Jabil: обещаваща компания с големи планове за бъдещето

Според статистически данни от последните години Jabil е един от най-големите производители на електронни компоненти в света, като продажбите му надхвърлят десетки милиарди долари годишно. Компанията хищно увеличава нетната си печалба и също така планира ново вълнуващо бизнес развитие.

Jabil $JBL-1.3% е американска компания, която произвежда електронни компоненти, оборудване и продукти за различни индустрии. Услугите им включват проектиране, производство, тестване, дистрибуция и управление на доставките на широк спектър от продукти, включително мобилни устройства, потребителска електроника, автомобилни компоненти, медицински изделия, промишлени машини и др.

Jabil е известна и като доставчик на услуги за договорно производство на електронни компоненти, което означава, че произвежда електронни продукти за други компании в съответствие с техните изисквания и спецификации. Компанията е със седалище в Сейнт Питърсбърг, Флорида, и има офиси по целия свят.

Jabil достига до тези индустрии и им продава своите продукти 👇

Jabil има няколко конкурентни предимства, които му позволяват да успее на пазара на електронно производство и услуги:

Глобален обхват : Jabil има офиси в много страни и има опит в работата в различни култури и с различни индустрии. Това й позволява да предоставя услуги и решения, съобразени с местните нужди и условия.

Гъвкавост .

Иновации : Jabil има опит в иновациите и проектирането на нови продукти и процеси в електронната индустрия. Компанията инвестира в научноизследователска и развойна дейност и работи с много клиенти за създаване на нови иновативни решения.

Качество . Компанията има високи стандарти за качество и работи за свеждане до минимум на рисковете при производството и доставките.

Технологична инфраструктура : Jabil разполага с модерна технологична инфраструктура и оборудване, което й позволява да произвежда продукти с висока прецизност и качество.

Широка гама от услуги: Jabil предлага широка гама от услуги за производство и доставка на електронни продукти, включително проектиране, производство, тестване, управление на доставките и логистика. Това позволява на клиентите да получат цялостно решение и да намалят разходите за управление на веригата за доставки.

Според оповестяваните от компанията данни Jabil оперира в повече от 30 държави по света и има над 100 производствени предприятия и развойни центрове. В компанията работят повече от 260 000 души.

Jabil е един от най-големите доставчици на услуги по договорно производство на електронни компоненти и продукти. Според статистически данни от 2021 г. Jabil е един от най-големите производители на електронни компоненти в света с годишни продажби, надхвърлящи 22 млрд. долара. Jabil има силно присъствие в отрасли като потребителска електроника, автомобилостроене, медицинска техника, промишлено оборудване и други.

Тъй като Jabil предоставя услуги по договорно производство на много компании, нейните продукти могат да се появят в различни продукти под различни търговски марки. Много големи технологични компании използват услугите на Jabil за производство на своите продукти, включително Apple, Cisco, HP, IBM, Microsoft, Nokia, Sony и много други.

Рискове

Конкуренция: Jabil работи в конкурентна среда, в която има много други компании, които предоставят подобни услуги. Подобряването на конкурентоспособността и ефективността на производството може да бъде скъпо и несигурно.

Зависимост от големи клиенти: Jabil има големи клиенти, на които се пада значителна част от приходите му. Ако някой от тези клиенти напусне или намали обема на поръчките си, това може да има значително въздействие върху резултатите на Jabil.

Увеличаване на разходите за суровини и материали: Разходите за суровини и материали, особено в бизнеса с електронни компоненти, могат да бъдат променливи и непредсказуеми. Повишаването на цените може да повлияе на рентабилността на Дружеството.

Колебания в пазарното търсене: Пазарното търсене на продуктите и услугите на Jabil може да бъде повлияно от променящите се тенденции и икономически условия. Спадът в търсенето може да има значително въздействие върху резултатите на Дружеството.

Промяна в политическата среда: Jabil оперира в повече от 30 държави по света и промените в политическата среда могат да повлияят на резултатите на Дружеството. Например, промени в търговските споразумения, регулациите или валутните курсове могат да повлияят на резултатите на Дружеството.

Технологичен риск: Бързото развитие на технологиите може да повлияе на продуктите и услугите на Jabil. Дружеството трябва редовно да се адаптира към новите технологии и да подобрява своите процеси и услуги, за да остане конкурентоспособно.

Финанси

Приходи

 • 2017 г.: 19,063 млрд. щатски долара
 • 2018 г.: 22,099 млрд. щатски долара
 • 2019 г.: 25,282 млрд. щатски долара
 • 2020 г.: 27,265 млрд. щатски долара
 • 2021 г.: 29,302 млрд. щатски долара
 • 2022 г.: 33,478 милиарда щатски долара

Средният годишен темп на растеж на приходите на Jabil през този период е 11,9%.

Нетни печалби

 • 2017 г.: 129 милиона щатски долара
 • 2018 г.: 165 млн. щатски долара
 • 2019 г.: 165 млн. щатски долара
 • 2020 г.: 127 млн. щатски долара
 • 2021 г.: 697 милиона щатски долара
 • 2022 г.: 996 милиона щатски долара

Средният годишен темп на растеж на нетните приходи на Jabil през този период е 50,4%.

Активи х пасиви

 • 2017 г.: активи 11,6 млрд. щатски долара, пасиви 8,9 млрд. щатски долара
 • 2018 г.: активи 13,4 млрд. щатски долара, пасиви 10,4 млрд. щатски долара
 • 2019 г.: активи 14,9 млрд. щатски долара, пасиви 11,6 млрд. щатски долара
 • 2020 г.: активи 15,9 млрд. щатски долара, пасиви 12,4 млрд. щатски долара
 • 2021 г.: активи 18,1 млрд. щатски долара, пасиви 14,1 млрд. щатски долара
 • 2022 г.: активи 20,1 млрд. щатски долара, пасиви 15,8 млрд. щатски долара

Дългосрочен дълг

 • 2017 г.: 2,12 млрд. щатски долара
 • 2018 г.: 2,05 млрд. щатски долара
 • 2019 г.: 2,16 млрд. щатски долара
 • 2020 г.: 2,32 млрд. щатски долара
 • 2021 г.: 2,88 млрд. щатски долара
 • 2022 г.: 2,58 милиарда щатски долара

Преглед на маржа

Като цяло Jabil има стабилни финансови резултати, които се подобряват през последните години. Компанията поддържа рентабилност и увеличава приходите и EBITDA. Приходите на компанията нарастват средно с 11,9% годишно, което показва, че компанията е в състояние да поддържа стабилен растеж и да разширява дейността си.

 • Нетните приходи на дружеството нарастват по-бързо от продажбите, като средният годишен темп на нарастване на нетните приходи е 50,4%. Това може да се дължи на повишената ефективност и намаляването на разходите.
 • Активите на дружеството нарастват, а пасивите са стабилни, което показва силна финансова основа и способност за финансиране на дейността му.
 • Дългосрочният дълг на дружеството е относително стабилен, с изключение на увеличението през 2021 г. Това може да показва, че дружеството взема заеми, за да финансира инвестиции и разширяване на бизнеса.

Като цяло Jabil е стабилна компания с добри финансови съотношения и способност да поддържа растеж.

Защо продажбите са чудовищни, но нетните печалби и маржовете са относително ниски?

Ето един доста прост отговор - Чудовищни разходи, например през последната финансова година, приключила на 31 август 2022 г., разходите за продадени стоки са 30,85 млрд. долара.

По отношение на P/E и ROE Jabil очевидно има предимство пред своите конкуренти. Въпреки това, взети като цяло, фундаменталните показатели са по-лоши от тези на конкуренцията. Въпреки че нетните печалби нарастват бързо, все още преобладават високите производствени разходи за продадените стоки, които определено трябва да се подобрят в дългосрочен план.

Прогнози на анализаторите

Десетте анализатори, които предлагат 12-месечни ценови прогнози за Jabil Inc, имат средна цел от 84,50, с висока оценка от 110,00 и ниска оценка от 78,00. Медианната оценка представлява увеличение от +3,15 % спрямо последната цена от 81,92.

Какви са плановете на компанията за бъдещето?

Бъдещите планове на компанията включват създаването на Jabil Healthcare, която ще бъде най-големият глобален доставчик на решения за здравната индустрия, и фокусиране върху нововъзникващи технологии като адитивно производство, автономни технологии и изкуствен интелект.

Jabil Healthcare ще предоставя решения за проектиране, инженеринг и производство за пет ключови сектора на пазара на здравни услуги: медицински изделия, ортопедия, диагностика, системи за доставка на лекарства и потребителско здраве.

Моля, обърнете внимание, че това не е финансов съвет. Всяка инвестиция трябва да бъде подложена на задълбочен анализ.


No comments yet
Timeline Tracker Overview