problém.

Progresivní daň

Česká republika má s USA uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, ale ta se vztahuje pouze na daň z příjmu, nikoliv na dědickou nebo darovací daň.

 Potvrdila Olivia Cooper, specialistka na mezinárodní právo a daňové souvislosti. Daň tak dopadá na kteréhokoliv českého rezidenta, nebo rezidenta kterékoliv země, která nemá s USA uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. To tedy znamená, že jakýkoliv občan v případě dědictví, nebo darování majetku, který se nachází v USA, tak mu bude stržena tato daň. Jak jsem psal již výše. Smlouva o dvojím zdanění se v tomto případě vztahuje pouze na daně z příjmu po dobu života. V případě českých investorů se tato daň vztahuje právě na dědictví, anebo darování.

Může to být velmi matoucí, protože každá daňová smlouva, přestože je uzavřena stejnou zemí, může mít různé kvalifikační doložky. Proto nikdy nepředpokládejte, že pokud je osvobození dostupné v jedné daňové smlouvě s USA, bude dostupné ve všech těchto smlouvách.

Tato Daň se tedy vztahuje na veškerá aktiva, která zůstavitel vlastnil k datu úmrtí. Pomyslnou třešničkou na dortu tomu všemu je, že daň se obvykle nevyplácí z původní hodnoty majetku, popř. z toho, co za ni zůstavitel zaplatil, ale z aktuální reálné hodnoty.

https://www.youtube.com/watch?v=ZlJ2gnFd8Io

Shrnuto a podtrženo. Pokud budete chtít převádět jakýkoliv majetek po svém úmrtí nebo formou daru, ať už to jsou akcie nebo nemovitosti, který je v Americe, tak se budete muset smířit s tím, že tento majetek bude zdaněn progresivní daní. Tato daň může dosahovat až do výše 40 %. Od daně je osvobozen majetek pouze do výše 60 000 USD.

Jak tomuto předejít?

Na internetu jsem našel několik informací a tipů, které můžou pomoci této dani předejít. Jeden z tipů byl například držení svých investic pomocí svěřeneckých fondů, nebo holdingových společností.

Vložený majetek není předmětem dědického řízení, a proto v řadě situací, např. úmrtí osoby, nedochází k transferu majetku v pozůstalostním řízení a nevzniká daňová událost, která by generovala vznik daňové povinnosti. Tato právní forma držby a investování do aktiv s daňovým domicilem v USA má i svá specifika, jako je povinnost účtování, přeceňování nebo absence daňového testu, ale má to i řadu pozitiv, která je vždy nutné vyhodnotit v závislosti na typu a velikosti investovaného majetku.

Zkrátka a jednoduše jde o to, že osoba drží své investice pomocí holdingů, nebo svěřeneckých fondů, které jsou v Česku. Tím pádem při úmrtí majitele, zůstává majitel amerických akcií stále stejný, jenom se mění majitel daného holdingu, nebo svěřeneckého fondu. Nevzniká zde tedy povinnost k úhradě této daně.

Když vezmeme v úvahu časový a kvantitativní test, tak se mi osobně jeví jako nejlepší možnost pro investora, řešit tuto situaci včas, a portfolio odprodat, a na své potomky převést rovnou finance.

Pokud ale tedy disponujete majetkem, který má nižší hodnotu než je 60 000 USD, pak je tento majetek od této daně osvobozen, a nemusíte tím pádem nic řešit.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Tohle řešit naštěstí nemusím 😅

Tak to doufám muset řešit nebudu :D

Timeline Tracker Overview