close
Log in to watch events, create content and educate yourself.
Log in

Watch Stocks
Apple Inc.
$164.90
+1.56%
Tesla, Inc.
$207.46
+6.24%
NVIDIA Corporation
$277.77
+1.44%
Microsoft Corporation
$288.30
+1.50%
NIO
NIO Inc.
$10.51
+0.48%


Společnost JP Morgan si oblíbila tyto dvě vysoce výnosné akcie. Jedná se ale o kvalitní akcie?

V těchto turbulentních dobá se každý investor dívá po poměrně defenzivní volbě. Zpravidla se jedná o aktiva, které produkují příjem. Takové aktiva má v oblibě i společnost JP Morgan, které nyní představila 2 vysoce výnosné akcie, které pomůžou investorům vybudovat další příjem do portfolia.

Nejnovější data ohledně inflace sice ukazují pozitivní posun v boji s inflací, ale stále je to pouze malý krok na cestě za vítězstvím. Stále jsme totiž ještě na míle vzdáleni od cíle FEDu ve výši 2 %. Dá se tedy očekávat další růst úrokových sazeb, pomoci kterých FED bojuje s inflací. Ani generální ředitel společnosti JP Morgan Jamie Dimon si nemyslí, že se v nejbližší době vrátí inflace do normálu.

Je tedy dobré do svých portfolií zařadit i defenzivní složku v podobě vysoce výnosných dividendových akcií, které budou produkovat příjem do vašeho portfolia. Zde jsou 2 akcie, které padly do oka analytikům společnosti JP Morgan.

AGNC Investment $AGNC 

Graf ceny akcie za posledních 5 let.

AGNC Investment Corp. je realitní investiční fond (REIT), který se specializuje na investování do cenných papírů zajištěných agenturou (MBS) a zajištěných hypotečních dluhopisů (CMO).

Hlavním předmětem podnikání AGNC Investment je generovat příjem investováním do hypotečních cenných papírů agentur. Společnost získává finanční prostředky prostřednictvím vydávání kmenových a prioritních akcií, jakož i krátkodobých a dlouhodobých dluhů. AGNC Investment investuje především do hypotečních cenných papírů s pevnou úrokovou sazbou, ale může také investovat do hypoték s nastavitelnou sazbou a dalších cenných papírů, které jsou garantovány GSE. Většina portfolia společnosti je zainvestovaná v 30letých fixních hypotečních nástrojích.

Konkurenční výhodou AGNC Investment je její zaměření na agenturní hypoteční cenné papíry. Tyto cenné papíry mají vládní záruku, která poskytuje vysoký stupeň úvěrové ochrany proti nesplácení. To snižuje úvěrové riziko AGNC Investment a umožňuje společnosti soustředit se na řízení úrokového rizika. Kromě toho má manažerský tým AGNC Investment značné zkušenosti v hypotečním průmyslu, což společnosti poskytuje konkurenční výhodu při výběru investic a správě portfolia.

Jednou nevýhodou AGNC Investment je, že její ziskovost je citlivá na změny úrokových sazeb. Když úrokové sazby rostou, hodnota portfolia společnosti klesá, což snižuje účetní hodnotu společnosti a zisk. Podobně při poklesu úrokových sazeb roste hodnota portfolia společnosti, což zvyšuje účetní hodnotu společnosti a zisk. Další nevýhodou je, že společnost podléhá regulačnímu riziku, protože změny předpisů nebo vládní politiky mohou ovlivnit schopnost společnosti investovat do agenturních hypotečních cenných papírů.

To, co se na této společnosti zalíbí dividendovým investorům, tak je její vysoký dividendový výnos, který je aktuálně ve výši 14 %.

Kvalitu portfolia lze posoudit z posledních výsledků za 4Q22. Sečteno a podtrženo, společnost realizovala čistý zisk na kmenovou akcii ve výši 93 centů, což je o něco více než prognóza 66 centů. Kromě solidních zisků měla společnost k 31. prosinci 2022 v hotovosti 4,3 miliardy dolarů. Tato částka představovala 59 % celkového vlastního kapitálu AGNC.

Analytik JPMorgan Richard Shane ve svých poznámkách zastává ohledně této společnosti býčí postoj.

Očekáváme, že primárně portfolio Agency MBS společnosti AGNC povede k oživení účetní hodnoty, když se ceny MBS zotaví, a nabídne investorům úvěrovou ochranu ve zhoršujícím se ekonomickém prostředí. Zisk AGNC plně pokrývá dividendu a nabízí atraktivní výnos. AGNC je jedním z nejlépe spravovaných MREIT v našem vesmíru pokrytí. Podle našeho názoru představuje interní řízení dlouhodobý hnací motor.

Očekávání analytiků.

Na tuto společnost se v posledních 3 měsících dívalo celkem 9 analytiků, kteří se shodli na průměrné cílové ceně ve výši 11,71 USD na akcii. Vidíme, že range očekávání je zde poměrně úzká, což může naznačovat jisté sebevědomí, a také shodu více analytiků.

Při investici do této společnosti je zapotřebí mít na paměti to, že se jedná o cyklickou společnost, která je závislá na úrokových sazbách. To znamená, ža  při případném poklesu úrokových sazeb bude společnost dosahovat daleko lepších výsledků než nyní.

The Williams Companies $WMB 

Graf ceny akcie za posledních 5 let.

The Williams Companies je přední společnost zabývající se energetickou infrastrukturou se sídlem v Tulse v Oklahomě. Společnost byla založena v roce 1908 a stala se jednou z největších společností v oblasti energetické infrastruktury v Severní Americe se zaměřením na sběr, zpracování a přepravu zemního plynu.

The Williams Companies působí v několika segmentech, včetně přepravy zemního plynu potrubím a středních služeb, jakož i přepravy a skladování kapalného zemního plynu.

Jedním z klíčových produktů a služeb, které Williams Companies poskytuje, je sběr a zpracování zemního plynu. To zahrnuje sběr a zpracování zemního plynu z různých zdrojů, včetně vrtů břidlicového plynu, a přepravu zpracovaného plynu ke koncovým uživatelům, jako jsou elektrárny, průmysloví uživatelé a rezidenční zákazníci.

Dalším důležitým segmentem podnikání Williams Companies je přeprava zemního plynu. Společnost vlastní a provozuje rozsáhlou síť plynovodů, které přepravují zemní plyn napříč Severní Amerikou, z výrobních oblastí na hlavní trhy. Tyto plynovody poskytují kritickou infrastrukturu pro průmysl zemního plynu a zajišťují, že zemní plyn může být spolehlivě dodáván koncovým uživatelům.

The Williams Companies působí také v segmentu zemního plynu (NGL), který zahrnuje přepravu, skladování a zpracování kapalného zemního plynu, jako je etan, propan a butan. Tyto produkty se používají jako suroviny v petrochemickém průmyslu, stejně jako při výrobě paliv a topných produktů.

Jednou z konkurenčních výhod Williams Companies je její rozsáhlá potrubní síť, která poskytuje kritickou infrastrukturu pro průmysl zemního plynu. Společnost má také dlouhou historii provozní dokonalosti a významně investovala do technologií a infrastruktury, aby zlepšila efektivitu a spolehlivost svých operací.

Společnosti Williams Company však také čelí několika výzvám, včetně regulačních a environmentálních rizik, stejně jako konkurence ze strany jiných společností v oblasti energetické infrastruktury. Společnost také působí na nestálém komoditním trhu, což může ovlivnit její finanční výsledky.

To, co je na společnosti také zajímavé, tak je její dividendový výnos, který je aktuálně ve výši 6,33 %.

Společnost nedávno zveřejnila své výsledky za celý rok a čtvrté čtvrtletí roku 2022. Za celý rok vykázala tržby ve výši 10,9 miliardy USD, ve srovnání s 10,6 miliardami USD v roce 2021. Z toho společnost realizovala čistý příjem 2,04 miliardy USD, tj. zředěný EPS ve výši 1,67 USD. Po prohloubení na čtvrtletní úroveň dosáhl čistý zisk 668 milionů dolarů, neboli 55 centů na akcii. V non-GAAP upraveném vyjádření to poskytlo čistý příjem 653 milionů USD při non-GAAP rozředěném EPS ve výši 53 centů – toto číslo překonalo prognózu o 3 centy a meziročně vzrostlo téměř o 36 %.

Analytik JPMorgan Jeremy Tonet má vůči této společnosti býčí postoj, který podporuje svými komentáři.

Premiérová stávající stopa „oceli v zemi“ WMB poskytuje jasné konkurenční výhody pro realizaci strategie společnosti v oblasti vrtu na trhu... Zatímco současná dynamika natgas S/D pohání obavy z pádů plošin a uzavření, aby se vyrovnal trh, vidíme další část poptávky po LNG, která vyrovnává trh v průběhu příštího jednoho až dvou let a podpoří případné zvýšení úrovně produkce natgasu. Jako takový, s potenciálem pro středněciferný EBITDA CAGR, pákovým efektem YE22 na úrovni 3,55x a špičkovými výsledky ESG, vidíme konstruktivní pozadí v průběhu času, přičemž současný ~6% výnos poskytuje podporu.

Očekávání analytiků.

Na tuto akcii se dívalo v poslední době celkem 13 analytiků, kteří se shodli na průměrné cílové ceně ve výši 37,91 USD na akcii. Shoda na spodní straně je potom ve výši 34 USD na akcii, což znamená, že i skeptičtí analytici zde vidí nějaký mírný potenciál k růstu.

Nedávno jsme spustili nový projekt Bulios Dividends, kdy v rámci tohoto projektu spravujeme vzorové portfolio dividendových akcií. Tyto dvě akcie se v našem portfoliu nenacházejí. Pokud chcete zjistit, které akcie jsme vybrali do našeho portfolia, které generuje stabilní dividendový příjem více jak 7 %, tak se neváhejte podívat zde

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

 

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Discussion


První společnost se mi moc nelíbí, za to Williams to už je jiná. Navíc ta dividenda 6,33% vypadá lákavě.

To určitě souhlasím. Podle mne je první společnost spíše hrou na snižování úrokových sazeb, ale to je ještě daleko.

Název článku je trochu zavádějící. Jedná se dividendový výnos, a asi bych to neviděl nějak žhavě. V portfoliu mám společnosti s daaaleko větším potenciálem. Za mne jsou to zde zbytečně investované peníze.

Nevidím důvod proč by měl být zavádějící. Ten výnos je vysoký. Takže kde je problém?

Výnosy vypadají lákavě. Akorát u první společnosti bych ještě počkal až do konce cyklu zvyšování úrokových sazeb. 👍

To možná jo, ale cena akcií může kdykoliv začít růst. Osobně bych to úplně necasoval.

$WMB vypadá poměrně dost zajímavě. Věřím, že to může být pro některé investory dobrá volba. Osobně si ale nejsem v ropném sektoru úplně doma.

To je škoda, protože kromě REIT, tak tento sektor nabízí snad nejlepší dividendy.