S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Analýza United Natural Foods: Společnost, která je v každodenním životě každého z nás.

Martin Bartkovský
5. 4. 2023
8 min read

Dnes se podíváme na společnost, která působí v bezpečném sektoru, a je zde jistota, že poptávka po jejich produktech zde bude vždy. Pojďme se tady spolu podívat na jednoho hráče z oblasti jídla. Tím hráčem je United Natural Foods.

United Natural Foods, Inc. $UNFI-1.7%  je americká společnost, která se specializuje na distribuci zdravých a organických potravin. Byla založena v roce 1976 a její sídlo je v Providence, ve státě Rhode Island. Společnost distribuuje širokou škálu potravinářských výrobků, jako jsou organické a přírodní potraviny, speciální potraviny pro osoby s potravinovými alergiemi, zdravotně závazná potravina a další. UNFI se zaměřuje na dodávání těchto výrobků maloobchodníkům, supermarketům a dalším odběratelům.

Obchodní model společnosti UNFI je založen na distribuci potravinářských výrobků od výrobců k maloobchodníkům a dalším odběratelům. Společnost působí ve třech hlavních segmentech:

  • Národní značky: V tomto segmentu společnost distribuuje širokou škálu potravinářských výrobků od národních značek a výrobců.
  • Privátní značky: UNFI také vytváří a distribuuje vlastní značky potravinářských výrobků, které jsou často konkurenceschopné s národními značkami a mohou být prodávány za nižší ceny.
  • Služby pro maloobchodníky: UNFI poskytuje také řadu služeb pro maloobchodníky, jako je marketing, technická podpora, logistika a další, které jim pomáhají při provozování jejich podnikání.

Analytici očekávají, že trh zdravých a organických potravin bude v následujících letech rychle růst. Růst je očekáván na základě několika faktorů, včetně rostoucího povědomí spotřebitelů o zdraví a životním prostředí, preferencí mladších generací pro zdravější a udržitelnější potraviny a celosvětových regulačních změn týkajících se potravinového průmyslu.

Očekávání růstu trhu v následujících letech.

Některé odhady předpokládají, že globální trh zdravých a organických potravin by mohl růst v průměru kolem 12 % ročně, s některými regiony, jako je Asie a Latinská Amerika, které by mohly zažít ještě vyšší míry růstu díky rostoucí střední třídě a zvyšující se poptávce po zdravých potravinách.

Samozřejmě každá společnost má svá pro a proti, tak stejně to platí i  v tomto segmentu, kdy zde je značná část výhod investice do této společnosti, ale jsou tu také nevýhody nad kterými byste měli přemýšlet.

Výhody společnosti UNFI zahrnují:

  • Silná pozice na trhu: UNFI je jedním z největších distributorů zdravých a organických potravin v Severní Americe, což jim dává konkurenční výhodu.
  • Široký sortiment produktů: UNFI nabízí širokou škálu potravinářských výrobků, která zahrnuje organické a přírodní potraviny, speciální potraviny pro osoby s potravinovými alergiemi a zdravotně závazná potravina.
  • Dlouhodobé vztahy s dodavateli a zákazníky: UNFI si během let vybudovala silné vztahy s dodavateli a zákazníky, což jim umožňuje zajistit stabilní dodávky a poptávku po svých produktech a službách.

Nevýhody společnosti UNFI zahrnují:

  • Vysoký dluh: Akvizice společnosti Supervalu vedla ke zvýšení dluhu společnosti, což zvyšuje finanční riziko.
  • Citlivost na změny cen komodit: Společnost je citlivá na změny cen komodit, jako jsou potraviny a paliva, což může ovlivnit její provozní marže.

Finance společnosti a ztráty v letech 2019 a 2020

Z dlouhodobého pohledu si společnost vede poměrně slušně, kdy zaznamenala průměrný roční růst tržeb za posledních 5 let ve výši 37 %. Co se týče čistého zisku, tak zde společnost také dlouhodobě zaznamenává rostoucí trend, který ale není tak jednoznačný jako v případě tržeb. čistý zisk společnosti rostl za posledních 5 let průměrně o zhruba 10 % ročně. Společnost UNFI vykázala ztráty v letech 2019 a 2020. Hlavními důvody pro tyto ztráty byly:

  • Akvizice společnosti Supervalu: V roce 2018 UNFI akvirovala Supervalu, což znamenalo zvýšení dluhu a nákladů spojených s akvizicí a integrací. Tyto náklady měly negativní dopad na ziskovost společnosti v následujících letech.
  • Vyšší provozní náklady: Společnost čelila vyšším provozním nákladům, jako jsou náklady na dopravu a skladování, které negativně ovlivnily marže a ziskovost.
Graf vývoje čisté marže společnosti.

Na první pohled si z grafu můžeme všimnout, že společnost má velice nízké čisté marže. Tyto nízké marže jsou převážně způsobeny povahou podnikání společnosti. Prostě a jednoduše nemůžete prodávat rohlík s marží 100 %, to zkrátka nejde.

V druhém čtvrtletí fiskálního roku 2023 zaznamenala společnost United Natural Foods, Inc. (UNFI) růst čistých tržeb o 5,4 % na 7,8 miliardy USD, což bylo důsledkem zvýšených prodejů více kategorií, soukromých značek a profesionálních služeb. Nicméně, hrubý zisk poklesl o 6 milionů USD, čistý zisk o 71,2 % na 19 milionů USD, a upravená EBITDA klesla o 17,7 % na 181 milionů USD. Zisk na akcii se snížil o 71,3 % na 0,31 USD a upravený zisk na akcii klesl o 42,6 % na 0,78 USD. Společnost se také podařilo snížit čistý dluh o 427 milionů USD, včetně výhod z monetizace pohledávek.

Při pohledu na rozvahu se společnost jeví z krátkodobého hlediska, jako poměrně dobře stabilní, kdy má dostatek krátkodobých aktiv na pokrytí svých krátkodobých závazků. Když se ale následně podíváme na dlouhodobější parametry, tak je zde vidět poměrně dost velká předluženost. K rapidnímu nárůstu dlouhodobého dluhu došlo právě v letech 2019 a 2020, kdy společnost prováděla akvizici společnosti Supervalu. Od té doby, tedy poslední 2 roky se dlouhodobý dluh zase pomalu snižuje.

Výhled vedení společnosti

UNFI aktualizovala svůj výhled na rok 2023, zvýšila očekávání prodeje, ale snížila výhled ziskovosti. Společnost také stahuje své cíle pro fiskální rok 2024. Transformační agenda společnosti je zaměřena na zlepšení provozního výkonu a ziskovosti, a plánuje spojit růst tržeb s efektivnější a ziskovější platformou. Cílem je získat vyšší podíl na hlavním adresovatelném trhu.

Generální ředitel UNFI, Sandy Douglas, uvedl, že nižší ziskovost ve čtvrtletí byla způsobena nedostatkem zisků z inflace a nárůstu zásob, které byly dříve získány. Společnost pracuje na transformačním plánu, který podpoří zlepšování zkušeností zákazníků a dodavatelů a řeší nedostatky v digitální a fyzické infrastruktuře. Tým UNFI je plně motivovaný ke zlepšení návratnosti akcionářů prostřednictvím své transformační agendy.

Závěr

Osobně bych viděl společnost spíš jako defenzivnější volbu do portfolia, vzhledem k povaze jejího podnikání. Zkrátka a jednoduše poptávka po produktech společnosti zde bude vždy. Na druhou stranu se mi ale moc nelíbí velký dluh, který společnost nabrala právě z důvodu akvizice. Je zde sice vidět snaha o snížení tohoto dluhu. Úrokové náklady se společnosti sice daří od akvizice redukovat, a to i přes aktuální zvyšování úrokových sazeb, je ale otázkou jak se bude budoucnost s úrokovými sazbami vyvíjet dále.

Další problém, který zde vidím, tak je ziskovost společnosti. Společnost má sice nějakým způsobem stabilní marže, ale místo růstu je zde vidět spíše pokles. Osobně jsem zvědavý s jakým transformačním plánem konkrétně společnost přijde a zda tento plán bude mít pozitivní vliv na ziskovost podniku.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Přečíst celý článek zdarma?
Tak pokračuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.