Jabil: obiecująca firma z wielkimi planami na przyszłość

Według statystyk z ostatnich lat Jabil jest jednym z największych na świecie producentów komponentów elektronicznych, którego sprzedaż przekracza dziesiątki miliardów dolarów rocznie. Firma drapieżnie zwiększa swoje zyski netto, a także planuje ekscytujący rozwój nowego biznesu.

Jabil $JBL-1.3% to amerykańska firma produkująca komponenty elektroniczne, urządzenia i produkty dla różnych gałęzi przemysłu. Ich usługi obejmują projektowanie, produkcję, testowanie, dystrybucję i zarządzanie dostawami dla szerokiej gamy produktów, w tym urządzeń mobilnych, elektroniki użytkowej, części samochodowych, urządzeń medycznych, maszyn przemysłowych i innych.

Jabil jest również znany jako dostawca usług w zakresie produkcji kontraktowej komponentów elektronicznych, co oznacza, że produkuje produkty elektroniczne dla innych firm zgodnie z ich wymaganiami i specyfikacjami. Siedziba firmy znajduje się w St. Petersburgu na Florydzie i ma biura na całym świecie.

Jabil dociera do tych branż i sprzedaje im swoje produkty 👇

Jabil ma kilka przewag konkurencyjnych, które pozwalają mu odnieść sukces na rynku produkcji i usług elektronicznych:

Globalny zasięg: Jabil posiada biura w wielu krajach i ma doświadczenie w pracy w różnych kulturach i z różnymi branżami. Dzięki temu może dostarczać usługi i rozwiązania dostosowane do lokalnych potrzeb i warunków.

Elastyczność.

Innowacyjność: Jabil posiada doświadczenie w zakresie innowacji i projektowania nowych produktów i procesów w branży elektronicznej. Firma inwestuje w badania i rozwój oraz współpracuje z wieloma klientami przy tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Jakość. Firma ma wysokie standardy jakości i pracuje nad zminimalizowaniem ryzyka związanego z produkcją i dostawą.

Infrastruktura technologiczna: Jabil posiada nowoczesną infrastrukturę technologiczną i wyposażenie, co pozwala na wytwarzanie produktów o wysokiej precyzji i jakości.

Szeroki zakres usług: Jabil oferuje szeroki zakres usług związanych z produkcją i dostawą elektroniki, w tym projektowanie, produkcję, testowanie, zarządzanie dostawami i logistykę. Dzięki temu klienci mogą uzyskać kompletne rozwiązanie i zmniejszyć koszty zarządzania łańcuchem dostaw.

Według informacji ujawnionych przez firmę, Jabil działa w ponad 30 krajach na całym świecie i posiada ponad 100 zakładów produkcyjnych i centrów rozwojowych. Firma zatrudnia ponad 260 000 osób.

Jabil jest jednym z największych dostawców usług produkcji kontraktowej dla komponentów i produktów elektronicznych. Według statystyk z 2021 roku, Jabil był jednym z największych producentów komponentów elektronicznych na świecie z roczną sprzedażą przekraczającą 22 miliardy dolarów. Jabil jest silnie obecny w takich branżach, jak elektronika konsumencka, motoryzacja, technologia medyczna, sprzęt przemysłowy i inne.

Ponieważ Jabil świadczy usługi produkcji kontraktowej dla wielu firm, jego produkty mogą pojawiać się w różnych produktach pod różnymi markami. Wiele dużych firm technologicznych korzysta z usług Jabil w zakresie produkcji swoich produktów, w tym firmy takie jak Apple, Cisco, HP, IBM, Microsoft, Nokia, Sony i wiele innych.

Ryzyko

Konkurencja: Jabil działa w konkurencyjnym środowisku, w którym istnieje wiele innych firm świadczących podobne usługi. Poprawa konkurencyjności i wydajności produkcji może być kosztowna i niepewna.

Zależność od dużych klientów: firma Jabil ma dużych klientów, którzy stanowią znaczną część jej przychodów. Gdyby jeden z tych klientów odszedł lub zmniejszył wielkość zamówień, mogłoby to mieć istotny wpływ na wyniki firmy Jabil.

Wzrost kosztów surowców i materiałów: Koszty surowców i materiałów, szczególnie w branży komponentów elektronicznych, mogą być zmienne i nieprzewidywalne. Wzrost cen może wpłynąć na rentowność Firmy.

Wahania popytu rynkowego: Na popyt rynkowy na produkty i usługi firmy Jabil mogą wpływać zmieniające się trendy i warunki ekonomiczne. Spadek popytu może mieć istotny wpływ na wyniki Firmy.

Zmiany w środowisku politycznym: Jabil działa w ponad 30 krajach na całym świecie i zmiany w środowisku politycznym mogą wpłynąć na wyniki Firmy. Na przykład, zmiany w umowach handlowych, przepisach lub kursach walut mogą wpłynąć na wyniki firmy.

Ryzyko technologiczne: Szybki rozwój technologii może mieć wpływ na produkty i usługi Jabil. Firma musi regularnie dostosowywać się do nowych technologii oraz ulepszać swoje procesy i usługi, aby zachować konkurencyjność.

Finanse

Przychody

 • 2017: 19,063 mld USD
 • 2018: 22,099 mld USD
 • 2019: 25,282 mld USD
 • 2020: 27,265 mld USD
 • 2021: 29,302 mld USD
 • 2022: 33,478 mld USD

Średnia roczna stopa wzrostu przychodów Jabila w tym okresie wyniosła 11,9%.

Zyski netto

 • 2017: 129 mln USD
 • 2018: 165 mln USD
 • 2019: 165 mln USD
 • 2020: 127 mln USD
 • 2021: 697 mln USD
 • 2022: 996 mln USD

Średnia roczna stopa wzrostu dochodu netto Jabila w tym okresie wyniosła 50,4%

Aktywa x Pasywa

 • 2017: aktywa 11,6 mld USD, zobowiązania 8,9 mld USD
 • 2018: aktywa 13,4 mld USD, zobowiązania 10,4 mld USD
 • 2019: aktywa 14,9 mld USD, zobowiązania 11,6 mld USD
 • 2020: aktywa 15,9 mld USD, zobowiązania 12,4 mld USD
 • 2021: aktywa 18,1 mld USD, zobowiązania 14,1 mld USD
 • 2022: aktywa 20,1 mld USD, zobowiązania 15,8 mld USD

Zadłużenie długoterminowe

 • 2017: 2,12 mld USD
 • 2018: 2,05 mld USD
 • 2019: 2,16 mld USD
 • 2020: 2,32 mld USD
 • 2021: 2,88 mld USD
 • 2022: 2,58 mld USD

Widok na marżę

Ogólnie rzecz biorąc, Jabil ma solidne wyniki finansowe, które w ostatnich latach ulegają poprawie. Firma utrzymała rentowność i zwiększyła swoje przychody oraz EBITDA. Przychody firmy rosną średnio o 11,9% rocznie, co wskazuje, że firma jest w stanie utrzymać stały wzrost i rozszerzyć swoją działalność.

 • Zyski netto firmy rosną szybciej niż sprzedaż, a średnia roczna stopa wzrostu zysków netto wynosi 50,4%. Może to wynikać ze zwiększonej efektywności i cięcia kosztów.
 • Aktywa firmy rosną, a zobowiązania są stabilne, co wskazuje na silne zaplecze finansowe i zdolność do finansowania działalności.
 • Długoterminowe zadłużenie firmy jest stosunkowo stabilne, z wyjątkiem wzrostu w 2021 r. Może to wskazywać, że firma pożycza na finansowanie inwestycji i ekspansji biznesowej.

Ogólnie rzecz biorąc, Jabil jest zdrową firmą z dobrymi wskaźnikami finansowymi i zdolnością do utrzymania wzrostu.

Dlaczego sprzedaż jest monstrualna, ale zyski netto i marże stosunkowo niskie?

Oto dość prosta odpowiedź - Monstrualne koszty, na przykład w ostatnim roku fiskalnym zakończonym 31 sierpnia 2022 r. koszt sprzedanych towarów wyniósł 30,85 mld USD.

Pod względem P/E i ROE, Jabil wyraźnie ma przewagę nad swoimi konkurentami. Jednak brane jako całość, fundamenty są gorsze od konkurencji. Choć zyski netto rosną w szybkim tempie, to wciąż dominuje wysoki koszt wejściowy sprzedawanych towarów, który zdecydowanie musi się poprawić w dłuższej perspektywie.

Prognozy analityków

10 analityków oferujących 12-miesięczne prognozy cenowe dla Jabil Inc ma medianę celu 84,50, z wysokim szacunkiem 110,00 i niskim szacunkiem 78,00. Mediana szacunków stanowi wzrost o +3,15% w stosunku do ostatniej ceny 81,92.

Co firma planuje na przyszłość?

Plany firmy na przyszłość obejmują utworzenie Jabil Healthcare, która będzie największym globalnym dostawcą rozwiązań dla branży opieki zdrowotnej, a także skupienie się na powstających technologiach, takich jak produkcja przyrostowa, technologie autonomiczne i sztuczna inteligencja.

Jabil Healthcare będzie dostarczać rozwiązania w zakresie projektowania, inżynierii i produkcji dla pięciu kluczowych sektorów rynku opieki zdrowotnej: urządzeń medycznych, ortopedii, diagnostyki, systemów dostarczania leków i zdrowia konsumentów.

Należy pamiętać, że nie jest to porada finansowa. Każda inwestycja musi przejść dokładną analizę.


No comments yet
Timeline Tracker Overview