Analiza JinkoSolar: niedowartościowany gracz w dziedzinie energii słonecznej

Kolejną firmą z branży solarnej jest JinkoSolar. W porównaniu do swoich rówieśników jest stosunkowo niepozorna. Ale może mieć o wiele większy potencjał! Czyż nie? Przyjrzyjmy się jej wspólnie.

JKS to kolejna firma koncentrująca się na energii słonecznej

Podstawowy przegląd

JinkoSolar Holding Co, Ltd $JKS-3.8% jest jednym z największych producentów paneli słonecznych na świecie, z siedzibą w Chinach. Firma koncentruje się na produkcji i sprzedaży paneli słonecznych, systemów słonecznych i rozwiązań w zakresie energii słonecznej w Chinach i za granicą. JKS ma wysoką roczną sprzedaż na poziomie ponad 5 mld USD. W ostatnich latach firma odnotowała wzrost sprzedaży i zysków ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną.

Jak zwykle w tym sektorze - wyceny są dość wysokie

W 2020 roku firma osiągnęła przychody w wysokości 5,1 mld USD i dochód netto w wysokości 213 mln USD. To 18% wzrost przychodów i 135% wzrost dochodu netto w stosunku do roku poprzedniego. W pierwszym kwartale 2021 roku firma osiągnęła sprzedaż na poziomie 1,2 mld USD i dochód netto w wysokości 38,2 mln USD, co oznacza wzrost odpowiednio o 7% i 229% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Najnowszym wynikom przyjrzymy się później.

Ryzyko

Ryzyka związane z inwestowaniem w JKS obejmują wahania cen surowców, takich jak metale i krzem, które są wykorzystywane w produkcji paneli słonecznych. Zmiany przepisów i zmiany polityczne mogą również wpłynąć na popyt na panele słoneczne, a tym samym na przychody i rentowność Spółki. Istnieją też oczywiście ryzyka polityczne. JKS działa w Chinach, co oznacza, że firma narażona jest na ryzyko związane ze zmianami polity cznymi, takimi jak zmiany przepisów podatkowych, regulacji i stosunków politycznych między Chinami a innymi krajami. Na przykład w przeszłości na eksport paneli słonecznych z Chin nałożono taryfy i kontyngenty.

JKS musi dostosować się do przepisów dotyczących energii słonecznej i środków ochrony środowiska zarówno w Chinach, jak i za granicą. Na przykład zmiany w przepisach podatkowych, ustanowienie kwot na energię odnawialną i inne regulacje mogą wpłynąć na popyt na panele słoneczne, a tym samym na sprzedaż i rentowność Spółki.

Konkurencja

Przemysł solarny jest ogólnie uważany za bardzo obiecujący sektor o dużym potencjale wzrostu. Spółka JKS posiada doskonałą technologię produkcji paneli słonecznych i dobre wyniki finansowe, co pozwala jej stać się kluczowym graczem w tej branży. Jednak konkurencja w branży solarnej jest bardzo duża i zależy od wielu czynników, takich jak programy rządowe, sytuacja gospodarcza i zmiany cen energii na rynku.

Przyszłość tego sektora jest oczywiście niezwykle obiecująca. Źródło

Wraz z rosnącym zainteresowaniem energią odnawialną i redukcją emisji dwutlenku węgla, oczekuje się, że energia słoneczna będzie odgrywać coraz większą rolę w ogólnej produkcji energii elektrycznej. Badania i rozwój nowych technologii i produktów będą kluczowymi czynnikami w utrzymaniu konkurencyjności firm w tym sektorze.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że przemysł solarny może mieć negatywny wpływ na środowisko, jeśli odpady i chemikalia wykorzystywane w produkcji paneli słonecznych nie będą odpowiednio traktowane. Dlatego ważne jest, aby firmy w tym sektorze przyjęły odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska. Przemysł solarny jest bardzo konkurencyjny i firmy muszą radzić sobie z konkurencją ze strony innych producentów paneli słonecznych i rozwiązań solarnych. Należą do nich:

  1. First Solar, Inc $FSLR-3.0%
  2. Trina Solar Limited
  3. SunPower Corporation $SPWR-7.9%

Obecne perspektywy

Najnowsze dane pokazują, że zarobki Jinko Solar mogą nawet nieco przyspieszyć - trend ten może się utrzymać w tym roku dzięki spodziewanemu spadkowi cen krzemu, głównego składnika używanego do produkcji paneli słonecznych.

W ujęciu skorygowanym, zyski firmy wzrosły jeszcze bardziej w 2022 roku, zwiększając się o 371% do 427%, zgodnie z najnowszym komunikatem. Dla porównania, skorygowane zyski wzrosły o 418% w pierwszych trzech kwartałach roku, co oznacza, że wzrost w ujęciu skorygowanym prawdopodobnie spowolnił w czwartym kwartale . Sygnały dotyczące rozwoju w czwartym kwartale są więc nieco mieszane.

Przychody rosną. Źródło:

Oprócz silnego globalnego popytu na swoje produkty, w najbliższych miesiącach prawdopodobnie odnotują również znaczną obniżkę cen krzemu, co powinno pomóc w obniżeniu kosztów. Po gwałtownym wzroście w ciągu ostatnich dwóch lat, ceny krzemu ostatecznie osiągnęły szczyt w drugiej połowie ubiegłego roku. Na początku stycznia ceny były już o ponad 50% niższe od swoich szczytowych wartości z sierpnia ubiegłego roku.

Styczniowe załamanie nie trwało długo, ale teraz cena polikrzemu stopniowo nieznacznie spada. Źródło

Tylko!!! Spadki związane są z polikrzemem kupowanym na rynku spotowym oraz z tym, że JinkoSolar i inni główni producenci paneli mają długoterminowe kontrakty na dostawy, których ceny są bardziej stabilne. No cóż, zobaczmy.

Q4

Jego sprzedaż w III kwartale wzrosła o 128% do 19,5 mld juanów, a zysk prawie potroił się do 550 mln juanów. Firma prognozuje na Q4 wysyłki modułów na poziomie 13 do 15 GW, co oznaczałoby wzrost o 30% do 50% w stosunku do roku poprzedniego, czyli dość duże spowolnienie w stosunku do 117% wzrostu wysyłek w Q3.

Pomimo wyższej wyceny (co jest typowe w tym sektorze), spółka wydaje się być nieco niedowartościowana. Zdecydowanie zasługuje na bliższe przyjrzenie się przez inwestorów szukających faworyta w tym sektorze.

Zastrzeżenie: To w żadnym wypadku nie jest rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować na podstawie własnych decyzji. Ja jestem tylko amatorem, który dzieli się swoimi opiniami.

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Czy masz konto? Następnie zaloguj się lub utwórz nowy.

No comments yet
Timeline Tracker Overview